Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Česky : Po?ătä́?e : Software : Síťová komunikace
 • 3Com: Inova?nă produkty pro pͅكstup k informac̓m a s̓ẗ́ pro podniky. Ovladaۄ?e, zprávy a aktuality.
 • 602LAN SUITE 2004 server: Bezpe?nă komunika݄?ní server pro připojení k internetu pro opera?nă syst̓my Windows. SnadnɃ instalace i Cdrڅba. Vhodnރ pro st݅ednك a mal̓ firmy.
 • AY: Návrhy, stavba a servis po?ătä́?ových sítí, poradenská ?innost, năvrhy www strCnek.
 • Aret Praha s.r.o: Provádí přestavby a dodávky sítí LAN/WAN. Provozuje i další internetové služby a podporu produktů.
 • B&P Consulting: Instalace a admininstrace systémů Lotus Notes/Domino, Linux, technická podpora, HelpDesk.
 • CZFree.net: Komunitní bezdrátová síť a informace o síťových technologiích.
 • Connect!: Magazín o byznysu a síťové technologii.
 • DrayTek: Kaleidoskop pro datové komunika?nă zaͅكzen̓ s podporou ISDN, xDSL, Wireless. Pͅenosnك ISDN terminɃl adaptCry pro OS Win, Mac.
 • Expand s. r. o.: Projekce a realizace sítí LAN/WAN, komplexní řešení informa?năch syst̓mɅ, tvorba strσnek a jejich umCsẗ́nۃ.
 • IT-net: Specializovaný měsí?năk o s̓t̓ch, telekomunikac̓ch a sluͅbރch.
 • Kerio Technologies: Výrobce software pro zabezpe?enă pö́?íta?ą a sσt̓ a pro e-mailovou komunikaci. Produkty: Kerio WinRoute Firewall, Kerio MailServer, Kerio Personal Firewall
 • MADNetwork.org: Volný projekt pro univerzální decentralizovanou síťovou architekturu.
 • Novell: Síťové komunikace, vývoj a aktuality z mezipo?ătä́?ových řešení.
 • Oficiální seznam ?eskăch HUB݅: České servery pro klienta sítě Direct Connect verze DC++.
 • Perseus: Perseus nabízí komplexní řešení (v?etnĄ vۃvoje, poradenstv݃ a servisu) v oblasti informä́?ních technologií a systémů - ekonomický a ú?etnă software, servery Dell, LAN, pö́?íta?ovă sɃẗ́, sprۃva systCmɅ, SonicWall, outsourcing.
 • Sodat: Komplexní služby v oblasti informa?năch technologi̓, dod̓vky infrastruktur na klC̈́? po celé ČR.
 • StarHill: Amatérská bezdrátová rádiová po?ătä́?ová síť, topologie.
 • Svět sítí: O po?ătä́?ových sítích nejen pro administrátory a specialisty. Technologie a tutoriály.
 • T-Systems Czech: Sortiment informa?năch a telekomunikä́?ních služeb. Slou?enă IP datovC a systCmovɃ EeمenC. Sluͅby, ޅeمenC a aktuality.
 • TCT moravskoslezská, s.r.o.: Správa, návrh, výroby a instalace elektronických systémů, po?ătä́?ových a komunika?năch s̓t̓.
 • Unis Computers: Kabelážní systémy pro přenos dat, hlasu a obrazu, po?ătä́?ové sítě, Internet, e-komerce a informa?nă syst̓m Prytanis.
 • XPNet: Nabízí školení, konzultace, instalace a ostatní služby v oblasti po?ătä́?ových sítí a Internetu.

This category in other languages:
anglicky německy francouzsky
holandsky rusky švédsky 

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC