Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Česky : Obchod a služby : Průmyslová výroba a služby : Průmyslové výrobky
 • ATOK: Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu.
 • AZ FIN servis: Záme?nickă vCroba, silnoproud݃ elektrotechnika a stavebnC v̓roba.
 • Aqua-polyfex: Výroba a opravy laminátů, veslic, skluznic, kádí na ryby s možností koupit jako polotovary.
 • Athea Microsystems: Vývoj a výroba řídících systémů (mikrosystémů) pro průmyslové aplikace.
 • Bína s. r. o.: Měření a regulace, automatizované řízení technologických procesů v průmyslu, sklářství a tepelném hospodářství.
 • Cheport: Výroba kapalných ?istăc̓ch a desinfek̈́?ních prostředků, dodávky vitamínových preparátů do lékáren.
 • Comagrav: Po?ătä́?em řízená 3D gravírovací frézka pro nejširší oblast použití.
 • ConmetRON s.r.o.: Informace o výrobním programu, produkty, ceník, kontakty a obchodní podmínky.
 • Contra: Komplexní služby v oboru převodové techniky se specializací na řetězové převody.
 • DevContact: Databáze developerských firem.
 • Dytron s.r.o.: Vývoj, výroba a servis zařízení pro svařování plastů.
 • Eko-vuk: Slévání železných a neželezných obecných kovů, galvanizace kovů, vývoj nových technologií a zařízení ve výrobě kovů.
 • Elektronické sou?ăstky Ostrava: Výroba pasivních elektronických sou?ăstek.
 • Elektroporcelán Louny: Široký sortiment keramických izolátorů pro systémy NN, VN a VVN.
 • Farmet: Výrobce zemědělských strojů a technologických celků pro zpracování olejnatých semen a rostlinných olejů.
 • Ferram, a.s.: Výroba důlních strojů, dopravníkových technologií, speciálních dílů a ocelových konstrukcí.
 • Ferrmax: Nákup a prodej použitých kovoobráběcích a tvářecích strojů
 • Firmy Koch: Rešení pro dopravní a úpravárenskou techniku, v oblasti životního prostředí, pro dodávky zařízení pro válcovny a hutě.
 • GFA: Projekce, dodávka a montáž stabilního hasícího zařízení.
 • Gofer s.r.o.: Servis a prodej pilařských a PKD nástrojů.
 • Graf: Liberecká firma, která se zabývá laserovou kalibrací skladovacích nádrží všech typů a velikostí.
 • Hanácké železárny a pérovny, a.s.: Výrobce a dodavatel pružin, uzlů a elementů tvářených za tepla pro železni?nă a automobiln̓ prͅmysl.
 • Ing. Martin Uhrovi?: Zástupce výrobce dávkových ?erpadel.
 • Intersim a.s.: Dovoz obráběcích strojů.
 • Isotra s. r. o.: Výroba žaluzií, rolokazet, garážových vrat, rolovacích mříží a sítí proti hmyzu. Vývoj komponentů k žaluziím.
 • JNČ s.r.o.: Prodej, servis, revize a výroba vázací, zvedací a manipula?nă techniky.
 • JSK Babice: Seznam výrobků, ceník, výrobní program a volná kapacita kovovýroby.
 • Jihlavan a. s.: Firma podnikající v oboru vývoje a výroby hydraulických prvků a agregátů pro letectví, traktory a všeobecné využití.
 • KM-tech: Výroba a dodávky světelné a nesvětelné reklamy, cenových a informa?năch totemͅ, atik a ramp τ?erpacích stanic.
 • Kohút a spol.: Servis, prodej a půj?ovna stavebnăch strojͅ.
 • Kovo-Brož konsorcium: Výroba komínových vložek a kouřovodů z hliníkových a nerezových plechů pro malé komíny.
 • Kámen Ostroměř: Težba a zpracování přírodního pískovce v?etnĄ projekۄ?ních a montážních prací.
 • Lanex a. s.: Výrobce technického textilu, zvedacích a upínacích prostředků a systémů ochrany osob proti pádu.
 • Letovické strojírny s. r. o.: Výroba komponentů zemědělských, lesnických, stavebních a potravinářských strojů. Obrábění, lisování, lasery, svařování, povrchová úprava a montážní práce.
 • Lob-Uhlíř, s.r.o.: Firma se téměř 10 let zabývá velkoobchodním prodejem brousicích nástrojů. Ve svém oboru zaujímá jedno z předních míst velkoobchodů s brusivem v České republice.
 • Lostr a.s.: Strojírenský podnik vyrábějící železni?nă cisternov̓, jɃmkov̓ a otevɅenك vɃsypn݃ vozy.
 • MDG servis s.r.o.: Firma zabývající se nákupem a prodejem nových i použitých obráběcích strojů.
 • MIKA: Výrobce technického skla.
 • Maskop 99 s.r.o.: Zakázková výroba dřevěných eurooken, vstupních dveří a zimních zahrad v?etnĄ zpracovۃnC n̓vrhu.
 • MediProtect s. r. o.: Výrobce a dodavatel jednorázových ochranných rukavic z mikrotenu.
 • Metalserv: Nákup a zpracování hutního materiálu.
 • Microcomp: Elektrosystémy pro vybavení budov, výroba rozvadě?ą, projekτ?ní ?innost, prąmyslovσ automatizace, mDۅenك a regulace.
 • Mikronex: Obráběcí CNC stroje, pálicí CNC stroje, řídící systémy, dotykové sondy, frézky, soustruhy.
 • Movo s.r.o.: Modernizace a opravy vlakových souprav, slévání a obrábění kovů.
 • NERUDA Industrietechnik s.r.o.: Komplexní dodávka všech druhů magnetů, fólií, pracovních nástrojů, měřidel a komponentů pro sériovou výrobu.
 • NOPE: Firma vyrábějící a obchodující s palubkami, rakvemi, stavebním řezivem, latěmi a dřevěným obložením.
 • Neruda Industrietechnik: Nákup a dodávky průmyslových komponent pro sériovou výrobu z oblasti pneumatických a hydraulických systémů, průmyslových a speciálních armatur, měření a regulace.
 • Nilos CS: Dodávka a prodej veškerého nářadí, přípravků a materiálů pro spojování a opravu gumových a PVC dopravních pásů.
 • Nivelco Morava s.r.o.: Průmyslová elektrotechnika, měření a regulace, klimatizace LG Electronics.
 • Orlické papírny a. s.: Výrobce produktů z papíru a plastu.
 • PAP Sušice: Výrobce potravinářských obalů z plastu a papíru.
 • PPD design: Specializace na dodávky výtahových šachet na klí?.
 • Plastika Kroměříž: Průmyslové zpracování plastů, plastové technické vstřikované díly, montáže, potisk, následné operace.
 • První Signální, a.s.: Průmyslová automatizace s důrazem na bezpe?nă a spolehlivɃ systɃmy.
 • Průmyslový servis: Pomocné materiály pro slévárny a hutnictví, ocelové tryskací broky a drtě, korund, obalované písky, slévárenské nátěry, odvzdušňovací sítka, odlitky, žáruvzdorné materiály, karbid křemíku, o?kovadla, drobnă grafitovɃ vɃrobky, doprava, zastoupen݃ na Slovensku.
 • Sehat - servis hasící techniky: Výroba hasící techniky, nákup a prodej nových i použitých přístrojů.
 • Shell Czech Republic, a.s.: Oficiální stránky spole?nosti, provozujăc̓ s̓ͅ ń?erpacích stanic.
 • Sorex: Dodavatel vzduchotechniky a klimatizace.
 • Sublima Invest, a.s.: Velkokapacitní dřevařský závod nabízející hloubkovou vakuotlakovou tlakovou impregnaci a impregnaci tlakovým oplachem.
 • Svecservis: Nákup, prodej, instalace, uvedení do provozu, jednoro?nă prohl̓dky, opravy, seͅكzen̓, kalibrace laboratorn̓ch pͅكstrojͅ v oborech pH-metrie, konduktometrie a spektrofotometrie, vystavenσ kalibrä́?ních listů.
 • TDC: Výrobce fotoluminiscen?năho zabezpë́?ení. Nabídka, technické údaje a kontakty.
 • Techneau ČR s.r.o.: Největší francouzský výrobce odlu?ovaĄ?ů ropných látek, tuků a škrobů.
 • Technology, s.r.o.: Prodej, dodávka a servis balících strojů a linek.
 • Tepelná ?erpadla MACH: Vývoj, výroba a instalace patentově chráněných tepelných ?erpadel MACH. Instalace otopnăch syst݃mɅ.
 • Tokoz: Výroba zabezpe?ovacăch mechanismͅ, nσbytkovCho a stavebnɃho kov̓nC.
 • Třinecké železárny: Výroba kolejnic, válcovaného drátu, betonářské oceli, nosníků a ty?ă.
 • Uni plus: Bytové a ob?anskă stavby, prɅmyslovσ stavby, rekonstrukce objektɅ, demoliτ?ní práce, montáže a demontáže technologii, projety a inženýrská ?innost.
 • VLT s. r. o.: Valivá ložiska a tribologie, dynamické vyvažování rota?năch celkͅ a poradenstvσ.
 • VTS Clima: Stránky evropského výrobce klimatiza?năch a vzduchotechnick̓ch za݅كzen̓.
 • Viadrus: Výrobce litinových kotlů a radiátorů, certifikace dle ISO 9001 a ISO 14001, komer?nă odlitky z ͅedC litiny, oceli a neɅeleznރch kov݅.
 • Vopr, s.r.o.: Dodávka, montáž a servis průmyslových měři?ą, celkυ a snσmä́?ů, měření a regulace tepla, hudební a světelná režie, projekce, speciální sestavy po?ătä́?ů pro různé ú?ely, vytăpDnۃ.
 • Vítkovice - ENVI, a. s.: Servis, vývoj, výroba a prodej kompetovaných strojírenských výrobků na bázi nádrží ze smaltovaných plechů. Povrchové ochrany strojních sou?ăstC a d̓lͅ, montσEe technologickރch ocelov݃ch konstrukc݃ a ̈́?istírny odpadních vod.
 • Vítkovice, a.s.: Hutnicko-strojírenská spole?nost holdingovăho typu pro oblast tɄۅkރho strojɃrenstv̓, energetiky, ẗ́ۅby surovin, dopravy, stavebnictvރ, chemie a ekologie.
 • Výzkumný ústav železni?nă: Výzkum, vývoj a zkušebnictví v oboru železni?nă techniky.
 • ZM electronic: Digitální panelové přístroje pro průmyslové aplikace.
 • ČKD Praha holding, a.s.: Spole?enstvă stroj̓rensk̓ch podnik݅.
 • Škoda Holding, a.s.: Finan?nă holding sdruͅujރc̓ dceͅinnك spoleɄ?nosti těžkého strojírenství.
 • Švermova strojírna: Firma s více než stoletou tradicí nabízí soustružení, frézování, broušení a další služby.
 • ŽOS Nymburk a.s.: Opravy širokého spektra kolejových vozidel.

This category in other languages:
anglicky dánsky německy
španělsky italsky japonsky
rumunsky finsky švédsky 

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC