Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Česky : Po?ătä́?e : Bezpe?nost

See Also:

 • Access Forbidden: Server o bezpe?nosti operaĄ?ních systémů Windows a aplikací na nich běžících. Návody, download, nabídka služeb a certifikáty.
 • Actinet: Novinky ze světa bezpe?nosti IT, vĄ?etně archivu a nabídky služeb.
 • ActiveX: Podvodná volání a presměrovaní spojení. Hardwarová ochrana proti zneužití ActiveX k přesměrování dial-up spojení.
 • Antivirus AVG: Past na viry, chrání i e-mail. Možnost bezplatné aktualizace dat pomocí internetu.
 • Biometrie: Informace o biometrických systémech z domova i ze světa.
 • Certifika?nă Autorita: Seznam platných a odvolaných certifikátů, objednávka, ceník a vlastní CA.
 • Certifika?nă autorita Czechia: Využívání a bezpe?nost e-mailovă certifikace, legislativa a uloɅenރ kl̓̈́?ů. Možnost objednání klí?e.
 • Crypto-World: Zabývá se kryptologií a informa?nă bezpë́?ností. Denně aktualizované novinky, e-zine, standardy a normy z oblasti elektronického podpisu.
 • DSM: Časopis o informa?nă bezpë́?nosti IT a IS, správě a řízení rizik informa?năch syst̓mɅ.
 • Elektronický podpis: Obsahuje ?lănky a hardware pro e-podpis, vyuEitރ, ot̓zky a odpovDdi, zۃkony a vyhlCEky.
 • IT-SEC bezpe?nost IT: Weblog a knihovni?ka bezpeĄ?áka, prezentace o MSblaster a Sobig.f a útocích na internetu.
 • KMENT Consulting: Know-how a odborné studie o elektronickém podpisu pro použití v úřadech a firmách.
 • Kerio Technologies: Personální firewall zabezpe?ujăc̓ pö́?íta? pąed كtoky z Internetu. Obsahuje i verzi WinRoute Firewall a bezpeڄ?nostní balení s antivirovým programem AVG.
 • Logios: Komplexní služby v oblasti zabezpe?enă dat. Firewally a VPN, antivirov̓ ochrana a sprCva bezpeD?nosti.
 • PGP: Bezpe?nost, ąifrovCnC a elektronick̓ podpisy spolu se serverem veɅejnكch kl݃̈́?ů PGP a podporou všech platforem.
 • Planet Software ČR: Nabízí informace, aktualizace a technickou podporu antivirového programu Panda Antivirus Platinum.
 • První certifika?nă autorita: Certifika?nă autorita provozovan̓ spoleD?ností PVT. Žádosti, seznamy a využití certifikátů v praxi.
 • Root.cz: Magazín s návody, radami a diskuzí.
 • SSL certifikáty: Zajištění bezpe?nosti pąenكEenCch dat pro webov݃ strɃnky a servery.
 • Secons s.r.o.: Zabezpe?enă pö́?íta?ovăch s݃t̓, instalace firewallͅ a monitoring. Vσvoj software, bezpe݄?nost systému a obchod.
 • Trojanhelp.wz.cz: Obsahuje software proti spyware a zvýšení bezpecnosti na Internetu.
 • Underground: Časopis o bezpe?nosti poĄ?ínání na Linuxu, Unixu a na Internetu obecně.
 • VirFree: Antivirová ochrana pošty. Komu je ur?en, funkce a objednăvky.
 • Zachrana.com: Obnova dat z poškozených médií a bezpe?nostnă ͅeمenC s̓t̓. N̓vody, D?lánky a nabídka služeb.
 • avast! antivirus: Kompletní antivirová ochrana od jednoho PC po rozsáhlé sítě. Pro domácí nekomer?nă uͅivatele zdarma.
 • eEye - Digital Security: Vývoj a prodej nástrojů na monitorování provozu na síti, systém prevence proti vniknutí a aplika?nă firewall.
 • iT security conference 2004: Přehled nejmodernějších řešení pro zabezpe?enă firemn̓ho IT pro rok 2004.

This category in other languages:
anglicky ázerbájdžánsky bosensky
?ănsky (zj.) ?ănsky dánsky
německy španělsky persky
francouzsky italsky holandsky
norsky portugalsky rumunsky
rusky srbsky finsky
švédsky turecky   

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC