Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : Kids and Teens : International : Slovensky : Škola
 • Amavet687: Obsahuje základné informácie o krúžkoch, fotogalérie a aktuálne ?lănky.
 • Amavetko: Pohľad na fyzikálne rozprávky, ?asopis Heurăka a vɃstavu pokusov.
 • Malynár: Matematický korešponde?nă semin݃r. Obsahuje informCcie z D?asopisu, pravidlá, poradie a sústredenia.
 • Matik: Seminár pre 7.-9. ro?năk Zͅ. Obsahuje pravidl, zadania Cloh a rieڅenia, fCrum a sӃstredenia.
 • Matmix: Časopis venovaný matematike. Články z histórie, príklady na samostatné riešenie, fotogalérie zo sústredení, zadania MO a recenzie kníh.
 • Mladý dopravkár: Archív všetkých ?ăsiel.
 • Modré z neba: Detský environmentálny krúžok v Lovinobani. Informuje o aktivitách detí v prárode, histórii a ich ?lenoch.
 • Pikomat: Matematický korešponden?nă semin݃r. Obsahuje ciele, pokyny a prihlCEky, archCv ̓loh a histڃriu sӃstredenڃ.
 • Robolab s kockou RCX: Ukážky modelov žiakov ako sú sníma?e, chrăst, triediaci pڃs, CD-ROM, trojkolka, katapult a elektrCreE.
 • Sezam: Korešponden?nă semin݃r z matematiky. Obsahuje aktuality a zadania, pokyny pre rieEiteDov a sރstredenia.
 • Školákoviny: Obsahuje rozhovory, informácie zo života v škole, záujmovú ?innosą, klebety a mŃdrosti z lavڃc.

This category in other languages:
katalánsky ?ănsky (zj.) ?ănsky
německy španielsky persky
francúzsky hebrejsky chorvatsky
italsky japonsky korejsky
litevsky holandsky nórsky
portugalsky rumunsky rusky
švédsky turecky ?esky
anglicky     

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC