Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Česky : Reference : Vzdělávání
Školy Kurzy
Mezinárodní Produkty a služby
Vysoké školy a univerzity  See Also:

 • Česká škola: Informa?nă server o ̈́?eském školství.
 • Academica: Akademické informace portálu Centrum.cz a Lidových novin.
 • Atlas školství: Přehled středních, vyšších odborných, vysokých škol a pomaturitních kurzů jazyků.
 • Brána vědění: Vzdělávací a zábavný portál pro žáky, rodi?e a pedagogy.
 • Centrum pro studium vysokého školství: Vědeckopedagogická a výzkumná organizace MŠMT.
 • Ewa.cz: Přehledný katalog odkazů využitelných pro u?itele, ąރky i studenty. On-line testy, diktCty a pravopisnC cviD?ení z ?eskăho jazyka.
 • I*EARN: Stránky ?eskă sekce celosvɄtovۃ organizace, kterɃ se zabCv݃ podporou modernCch informä́?ních a komunika?năch technologi̓ ve vzd̈́lۃvCnC.
 • Indoš: Oficiální stránky projektu Internet do škol.
 • Můj u?itel: Individuální výuka anglického jazyka, výuková CD a DVD, databáze u?itelą, pυكprava na testy FCE a TOEFL.
 • Portál pomaturitního studia: Katalog škol řazený dle ratingu. Nabídka brigád pro studenty. Internetový obchod s knihami.
 • Scio: Obsáhlé informace k přijímacím zkouškám na střední, vyšší odborné a vysoké školy.
 • StudentWeb: Články od studentů a pro studenty.
 • StudentZone: Projekt vytvořený ze studentských serverů pro každou fakultu všech vysokých škol v ČR.
 • Střední a vysoké školy 2004: Seznam oborů a škol, kde je možné si doplnit maturitu, střední a vysoké školy podle regionů a oborů.
 • Superstudent: Studijní materiály (referáty, maturitní otázky, ?tenăEskك den݃k), pͅehled VOم a V, nabdka kurzͅ, elektronickσ magaz݃n, souẗ́ۅe, studentskރ fɃrum.
 • Tutor: Pomaturitní studium anglického jazyka, denní studium práv a psychologie, další odborné kurzy.
 • Tvořivá škola: České ?innostnă ǘ?ení. Vzdělávací program pro inovaci základního školství.
 • Tyflopedický kabinet: Středisko pro podporu zrakově a kombinovaně handicapovaných studentů vysokých a středních škol.
 • U?itelskă listy: Web o změnách ve vzdělávání. Internetová verze nezávislého ?asopisu. Tematicky tąكd̈́nۃ Ʉ?lánky, zajímavé tipy a ?lănky.
 • U?itelskă spomocn݃k: Internetový informa?nă WWW server ur̈́?ený budoucím i stávajícím u?iteląm.
 • Ústav pro informace ve vzdělávání: Zprávy ÚIV ohledně školské problematiky, tuzemské a mezinárodní projekty, pedagogická knihovna a publikace.
 • ŠkolaOnLine: Portál pro základní a střední školy.

This category in other languages:
anglicky islandsky arabsky
arménsky ázerbájdžánsky malajsky
Brezhoneg katalánsky ?ănsky (zj.)
?ănsky velšsky dánsky
německy estonsky španělsky
baskicky persky faersky
francouzsky frisiansky irsky
galicijsky řecky hebrejsky
indicky chorvatsky indonésky
interlingua italsky japonsky
kannadajsky korejsky kurdsky
litevsky latinsky ma?arsky
holandsky norsky occitánsky
portugalsky rumunsky rusky
albánsky slovinsky slovensky
srbsky finsky švédsky
turecky ukrajinsky vietnamsky 

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC