Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Česky : Věda : Životní prostředí
  • Agentura integrované prevence: Instituce zajišťující odbornou podporu státní správy při implementaci zákona ?ăslo 76/2002 Sb., o integrovan̓ prevenci a omezovɃnC znë́?ištění. Informace na téma IPPC, BAT, BREF a IRZ.
  • EkoList po drátě: Zprávy, kalendáře akcí, legislativa, fotogalerie a fórum.
  • Globální oteplování: Komplexní informa?nă str̓nky o tomto ekologickCm jevu.
  • Kultura, pokrok a civilizace: Hlavni teze S. Komárka, J. Vavrouška a C. Lévi-Strausse o vztahu ?lovĄka k pۅكrod̈́.
  • Lysatec GmbH: Lyza?nă zahuͅEovacŃ odstͅedivky pro desintegraci pمebyteل?ného aktivovaného kalu, založené na principu rozrušování buněk mikroorganismů.
  • Projekt Hydronet: Návrhy, výsledky a dokumentace online systému hydrologických měření.
  • Příroda.cz: Informa?nă, komunikä́?ní, vzdělávací ale i zábavné centrum věnované (především ?eskă) pɅكrod̈́. Najdete zde ۄ?lánky o přírodě, ekologii, životním prostředí, diskuzní fóra a kalendář zajímavých akcí.
  • Trvale udržitelný rozvoj: Hlavní cíle, hodnoty a zásady strategie, která umožní budoucím generacím žít.
  • České sdružení pro biomasu: Informace o energetickém a průmyslovém využívání biomasy. Články, diskuse, akce a legislativa, burza, publikace a programy.

This category in other languages:
anglicky katalánsky ?ănsky (zj.)
?ănsky dánsky německy
španělsky francouzsky galicijsky
skotskou gaelštinou italsky korejsky
holandsky portugalsky finsky
švédsky ukrajinsky   

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC