Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Català : Medicina i salut : Abús de substàncies
Alcohol Drogues il·legals
Tabac  


  • Alcohol i drogues: Des de la Conselleria de Sanitat, informació adreçada a consumidors i a professionals.
  • Grup ATRA: Grup de professionals dedicats al tractament de les addiccions (amb comunitat terapèutica), la salut mental i a la psicología clínica.
  • Les drogues: Informació i consells per a mares i pares.
  • Les drogues: Dossier d'informació juvenil. Conseqüències de l'abús de drogues, la prevenció en l'abús de les substàncies addictives, programes d'assistència i reinserció.
  • Programa de manteniment amb metadona: Breu explicació d'aquest mètode de tractament de les addiccions a opiacis.
  • Siguem saludables: Mini monogràfics sobre tècniques per a millorar la nostra vida. Consells per deixar el tabac i l'alcohol.
  • Substàncies psicotròpiques: Classificació dels diferents psicotrops i quadre sinòptic informatiu.

This category in other languages:
Anglès Francès Italià 

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC