Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Bosanski : Nauka : Fizika
  • Kvantni Hallov efekt: Sadrži objašnjenje pojmova nužnih za razumijevanje efekta, kao i opsežnu listu literature. Seminarski rad.
  • Solitoni - osnovni pojmovi: Uvodni ?lanak o solitonima. Sadrąi definiciju, istorijat, rjeޅenje Korteweg - de Vriesove jednadEbe, neke druge solitonske jednadޅbe, Mathematica kod, ilustracije i animacije.
  • Solitoni u opti?kim komunikacijama: Uvod u pojam opti?kih solitona i u njihovu upotrebu pri prostiranju signala kroz optiĄ?ko vlakno. Diplomski rad, dostupan kao PDF download.
  • Solitonska rješenja Korteweg-de Vries jedna?ine: Sadrži izvod KdV jedna?ine kao modela valova na plitkoj vodi i ukazuje na vezu sa Sturm-Liouvilleovim problemom. Solitonska rjeąenja su ispitana analitiD?ki u najjednostavnijim slu?ajevima, i numeriĄ?ki za zadane po?etne uvjete. Diplomski rad, dostupan kao PDF download i PowerPoint prezentacija sa animacijama.

This category in other languages:
engleski azerbejdžanski katalanski
pojednostavljeni kineski kineski danski
njema?ki španski esperanto
baskijski francuski hebrejski
hrvatski indonezijski italijanski
japanski korejski litvanski
mađarski holandski norveški
poljski portugalski rumunski
ruski slova?ki srpski
finski švedski turski
ukrajinski ?eąki   

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC