Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Česky : Spole?nost : Státní instituce
Diplomatické mise a úřady Sportovní organizace a spolky@
Veřejná správa ČR@  


 • Státní správa ČR: Adresář úřadů, statistická data, firmy a databáze.
 • Adresář státní správy: Adresy organizací státní správy České republiky.
 • BIS ČR: Bezpe?nostnă informä́?ní služba České republiky.
 • GA ČR: Grantová agentura České republiky.
 • Informa?nă centrum o NATO: Monitoring ?innosti NATO, roząCͅenك, arm̓d a obrany D?lenských států. Oficiální stránky Ministersttva zahrani?năch v̈́cۃ.
 • MDS ČR: Ministerstvo dopravy a spojů České republiky.
 • MF ČR: Ministerstvo financí České republiky.
 • MK ČR: Ministerstvo kultury České republiky.
 • MMR ČR: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky.
 • MO ČR: Ministerstvo obrany České republiky (server Armády České republiky).
 • MPO ČR: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.
 • MPSV ČR: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky.
 • MS ČR: Ministerstvo spravedlnosti České republiky.
 • MV ČR: Ministerstvo vnitra České republiky.
 • MZ ČR: Ministerstvo zdravotnictví České republiky.
 • MZV ČR: Ministerstvo zahrani?năch v̈́cۃ ̈́esk̃ republiky.
 • MZe ČR: Ministerstvo zemědělství České republiky.
 • MŠMT ČR: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
 • MŽP ČR: Ministerstvo životního prostředí České republiky.
 • NKÚ ČR: Nejvyšší kontrolní úřad České republiky.
 • NS ČR: Nejvyšší soud České republiky.
 • Pražský hrad: Sídlo prezidenta České republiky.
 • Senát ČR: Senát Parlamentu České republiky.
 • Sněmovna ČR: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky.
 • Státní veterinární ústav Olomouc: Laboratorní vyšetřování potravin, krmiv, vody, biologického materiálu, lé?iv, kosmetickăch p݅كpravkͅ, laboratornσ diagnostika onemocn̈́nۃ zv̓ͅat (vل?etně BSE a vztekliny), monitoring cizorodých látek.
 • SÚJB ČR: Státní uřad pro jadernou bezpe?nost Ąesk̃ republiky.
 • Vláda ČR: Úřad Vlády České republiky.
 • ÚOHS ČR: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže České republiky.
 • ÚOOÚ ČR: Úřad na ochranu osobních údajů České republiky.
 • ÚPV ČR: Úřad průmyslového vlastnictví České republiky.
 • ÚS ČR: Ústavní soud České republiky.
 • ČSÚ: Český statistický úřad.
 • Česká centra: Program a služby této příspěvkové organizace. Informace o projektech, odkazy, diskuze.
 • Česká zemědělská a potravinářská inspekce: Orgán státního dozoru znad zdravotní nezávadností, jakostí a řádným ozna?ovănCm potravin.
 • Český úřad zeměměří?skă a katastr݃lnC: Základní a tematická státní mapová díla v klasické i digitální podobě.

This category in other languages:
anglicky islandsky arabsky
ázerbájdžánsky malajsky bělorusky
bulharsky katalánsky velšsky
dánsky německy estonsky
španělsky persky francouzsky
řecky hebrejsky chorvatsky
indonésky italsky japonsky
lotyšsky litevsky ma?arsky
makedonsky holandsky norsky
occitánsky polsky portugalsky
rumunsky rusky albánsky
slovinsky slovensky srbsky
finsky švédsky tagalogsky
turecky     

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC