Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Česky : Obchod a služby : Výstavba a údržba
Design Materiály a vybaveníSee Also:

 • A'ha Komín: Kompletní výstavba a rekonstrukci komínů - nové komíny, rekonstrukce, autorizované měření ú?innosti spalovănC, revize kom̓nͅ, projekce, poradenstvσ, v̓roba, mont݃E, frރzovɃnC kom̓nͅ, krby a kachlovσ kamna.
 • A-Z interiér, s.r.o.: Návrhy a realizace interérů.
 • ABF a.s.: Český stavební databázový systém, veletrhy a výstavy.
 • ARRA-MB s.r.o.: Katalogové a individuální projekty na rodinné domy, projekty a montáž podlahového vytápění.
 • ARS real: Prováděním staveb, jejich změn a odstraňování, projektovou ?innostă ve v̓stavb݄ a inۅ. ބ?innost v investi?nă v̓stavb݄.
 • AVP Real s.r.o.: Stavby a rekonstrukce rodinných domů.
 • Autolack ex-pr-es s.r.o.: Malování, nátěry, nástřiky, montážní a demontážní práce, úpravy povrchů.
 • Avatar Team s.r.o.: Projek?nă a realizä́?ní ?innosti v oblasti văstavby a rekonstrukce.
 • BerPet s.r.o.: Pomůžeme vám zpracovat investi?nă z̓mDr, zajistۃme projekty, zastoup̓me v̓s ve veEejnoprكvnCm ͅكzen̓ pͅi povolovكnC stavby, zprostͅedkujeme hypotكku a prɃvnC poradnu, stavbu realizujeme dle vaͅich pEipomكnek.
 • Bydlení pro Vás s.r.o.: Stavby RD na klí?, ąadovك RD, byty, pozemky, finanɄ?ní, investi?nă poradenstv̓, projektov̓nC, inͅenރring, realitn݃ a investḯ?ní ?innost.
 • C.H.-Stavební s.r.o: Rekonstrukce objektu, interiery, exteriery, novostavby, stavební práce, omítky, fasády, zateplení, obklady, dlažby, dozor, vestavby.
 • Chemcomex Praha, a.s.: Inženýrské a dodavatelské služby, informatika a vývoj software, geologie a sanace, práce s chemickými produkty.
 • Dopravně inženýrská kancelář: Projektová, inženýrská a konzulta?nă ̈́?innost v oboru dopravních staveb.
 • Důmprojekt: Katalogové a individuální projekty rodinných domů, garáží a bytových domů.
 • EFG spol. s r.o.: Výroba a dodávky betonářské výztuže a svařovaných sítí s možností střihů a ohybů. Zajištění ukládky a dopravy na stavbu. Obsahuje ceny, refernce, fotogalerie a kontakty.
 • EVROmat a.s.: Kompletní sortiment materiálů pro klempíře a pokrýva?e.
 • For Arch: Mezinárodní stavební veletrhy. Nedílnou sou?ăstC je vyhlaͅovCnC cen Stavba roku a Grand Prix.
 • GroHaa Fertighaus s.r.o.: Moderní stavební systém montované stavby a klasického způsobu stavby ze dřeva.
 • HERNGROUP CZ,s.r.o.: Novostavby a rekonstrukce na klí?, vărobn݃ haly, prͅmyslovσ podlahy, rodinnɃ domy, komunikace, kanalizace, plynofikace, vestavby, sɃdrokarton, kotelny.
 • HW-PANTY, spol. s r.o.: Izolace (sanace) zdiva metodou HW-SYSTEM, zarážení nerezových ocelových plechů do zdiva bez předchozího podřezání, další metody podřezání zdiva diamantovým lanem a řetězovou pilou.
 • Hozák - malování a ?iątDnۃ hal: Malby - nátěry - bílení - ?iątDnۃ. Malov̓nC stropͅ a stτn, natۃr̓nC nosn̓kͅ, zdσ a venkovn̓ch fas̓d - ve vC݅kCch, skladech a tovCrnCch. Di̅tDnۃ ẗ́ۅko pޅكstupn̓ch m݃st a ve v̓݅kCch.
 • IPR s.r.o.: Projektová ?innost ve văstavb݄, provۃdDnۃ staveb a poradensk̓ D?innost.
 • Illichman.cz: Speciální těsnící materiály pro utěsnění pracovních a dilata?năch sp̓r v betonech. VysouEenC vlhk̓ho zdiva.
 • Ing. Pavel Šafařík: Soudní znalec v oboru nemovitostí a staveb.
 • Jindřich Zachariáš - výškové práce: Výměny a opravy klempířských konstrukcí, ?iątDnۃ, n̓tDry, opravy pۃlenCch a plechov݃ch krytin, kominick݃ch l݃vek, NCtDry, opravy, zateplovۃnC fas̓d. Opravy a D?ištění světlíků.
 • Komplet: Nabídkový ?asopis typovăch projekt݅ rodinnσch domk݅ s udσnCm ceny stavebnice a stavby na kl̓̈́?.
 • Kvadrana s.r.o.: Výstavba rodinných domů na klí?, stavebnă pr̓ce a financovCnC.
 • MS HAUS s.r.o.: Stavební a projek?nă pr̓ce, dEevostavby, roubenك stavby, rodinnɃ domy, stavby pro rekreaci, suchɃ montCE, fasރdnC syst̓my, rekonstrukce panelovɃch dom݅, stυeمnC n̓stavby, pEdnσ vestavby, sendvḯ?ové a roubené domy.
 • Nato Praha: Rekonstrukce a údržba objektů, zateplování objektů, stavby na klí?, opravy historickăch fas݃d, rekonstrukce historickCch objekt݅, rekonstrukce a opravy stυech, pمdnσ vestavby.
 • Nosta-Hertz: Poradenství, konzultace a vzdělávání, systémy jakosti a řízení údržby.
 • PROXIMA a.s.: Ob?anskă, bytovɃ a prɅmyslovσ stavby, sportovnɃ stavby, pͅdnσ n̓stavby a vestavby, sanace vlhkosti, zateplovCnC objektͅ, projektovσnC staveb a inͅenރrskou ݄?innost
 • PS Doprastav s.r.o.: Průmyslové, ob?anskă a dopravnɃ stavby, inͅenރrsk݃ sɃẗ́ a rekonstrukce staveb.
 • Poolservis Štegner v.o.s.: Strojovny, plasty, stavby a zařízení bazénů.
 • Pozemní stavby Třebí?, s. r. o.: Betonová výroba (stropní systémy TRAS) a realizace staveb.
 • RADiON: Měření radonu na pozemcích a v budovách, hodnocení, předprojektové návrhy řešení. Akreditovaná ?innost.
 • Rozpo?ty.net: Rozpo?ty a kalkulace staveb a jejich Ą?ástí, výměry, limitky materiály i plánovaný zisk.
 • Sdružení MDT Třebí?: Výroba a montáž ocelových konstrukcí, potrubí, technologických celků. Sváře?skă a zɃmeD?nické práce.
 • Stavebnictví a interiér: Časopis pro odbornou stavební veřejnost.
 • Stavebnictví a reality on-line: Seznam podniků, firem, spole?nostă, ͅemeslnكkͅ, σڅadم a jinσch subjekt݅.
 • Stavební obzor: Odborný ?asopis Fakulty stavebnă ̈́VUT a stavebñch inͅenރr݅.
 • StavoMonitor: Informace pro stavebnictví. Zatříděný katalog odkazů, knihovna CAD detailů, odborná knihovna, normy.
 • Stazepo, a.s: Aktuální informace o stavební firmě, významní zákazníci a realizované zakázky a výpis z obchodního rejstříku.
 • Stopa: Vyhledáva? informacă, firem a sekc̓ ze stavebnictv̓.
 • Střecha Plzeň, s.r.o.: Realizace dodávek střešních plášťů, řemeslné práce v oboru klempíř a pokrýva?, provădDnۃ oprav, ̓drڅby, modernizace a rekonstrukce stޅeمnCch pl̓EEŅ, realizace dodσvek zateplovCnC budov suchou technologi̓.
 • Z a B, s.r.o.: Brněnská stavební firma realizující stavby po celé ČR.
 • Zvoní?ek: Stavby a rekonstrukce na klí?.
 • Časopis Konstrukce: Odborný ?asopis pro stavebnictvă a stroj̓renstv̓.

This category in other languages:
anglicky bosensky katalánsky
?ănsky (zj.) dánsky německy
španělsky francouzsky galicijsky
řecky hebrejsky chorvatsky
italsky japonsky litevsky
ma?arsky holandsky norsky
polsky portugalsky rumunsky
rusky slovensky srbsky
finsky švédsky ukrajinsky 

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC