Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Česky : Zdraví : Duševní zdraví : Poradenské služby
 • Anonymní Alkoholici - Česká republika: Svépomocná spole?enstvă lid̓, ͅeمCc̓ spolë́?ný problém s alkoholismem; seznam skupin AA v ČR a další informace.
 • InternetPoradna: Poradenský, informa?nă a diskusn̓ server pro osoby se specifick̓mi pot݅ebami a vمechny blCzk̓.
 • Linka důvěry - kontaktní křesťanská služba: Křesťanská, internetová linka důvěry.
 • Linka důvěry Havířov: Pomoc v obtížné životní situaci, při zvládání různých krizových stavů, psychických problémů; telefon, e-mail.
 • Linka důvěry Hodonín: Linka důvěry, e-mailový a telefonický kontakt.
 • Linka důvěry Karviná: Pomoc v různých životních krizích, konfliktech, pocitech bezvýchodnosti; telefon, e-mail.
 • Linka důvěry Liberec: Ú?elovă zaɅكzen̓ soci̓lnC p̓Ʉ?e poskytující telefonickou formu krizové intervence.
 • Linka důvěry Opava: Linka důvěry slouží lidem v krizi, tedy v náro?nă Ʌivotnރ situaci, kter̓ ohroEuje jejich psychickރ zdravɃ; telefon, e-mail.
 • Linka důvěry Ostrava: Pomoc při řešení krizových, traumatizujících a zatěžujících situací; prostřednictvím telefonu, e-mailu a písemného kontaktu.
 • Linka důvěry Pardubice: Doprovázení a hledání cesty při řešení různých životních situací; telefonicky, e-mailem.
 • Linka důvěry Vsetín: Pomoc při řešení krizových, situací prostřednictvím telefonu, e-mailu a písemného kontaktu a Azylový dům pro ženy a matky s dětmi.
 • Linka důvěry Česká Lípa: Poskytuje psychologické, sociálně právní a sociálně zdravotní poradenství formou krizové intervence; telefon, e-mail.
 • MUDr. Mgr. Erika Matějková: Poradenství a psychoterapie, pomoc při snižování nadváhy, poradna.
 • Mgr. Iva Nekulová: Lé?ba neurotickăch poruch, poruch osobnosti, z݃vislostC a poruch pͅكjmu potravy, psychologick̓ diagnostika.
 • Mgr. Jana Mynářová: Pomoc při partnerských a manželských problémech, podpora v obtížných životních situacích, psychologická diagnostika.
 • Mgr. Miroslav Pinos: Psychologické služby, psychologické poradenství a diagnostika.
 • PhDr. Ivan J. Skalík, Ph.D.: Služby psychologického poradenství, terapie a diagnostiky.
 • PhDr. Tomáš Rodný: Služby psychologického poradenství, individuální psychoterapie dospělých, psychologická diagnostika dětí a dospělých.
 • Psychologická poradna: Řešení problémů po e-mailu, on-line diskuse s psychologem, tématické ?lănky, anketa a ukCzky zodpovDzenۃch dotaz݅.
 • Response: Internetová psychologická poradna.
 • Élektra Centrum pomoci ženám zneužitým v dětství: Élektra je nestátní neziskovou organizací, která vznikla z iniciativy klientek a terapeutek na pomoc ženám, obětem sexuálního násilí v dětství a ženám znásilněným.

This category in other languages:
anglicky dánsky německy
japonsky norsky   

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC