Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Bosanski : Poslovanje : Preduzeća
Elektronika i elektrika Građevinarstvo
Internet@ Kompjuteri@
Mediji@ Marketing
Proizvodnja Telekomunikacije
Transport Turizam@


 • BeTranslated: Prevodioci specijalizovani u prevodjenju web sajtova: francuski, engleski, danski, srpski, hrvatski, bosanski, makedonski, ruski, nema?ki, holandski, Ąpanski.
 • Biring: Autorizovani distributer Canon opreme. Kontakt informacije, ovlaąteni prodava?i i prodajni program.
 • ENERGA d.o.o. Celic: Projekti, nadzor, izgradnja, revizije i supervizije, savjeti, ispitivanja i mjerenja svih vrsta elektroenergetskih objekata, sistema, mreža i instalacija.
 • Gauss: Razvoj GIS softvera, izrada digitalnih grafi?kih baza podataka, DTM digitalni model terena, izometrijska i hipsometrijska analiza terena, telemetrija, GPS, distribucija satelitskih snimaka.
 • HM Company: Informacije o firmi iz Maglaja.
 • Hasanagić: Foto Express. Usluge, prodaja, lokacija, cjenovnik, kontakt i linkovi.
 • Hercegtisak: Poduzeće za pruľanje usluga iz podru?ja grafiĄ?ke djelatnosti, bavi se veleprodajom ąkolskog i uredskog pribora, proizvodnjom ading i telefaks rola, nakladniątvom i grafi?kim dizajnom.
 • Imgra: Kovana bravarija Potocani Odľak. Proizvodnja ?eliĄ?nih konstrukcija za hale i mostove, ugradnja kovane ograde za dvoriąta, balkone, stepeniąta, reąetke na prozore i vrata.
 • JODP Srpske poste: Javno osnovno drľavno preduzeće za poątanski saobraćaj, Srpske poąte iz Banjaluke.
 • Kantonalna privredna komora Tuzla: Aktuelnosti Privredne komore Tuzlanskog kantona. Registar preduzeca, ponuda i potraznja, Internet prezentacije.
 • Kasumex: Preduzece se bavi prodajom rezervnih dijelova za šumarstvo, šumsku mehanizaciju, kao i prodajom ležaja i komponenti za ležaje
 • Kemodoors: Servis i distribucija automatskih vrata Tormax. Ugradnja, montaľa, i odrľavanje.
 • Km Pokali: Specijalizirana prodavnica pehara, medalja, plaketa i statua, kao i ponudu kompjuterskog garviranja na svim vrstama materijala.
 • Kodak express: Prezentacija usluga Interphoto Jablanica, agencija za prevodjene i korespodenciju.
 • Kozmeticki salon: Salon ljepote DTS LOOK.
 • LDP Telecom: Avionske karte i Long Distance Telefonske Rate i Calling Kartice.
 • Omerdic: Prevod na/sa njemackog jezika na sve jezike naroda Bosne i Hercegovine.
 • Peugeot Bosna i Hercegovina: Generalni distributer Peugeot vozila za podrucje Bosne i Hercegovine
 • P?elarska radionica: Proizvodnja p?elarske opreme, koĄnica, nastavaka, ramova, podnica, hranilica.
 • Remontmontaza Tuzla: Istraživanje, razvoj, projektovanje tehnologija i industrijsko projektovanje... ?eliĄ?nih konstrukcija...građevinskih objekata
 • Rskoming.net: Internet servis provajder na podrucju opstine Gradiska
 • SMARAGD d.o.o.: LED displeji, izrada reklamnih spotova, oglasavanje preko LED displeja
 • Silnica: Društvo za inžinjering, trgovinu, održavanje i montažu komunikacijske opreme.
 • Termomatik d.o.o. Zenica: Solucija za industrijsku pec i proces: automatizacija, rekonstrukcija i gradnja, projektovanje, inzenjering, know-how, montaza, uvoz i izvoz.

This category in other languages:
engleski katalanski pojednostavljeni kineski
kineski danski njema?ki
španski baskijski francuski
gr?ki hrvatski indonezijski
italijanski japanski korejski
litvanski holandski norveški
poljski portugalski rumunski
ruski srpski finski
švedski tajlandski ukrajinski
?eąki     

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC