Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : Kids and Teens : International : Nederlands : Gezondheid : Organisaties
  • BRusjes: Kinderen en jongeren, die opgroeien met een broer of zus met een ziekte en/of een handicap. Tips, handige links, vakantie en verhalen.
  • CliniClowns: Clowns die niet in het circus werken zoals andere clowns, maar in een ziekenhuis. Wat doen ze, interview, geschiedenis en informatie over de makers van de website.
  • Cliniclowns: Probeert ernstig en/of chronisch zieke kinderen ontspanning en afleiding te bieden. De stichting zet hiervoor Cliniclowns in.
  • De Regenboogboom: Stichting die hulp biedt aan kinderen - en hun ouders - met een levensbedreigende of levensbelemmerende ziekte, traumatische ervaring of handicap. Met de bedoeling om mensen in hun dagelijks leven positiever met beperkingen en tegenslagen om te kunnen laten gaan.
  • Doe Een Wens Stichting Nederland: De Doe Een Wens Stichting Nederland is een vrijwilligersorganisatie die de liefste wens vervult van kinderen van 3 tot 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. Alle wensen worden vervuld, mits de kinderen dit lichamelijk en geestelijk aankunnen. De wensen worden alleen begrensd door de fantasie van het kind.
  • Kidkruis: Informatie voor kinderen over en van het Rode Kruis in Vlaanderen.
  • SBNDJ: Stichting Belangen Nederlandse Dove Jongeren is een organisatie die opkomt voor de belangen van Nederlandse dove jongeren.
  • SHJO: De Slechthorende Jongeren Organisatie is een organisatie voor en door slechthorende jongeren en jongeren met spraak- taal moeilijkheden tussen 12 en 31 jaar. De organisatie is zowel op regionaal als op landelijk niveau actief op het gebied van ontspanning, belangenbehartiging en deskundigheidsbevordering.
  • Stichting FOK: De stichting Fibrose Kinderen Op Kamp is een uit particulier initiatief voortgekomen stichting, met als doelstelling vakantiekampen te organiseren voor kinderen en jongeren met Cystic Fibrosis (CF).

 

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC