Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Dansk : Samfund : Myndigheder
Ambassader og konsulater Centralbanker
Europæiske Union@ Kommuner
Politi Statskundskab@
Sundhed@  See Also:

 • Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut: Arbejder med spørgsmål af interesse for den offentlige sektor og dens brugere.
 • Amtsrådsforeningen: Fællesorganisation for de 14 amter i Danmark. Foreningen varetager amternes interesser i forbindelse med ny lovgivning samt med internationale spørgsmål, særligt i EU-sammenhæng.
 • BeredskabsInfo: Nyheder og baggrundsinformation om redningsberedskabet (brandvæsenet) og Falck.
 • Beredskabsstyrelsen: Formål, organisation, lovgivning, rådgivning om fyrværkeri, farlige stoffer og kemikalier, links og kontakt.
 • Danmark.dk: Genvejen til det offentlige.
 • Danmarks Statistik: Produktion og formidling af officielle statistikker om danske samfundsforhold.
 • Digitale amter: Nyheder, artikler og temaer om IT-udviklingen i amterne, digital forvaltning, elektronisk borgerbetjening og fremtidens digitale sundhedsvæsen.
 • Elkraft System: Har det overordnede ansvar for at opretholde en effektiv og sikker forsyning. Varetager de offentlige interesser omkring elnettet.
 • Erhvervs- og Boligstyrelsen: Love og regler om byggeri og bolig, erhvervsservice og regionalpolitik. Også information om handelshindringer, eksportkontrol og kompetenceklynger.
 • FNs informationskontor: De forenede nationer. Information om menneskerettigheder, fred og sikkerhed, folkeret og humanitære spørgsmål.
 • Finanstilsynet: Tilsyn med finansielle virksomheder og værdipapirmarkedet, samt lovgivning og statistik/nøgletal.
 • Hegnsloven: Oplysning om naboproblemer vdr. hegn til myndigheder og private: Orientering om regler, formular til sager, retspraksis, lovtekst, om Kommenteret hegnslov og kurser.
 • IT- og Telestyrelsen: Har som hovedopgave at udvikle og gennemføre initiativer inden for de centrale områder af regeringens IT-politiske strategi.
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriet: Beredskab, kommuner, sundhed, valg, EU og udlændingeområdet.
 • NetBorger.dk: Nem adgang til selvbetjeningsservice, personlige data og indsigt i det offentlige.
 • Post Danmark: Med frimærker, portoguide, postnumre og find pakken.
 • Posttilsynet: National regulator på postområdet med info om bl.a. klagebehandling og godkendelsesprocedurer.
 • Sikkerhedsstyrelsen: En statslig styrelse, som varetager sikkerheden omkring gas, el, fyrværkeri m.m.
 • Slots- og Ejendomsstyrelsen: Info om slotte, haver og ejendomme.
 • Statsamterne: Administrerer en række lovgivninger, og varetager den hermed forbundne vejlednings- og informationsvirksomhed. De to største sagsområder er det person- og familieretlige og det sociale område.
 • Statsministeriet: Arbejdsområder, organisation, ministerliste, presse, folketinget, taler, artikler, rejser og publikationer.
 • Tax.dk: Links til info om danske skatter og afgifter.
 • Told-Skat: Denne side er Deres adgang til ToldSkat på Internettet.
 • Udenrigsministeriet: Med nyheder, politik, atktiviteter og hjælp i udlandet.

This category in other languages:
Engelsk Islandsk Arabisk
Aserbajdsjansk Malaysisk Hviderussisk
Bulgarsk Katalansk Walisisk
Tysk Estisk Spansk
Farsi Fransk Græsk
Hebraisk Hindi Kroatisk
Indonesisk Italiensk Japansk
Lettisk Litauisk Ungarsk
Makedonsk Hollandsk Norsk
Occitansk Polsk Portugisisk
Rumænsk Russisk Albansk
Slovensk Slovakisk Serbisk
Finsk Svensk Tagalog
Tyrkisk Vietnamesisk Tjekkisk 

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC