Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Česky : Obchod a služby : Průmyslová výroba a služby : Stroje a nástroje
Dřevoobráběcí stroje Použité stroje


 • ABRA: Svařovací 3D stoly, navařování a renovace, ukázky práce, reference.
 • Acstroje s.r.o.: Stavební a dílenské kompresory, elektrogenerátory, použité stroje, pronájem.
 • Alcomex s.r.o.: Výroba a prodej pružin.
 • Antonín Růži?ka - Năstroje a nCEadك: Výrobce nástrojů, nářadí a doplňků pro truhlářskou a dřevařskou výrobu.
 • Aston-abora: Zna?enă v̓robk݅. Vσhy, etikety apod.
 • BELT PLAST s.r.o.: Plastové polotovary, obrábění plastů, komponenty dopravníků (lišty, vedení, kladky apod.).
 • BEST: Prodáváme stavební stroje a zajišťujeme rychlý záru?nă i poz̓ruD?ní servis s dostatkem náhradních dílů, prodej použitých strojů.
 • BOW s.r.o.: Výroba a prodej obráběcích a tvářecích strojů. Ohýba?ky, zakruąovaބ?ky, nabídka kapacit.
 • Balicí stroje STARPACK s.r.o.: Výrobce balicích stroju z Vlašimi. Vertikální a horizontální balicí stroje, dávkova?e, lineărnC a kombinä́?ní váhy, datovací a etiketovací zařízení, dopravníky, oto?nă stoly, kompletnɃ balic̓ linky, servis, poradenstv̓.
 • Bomar s.r.o.: Bomar - výroba pásových pil na kov, kotou?ovăch pil a odjehlova݄?ek.
 • CARBE s.r.o.: Dřevoobráběcí stroje, nové i použité.
 • CHPS s.r.o.: Řezání laserem, vodním paprskem a kovovýroba v Chomutově.
 • CIME s.r.o.: Dodavatel zemědělských, stavebních a komunálních strojů. Výhradní zástupce výrobců zemědělské techniky - MERLO, MAILLEUX, MASCHIO, GASPARDO, LINDNER, FERRI, GOLDONI a VOGEL&NOOT. Servis, náhradní díly.
 • CK Abrasivi s.r.o: Dodavatel brusiva na žulu a mramor. Velmi stru?nă informace.
 • CKP Chrudim a.s.: Prodej nářadí, nástrojů a měřidel. Servis elektromechanického nářadí, ostření nástrojů.
 • CM MACHINES odsávání a filtrace: Poskytujeme komplexní řešení ?istoty prostąedك pro prͅmyslovσ objekty. PomocɃ ods̓vCnC a filtrace zajist̓me ̈́?istý prostor (cleanroom). Projekt, řešení a konzultace.
 • CNC Technology: Poradenství a technická pomoc v oblasti technologie obrábění a aplikace CNC řídicích systémů. Výroba podava?ą tyτ?í.
 • Comac s.r.o.: Gravírovací frézky COMAGRAV, výroba, prodej.
 • D.A.T s.r.o.: Výhradní dovozce profesionálního nářadí a nástrojů zn. WITTE, BONDHUS, SOG, KNIPEX. Velkoobchod i maloobchod.
 • DU?L s.r.o.: Dodavatel komponent pro výrobu strojů (pá?ky, krytky, koleĄ?ka, záslepky, ovládací elementy apod.).
 • Del a.s.: Generální opravy, automatizace, projekce a výroba elektrozařízení, engineering.
 • Dokado s.r.o.: Použité a nové stavební stroje, půj?ovna, servis.
 • Doležal Pelhřimov s.r.o.: Velkoobchod, maloobchod,zásilková služba,ložiska, svářecí technika,těsnící prvky, pojistné kroužky, nýty, ,řemeny,řetězy,lepidla, brusiva,mazací technika atd.
 • Drupol v.d.: Výroba těsnění (Cu, Al, klingerit), šroubení, kovovýroba.
 • Dřevostroje: Inzerce poptávky po dřevoobráběcích strojích pro výrobce.
 • ELITEX OK s.r.o.: Výroba ozubených kol, ozubených řemenic, řetězových kol a dalších dílů s různými typy ozubení, v?etnĄ brouۅenC a tepeln̓ho zpracovɃnC.
 • ELSKLO: Dodavatel laboratorních a průmyslových pecí, servis a modernizace.
 • Elitex Nepomuk: Výrobní program strojírenského zaměření - dřevo, textil, stavebnictví.
 • FERMAT Modernizace: Generální opravy vodorovných vyvrtáva?ek TOS Varnsdorf. Opravy horizontek, lisą.
 • Formetal s.r.o.: Prodej a servis plechotvářecích strojů v Praze. Poradenské služby.
 • Forpress s.r.o.: Výroba a vývoj montážních lisů, prodej pásových pil a pilových pásů ve Zbýšově u Brna.
 • GP Plastics s.r.o.: Výrobce strojů a zařízení pro zpracování foliových plastových materiálů z Přerova (extrudery, konfek?nă stroje a jin̓ perifernC zaͅكzen̓).
 • Grewis s.r.o.: Výroba a prodej talířových a tvarových pružin.
 • Grumant s.r.o.: Prodej nástrojů pro třískové obrábění. Only IE!
 • Havelka: Dodavatel řezných nástrojů pro obrábění.
 • ITS Benda s.r.o.: Jednoú?elovă stroje, linky na zprac. plechu, projekɄ?ní kancelář.
 • Imexport: Prodej vrta?ek FLOTT, ohăba݄?ek, použitých strojů, zajišťování kapacit.
 • Ing. Milan Vyroubal - konstruk?nă ͅeمenC: Konstruk?nă ͅeمenC z oblasti stroj̓renstv̓. Ocelov̓ nebo hlinɃkov̓ nosnɃ konstrukce, nɃstroje, zaEكzen̓ na pomez̓ elektͅina - strojaمina, komponenty na spalovacك zaͅكzen̓, jemn̓ mechanika, rozvody vzduchotechniky, rozmCsẗ́nۃ strojͅ a tok vσroby.
 • Ing.Eduard Klaner: Výroba a prodej samonasávacích vakuových manipulátorů(VMS 400) - přísavky: pro manipulaci s plochými břemeny s relativně rovnými a neprodyšnými povrchy, bez cizího zdroje energie. Jeseník, Adolfovice, výrobna Ostrava
 • Intos s. r. o.: Výrobce univerzálních nástrojářských frézek a soustruhů.
 • Invera, s.r.o.: Specialista na vstřikovací stroje na plasty a gumu z Rakovníka. Výroba, modrnizace, opravy.
 • Josef Ondrušek: Výroba střižných nožů a sekacích nástrojů. Fotografie, popisky a kontakty.
 • KASKO: Pražský výrobce jednoú?elovăch a speci݃lnCch v̓robn݃ch strojͅ. Automatizace a modernizace vσrobn݃ch zaͅكzen̓.
 • KGF s.r.o.: Výrobce profesionálního hydraulického nářadí s pracovním tlakem 700 bar.
 • KOPR spol. s r.o.: Konstrukce a výroba svařovacích, upínacích a kontrolních přípravků a jednoú?elovăch stroj݅. Reference, kontakty a projekty.
 • Ka-tec s r.o.: Ka-tec - výroba lama?ek a ąezaل?ek pro kámen a beton.
 • Kaitrade: Dodavatel průmyslových pecí a sušáren.
 • Kohút a spol. s.r.o.: Prodej (nových i použitých), servis a půj?ovna stavebnăch strojͅ
 • KovoStroj: Výroba pásových pil v Křetíně.
 • LPM s.r.o.: Partner pro technické díly z plastů. Poradenství, materiály, výroba dílů.
 • MAREK: Prodej růmyslových komponentů, rychloupína?e, uzăvDry, hۅكdel. spojen̓, normovan̓ dɃly.
 • Mechanizace pro kovošrot: Výrobce hydraulických systémů pro práci s kovovým odpadem, generální opravy hydraulických zařízení, servisní centrum naklada?ą FUCHS, speciσlnC n̓stavby na nCkladnC vozidla.
 • Metalvis: Nerezové spojovací materiály z Brna.
 • Miroslav Hofmann: Provádíme kvalitní ostření a broušení nástrojů a nářadí na automatech a moderních NC a CNC strojích VOLLMER.
 • Mycí stroje - CM INDUSTRIES: Vybereme pro Vás správný mycí stroj i vysava?. Mycă stroje a prͅmyslovσ vysavaɄ?e Vám vybereme na základě metody perfektní projekt. Váš průmyslový prostor bude ?istă jako cleanroom.
 • Narex: Výrobce ru?năho n̓Eadك z ̈́esk̃ LɃpy. Katalog produktͅ, servisnσ stͅediska, kontaktnك osoby.
 • Nová Éra s.r.o.: Spole?nost podnikajăc̓ v oblasti n̓kupu a prodeje kovoobrCbDcۃch a tv̓Eecكch strojͅ, novσch i pou݅itރch.
 • Nástrojárna: Výroba lisovacích a tvářecích nástrojů, forem, elektroerozivní řezání a hloubení.
 • O.K.Navy spol s.r.o.: Produkty nástrojařské výroby, kusové strojírenské produkce a generálních oprav speciálních strojů.
 • OPRAVNA OBR?BÄCڃ?CH STROJŮ s.r.o.: Generální, střední a běžné opravy kovo i dřevoobráběcích strojů.
 • Obráběcí stroje Olomouc: Výroba konzolových frézek, univerzálních nástrojářských frézek a příslušenství.
 • PENTA TRADING s.r.o.: Dovoz, prodej a servis elektroerozivních obráběcích strojů
 • PILANA TOOLS, a.s.: Výrobce pilových kotou?ą. Katalogy, cenσky, kontakty.
 • PILOUN: Nástroje pro obrábění kovu a dřeva.
 • PRAMARK s.r.o.: Dodavatel produktů pro průmyslové zna?enă.
 • PTS - Josef Solnař: Poradenství, technika a služby v oblasti nedestruktivního zkoušení mechanických komponentů.
 • Pilart s.r.o.: Komplexní pé?e v oblasti dĄlenۃ a obr̓bDnۃ dͅeva a kovu, pilovك kotouɄ?e na míru.
 • Pilostroj s.r.o.: Výroba, opravy a servis zařízení pro dřevařský průmysl. Dopravníky, třídi?e.
 • Polabská s. r. o.: Návrh a výroba jednoú?elovăch stroj݅ a manipulσtorE zaυكzen̓ do ẗ́ۅkރch provoz݅.
 • Poloch: Dodáváme stroje a nástroje pro truhlářské provozy.
 • Powerlift: Dodavatel zdvihacího zařízení, manipula?nă techniky, v̓zacCch a uchopovac̓ch prostͅedkم, servis.
 • Prodos spol. s r. o.: Prodej svařovací techniky, nářadí a ochranných pomůcek. Záru?nă - poz̓ruD?ní servis, poradenská ?innost.
 • Pákové ru?nă n̓Eadك: Výroba: pákové ru?nă n̓Eadك - nͅυky, ohރba݄?ky, děrova?ky, brusky na parkety. Pąenosnك udɃrny.
 • RAF Dě?ăn: Výroba a konstrukce nástrojů.
 • REMS: Výrobce strojů a nástrojů na opracování trubek.
 • RWT s.r.o.: Prodej širokopásových brusek na dřevo, kolíkova?ky.
 • Renishaw CR: Automatiza?nă technologie v oblasti m̈́ۅenك a v̓roby.
 • Rojek, a.s.: Rodinná firma vyrábějící stroje pro obrábění dřeva. Katalog strojů, prodejci, kontakt.
 • S.O.S. Difak s.r.o. Tábor: Výroba, generální opravy, modernizace a prodej použitých strojů, protokol přesnosti, automatizace průmyslových technologií a zakázková strojírenská kovovýroba.
 • SIC-VENIM s.r.o.: Průmyslové zna?enă - pͅكstroje a n̓stroje, razidla, popisovaD?e, mikroúderové stroje. Prodej, servis.
 • SILOsystem: Výrábíme a prodáváme tyto produkty: ocelová sila, zásobníky, nádrže, šnekové dopravníky, míchací zařízení pro suché směsi, uzavírací klapky, uzavírací ventily, šoupátkové uzávěry, dávkovací systémy, vážící systémy.
 • SKDS s.r.o.: Výroba brusných a lešticích lamelových radiálních kotou?ą v Mτۄ?íně (Klatovy).
 • SST: Stránky Svazu výrobců a dodavatelů stroj. techniky.
 • Sorest Zlín s.r.o.: Servis, opravy a prodej vysokozdvižných vozíků a manipula?nă techniky, prodej n̓hradnCch d̓lͅ.
 • Sovex: Informace o spole?nosti a sluąbރch, nabCdka a popt̓vka kovoobrCbDcۃch a tv̓Eecكch strojͅ.
 • Sp-Tech, s.r.o.: Služby a dodávky technologie pro zpracování výrobků z plechu děrováním, laserovým řezáním, ohýbáním a svařováním s vazbou na vývoj a výrobu automatizace a robotizovaných pracovišť.
 • Strojtos Lipník a.s.: Tradi?nă v̓robce fr݃zek (konzolovɃ, nɃstrojCEskك) a obrɃbDcۃch center. Servis, opravy.
 • Strojwood: Dodavatel strojů pro malé a střední pily, techn. linky, katalog.
 • Strojárstvo / Strojírenství: Časopis pro odborníky z oblasti strojírenství a příbuzných odvětví.
 • Strojírna-TYC: Výroba, modernizace a opravy obráběcích strojů.
 • Sukov: Výroba jednostranných a obráběcích pluhů.
 • Sulak Vitezslav: Fazetova?ky, pily, vrtaĄ?ky, brusky, ?istăc̓ stanice.
 • Svoboda Karel: Nákup a prodej kovoobráběcích, tvářecích a dřevoobráběcích strojů.
 • Sázavan Strojírny s.r.o.: Výrobce pojezdových kol a zdobících prvků.
 • TAMA Bohemia s.r.o.: Strojní zařízení, materiály pro výrobu a související služby pro firmy, zabývající se problematikou vyšívání.
 • TOS Kuřim: Tradi?nă v̓robce ݅irokCho sortimentu obrɃbDcۃch strojͅ vτ?etně příslušenství (univerzální i jednoú?elovă stroje).
 • TOS Znojmo: Výroba šnekových, koaxiálních, ?elnăch a speci̓lnCch pͅevodovek.
 • TRIOM s.r.o.: Konstrukce a výroba různých technologických zařízení. Inženýrsko-výrobní podnik.
 • TYKON stroje, s.r.o.: Ceník a přehled prodávaných nových a použitých strojů. Zabezpe?uje montăEe, demontރEe a opravy.
 • Technologické centrum, Brno: Centrum laserových technologií - řezání, svařování, vysekávání plechů.
 • Terramet: Pojízdné kompresory, elektrocentrály a lomové vrta?ky od firmy Ingersoll-Rand. servis, pąjτ?ovna, použité stroje.
 • Tibbis: Prodej, servis, montáž rota?năch, lamelov̓ch, ݅roubovCch a p݃stov̓ch kompresor݅.
 • UNI CZ a.s.: Strojírenská výroba, výroba komponentů pro automobilový průmysl, textilní strojírenství, dřevoobráběcí stroje, balicí techniku, pro stroje na výrobu elektrotechnických sou?ăstC, skupin pro tiskaͅskك stroje a ɅicC stroje pro dom̓cnost znaD?ky LADA.
 • Unifa - Václav Zaňka: Prodej opravy, servis a leasing nových a použitých kovoobráběcích strojů.
 • VHS-plus: Výroba a prodej hydraulických prvků.
 • VTN - Servis, s.r.o.: Výroba, prodej a servis pro veškeré diamantové nástroje. Katalogové listy, ceníky a zaslání katalogů zdarma.
 • Voziky-voziky.cz: Nabídka nové i použité manipula?nă techniky, bateri̓ a nab̓jë́?ů.
 • Vysokozdvižné vozíky Yale: Nízkozdvižné, vysokozdvižné, paletové vozíky Yale. Nové, použité, akumulátorové, dieselové, plynové vozíky. Prodej, pronájem, servis, náhradní díly.
 • WCM s.r.o.: Řezání vodním paprskem. Slapy u Tábora.
 • WHP Technik s.r.o.: Identifika?nă syst̓my, mɄۅكc̓ technika, automatizä́?ní prvky. Technická podpora, prodej, servis.
 • ZJP s.r.o.: Zastoupení fy. BISON-BIAL S.A., prodej sklí?idel, svĄrۃkE, dτliۄ?ek apod.
 • Zamet s.r.o.: Výrobce upínací techniky ze Zlína. Zpracování plechů, řezání, svařování.
 • ŠURAN - Výroba a modernizace strojů: Výroba a modernizace strojů pro zpracování papíru (převíje?ky, podălnɃ Ʌezaل?ky, navléka?ky dutinek, ąezaل?ky dutinek) a pro technickou keramiku (peletizátory, mlýny, mísi?e, vstąikovacك lisy).
 • Šimek: Prodej, servis, výroba dřevoobráběcích strojů, nářadí, spojovacího materiálu.

This category in other languages:
anglicky bulharsky katalánsky
?ănsky (zj.) ?ănsky dánsky
německy španělsky francouzsky
italsky japonsky litevsky
ma?arsky holandsky rumunsky
rusky srbsky finsky
švédsky turecky   

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC