Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Dansk : Erhverv : Finans : Forsikring
Arbejdsløshedskasser@ Forsikringsmæglere
Rejse  


 • ALKA forsikring: Tilbyder alle typer skadeforsikringer, såsom familieforsikring, husforsikring og bilforsikring.
 • AP Pension: Tilbyder pensions- og forsikringsprodukter til privatpersoner og virksomheder.
 • Alm. Brand: Har en bred vifte af tilbud inden for forsikring, liv og pension. Landsdækkende med 42 lokalkontorer.
 • Aros Forsikring: Forsikringer for private.
 • Bauta A/S: Forsikring for sygeplejesker.
 • Bornholms Brandforsikring A/S: Familie, landbrug og erhverv. Forsikringstilbud eller skadeformular kan bestilles på sitet. rønne.
 • Codan Forsikring as: Et af Danmarks 4 største forsikringsselskaber, ejet af Royal & Sun Alliance i England. Driver al slags forsikringsforretning
 • Complet Pensionsrådgivning A/S: Varetager virksomheders interesser på markedet for firmapension.
 • Danica Pension: Pension og forsikring.
 • Dansk Kaution: Primær aktivitet er udstedelse af garantier for danske virksomheder, primært ordreproducerende virksomheder, især inden for bygge- og anlægsbranchen. Ballerup.
 • Dansk Plantageforsikring: Gensidigt forsikringsselskab med begrænset hæftelse. Forsikring af brandskader i danske skove og plantager.
 • Fair Forsikring: Generelle vilkår og information om de forskellige forsikringstyper.
 • Forsikring & Pension: Erhvervsorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser.
 • Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling: Forsikrings- og erstatningsretlige domme fra landsretterne, Sø- og Handelsretten og Højesteret, afsagt siden 1994; kendelser fra Voldsoffernævnet og Forsikringsankenævnet; udtalelser fra Forsikring og Pension; gratis adgang til registre over mere end 10.000 afgørelser
 • Forsikringshøjskolen: Forsikringshøjskolen (Det danske Forsikringsakademi) - the Danish Insurance Institute - er det danske forsikringserhvervs fælles uddannelsessystem
 • Forsikringsluppen: Sammenligning af vilkår og priser for forbrugerforsikringer.
 • Forsikringsoplysningen: Forsikringsoplysningen er forsikringsselskabernes fælles informationstjeneste.
 • Forsikringsråd: Internetservice, hvor private og erhvervsdrivende kan finde oplysninger om forsikring og reglerne omkring forsikring.
 • Forsikringsselskabet  Vendsyssel: Lille forsikringsselskab med lokalkendskab.
 • GE-forsikring: Samarbejder med finansielle institutioner om at distribuere specialiserede forsikringsprodukter og serviceydelser til kunder i Danmark.
 • GF-forsikring: Danmarks største bilforsikringsselskab med overskudsdeling.
 • Gensidig Forsikring: Foreningen af gensidige forsikringsselskaber. Sitet indeholder oplysning om gensidig forsikring og de gensidige forsikringsselskaber.
 • Gruppe Forsikring: Gruppe Forsikring med overskudsdeling.
 • HF Forsikring: Bil-, hus-, ulykkes- og indboforsikringer tegnes på Sjælland, Lolland, Falster, Samsø og Sejerø.
 • Hamburg-Mannheimer: Stor udbyder af kapitalopsparing og forsikringer på det danske marked.
 • Hermes Kreditforsikring: Ydelser for handel- service- og industrivirksomheder indenfor betalingsgaranti, risikodækning, likviditetssikring, eksportforsikring samt garantiforsikring.
 • Industriens Pensionsforsikring: Administrerer arbejdsmarkedspensionen for ansatte på danske industrivirksomheder.
 • Kommuneforsikring A/S: Forsikring til kommuner og amter og til ansatte i kommuner og amter.
 • Købstædernes almindelige Brandforsikring: Et gensidigt selskab, ejet af kunderne. Forsikringstyper, anmeldelse af skader og information om selskabet.
 • LB koncernen: Lærerstandens Brandforsikring GS, Bauta Forsikring A/S, Runa Forsikring A/S og Genforsikringsaktieselskabet Virke.
 • Lokal Forsikring G/S: Lokalorienteret og kundeejet forsikringsselskab.
 • Lægernes Pensionskasse: Oversigt over pensionsordning, livsforsikring, Lægernes Pensionsbank og pensionskassens lejligheder. Vedtægt, pensionsregulativ, regnskab, etisk grundlag og generalforsamlingsoplysninger.
 • Morsø Forsikring: Forsikringer til private, landbrug og mindre erhverv.
 • Nykredit: Realkredit, bank og forsikring til både privat, erhverv og landbrug.
 • Ok taks: Taksering af indbrudsskader, brandskader og tyveriskader. Speciale i sager, hvor forsikringsselskabet ønsker en mere dybdegående undersøgelse. Hvidovre.
 • Popermo: Popermo tegner forsikring for personer ansat i politiet, anklagemyndigheden, Justitsministeriets Centralstyrelse, Domstolsstyrelsen, Indenrigsministeriets Centralstyrelse, Udlændingestyrelsen, Trafikministeriets departement, Færdselsstyrelsen, Rådet for Trafiksikkerhedsforskning, Statens Bilinspektion.
 • Runa forsikring A/S: Forsikring for FTF-medlemmer.
 • SEB e-banking: Skandinaviska Enskilda Bankens elektroniske bank på internettet.
 • Skadeservice Danmark: Rens og renovering efter hærværk, brand-, vand-, storm og olieskader.
 • Skandia: Skandia, forsikringskoncern med alle privat-, erhvervs- og industriforsikringer.
 • Skandia Pension A/S: Pensionsopsparing med alle de kendte forsikringsprodukter såsom dækning ved invaliditet, kritisk sygdom og dødsfald. Skandia Pension er formet af de to pensionsselskaber Skandia Liv og SkandiaLink.
 • Taksatorringen: Landsdækkende teknisk organisation som har til formål, at opgøre motorkøretøjsskader for 31 de medlemsselskaber.
 • Topdanmark: Landsdækkende forsikringsselskab.
 • Totalforsikring: Forsikring for hårde hvidevarer, radio/TV, EDB, symaskiner og mobiltelefoner.
 • Trafik G/S: Taxivognmændenes eget forsikringsselskab som tegner forsikringer der dækker taxier, personbiler, lovpligtig arbejdsskade, erhvervsansver, gruppeliv og gruppeulykke.
 • Transurance A/S: Agentur med speciale i transportforsikring.
 • Transurance A/S: Specialister i transportforsikring med stor erfaring inden for transportforsikring, søforsikring, konsekvenstabsforsikring, vareforsikring og incoterms.
 • Trekroner forsikringer: Tilbyder alle typer forsikringer, både erhvervs- og privatforsikring.
 • Tryg A/S: Tilbyder forsikringer og forsikringsrådgivning indenfor erhverv og privat.
 • USG Danmark: Forsikringer og serviceaftaler som kan sikre mod næsten alle typer fejl, skader og uheld.
 • Vestjylland Forsikring: Vestjydernes lokale forsikringsselskab. Privat, erhverv, landbrug.
 • Yacht-Pool International: Agentur i lystfartøjsforsikring.
 • if skadeforsikring: Stort nordisk skadeforsikringsselskab for private og erhverv.

This category in other languages:
Engelsk Islandsk Bosnisk
Kinesisk (simplificeret) Kinesisk (traditionelt) Tysk
Spansk Fransk Hebraisk
Kroatisk Indonesisk Italiensk
Japansk Ungarsk Hollandsk
Norsk Polsk Portugisisk
Rumænsk Russisk Finsk
Svensk Tyrkisk Ukrainsk
Tjekkisk     

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC