Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Dansk : Erhverv : Resurser : Organisationer
 • DS Håndværk & Industri: Arbejdsgiverforening, ankenævn og brancheforening indenfor metalområdet for industri-, VVS-, smede-, maskinvirksomheder og lignende. Mulighed for søgning blandt medlemsvirksomheder.
 • Danmarks Frisørmesterforening: Organisation for selvstændige frisørmestre i Danmark. Varetager frisørfagets politiske interesser og er både en arbejdsgiver- og serviceorganisation.
 • Dansk Arbejdsgiverforening: Hovedorganisation for 14 arbejdsgiverorganisationer på det private arbejdsmarked inden for industri, handel, transport, service og byggeri.
 • Dansk Forening for Kvalitet: Forum for debat og erfaringsudveksling om kvalitet i bred betydning, herunder alle aspekter omkring ledelse, systemer, metoder og værktøjer. Arrangerer konferencer og møder.
 • Dansk Franchisegiver Forening: Giver information til firmaer og personer som er interesserede i franchising samt i etablering indenfor franchising.
 • Dansk Handel & Service: Arbejdsgiver- og erhvervsinteresseorganisation for danske handels- og servicevirksomheder. På sitet findes oplysninger om arbejdsmarkedet, uddannelse, ansættelse, bøger og nyheder.
 • Dansk Industri: Et bredt udbud af information om og for danske industrivirksomheder.
 • Dansk Iværksætter Forening: Har som formål at være netværksskaber, kompetanceudvikler, idéudvikler, samfundsudvikler og kulturskaber for at forbedre forholdene for iværksættere.
 • Dansk Låsesmede Forening DLF: Forening af personer/firmaer der som hovederhverv driver selvstændig momsregistreret virksomhed som låsesmed.
 • Dansk Renseri Forening: Forening for selvstændige renserier. Tilbyder fælles garantiordning og løbende uddannelse af personale.
 • Dansk-Fransk Handelsunion: Erhvervsforening til fremme af dansk-franske handelsrelationer.
 • Ejerlederne: Forening for de virksomhedsejere der samtidig leder deres virksomhed.
 • Emballageindustrien: Branche- og arbejdsgiverforening som varetager medlemmernes interesser over for lønmodtagerorganisationerne, herunder forhandlinger om en særlig overenskomst for emballageindustriens område.
 • Finansrådet: Brancheforening i finanssektoren for banker, sparekasser, andelskasser realkreditinstitutter og danske filialer af udenlandske banker.
 • Foreningen Danske Detektiver og erhvervsefterforskere: Landsdækkende forening der har til formål at højne standarden i branchen, ved opstilling af etiske regler for detektivvirksomhed. Samtidig arbejder foreningen for forbedring af detektivers arbejdsforhold.
 • Foreningen af Danske Lysproducenter: En brancheforening for fabrikanter af levende lys.
 • Foreningen af danske inseminører: Som aktivt medlem kan optages enhver, der har bestået afgangsprøven som kvæg-inseminør samt personer, der med veterinærdiktoratets godkendelse er beskæftiget indenfor inseminørernes normale arbejdsområde.
 • Handel, Transport & Serviceerhvervene (HTS): Danmarks største arbejdsgiverforening for handel, transport og serviceerhvervene. Tilbyder virksomhedsnetværk og medlemsservice.
 • Horesta: Hotel-, restaurant-, catering- og turisterhvervets hovedorganisation. Består af en branchedel og en arbejdsgiverdel.
 • Håndværksrådet: Organisation for de små og mellemstore virksomheder i Danmark og har til formål at sikre virksomhederne de bedste betingelser for vækst og udvikling.
 • Københavns Fondsbørs: Centrum og det naturlige valg for handel med danske værdipapirer. Kurser, nyheder og fondsbørsmeddelelser fra børsnoterede selskaber.
 • Landbrugsrådet: Fællesrepræsentation for de danske landmandsorganisationer, Danske Andelsselskaber og en række brancheorganisationer, der repræsenterer den andelsejede del af fødevareindustrien, samt en del af den privatejede fødevareindustri.
 • Maskinmestrenes Forening: Forening for maskinmestre med juridisk service og info om a-kasse, overenskomster, uddannelse og lønstatistik.
 • Pulvermetallurgisk Forening Danmark: Forening til varetagelse af brugeres og producenters interesse indenfor pulverteknologiske produkter og processer.
 • Sportsbranchens Leverandørforening: Organiserer alle den danske sportsbranches aktører, herunder leverandører af mærkevarer, handelsvarer, forbrugsvarer og serviceydelser samt kædeadministrationer og sportsbutikker.

This category in other languages:
Engelsk Tysk Spansk
Fransk Italiensk Japansk
Hollandsk Norsk Rumænsk
Svensk Ukrainsk   

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC