Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Hebrew : פנ?ח : טבע וטיולי?
עסקי? קניותSee Also:

 • סביבון: מגזין טבע וסביבה משוטט המוגש מדי כחודש בצורת מצגת ע? חʗޗ՗՗ ʗޗȗԗٗї՗ ʗ՗ۗʗї՗ ʗ— ܗؗٗ՗ܗٗ? ו?חʗȗٗ? מה?חȗ ŗ՗ܗ—ٗʗٗ? ג? חޗח"՗.
 • פורו? "חؗٗ՗ܗٗ? ב?חȗ" ŗїʗė՗: פורו? חė—ٗ ܗԗޗ?גד יחדיו מספר חובבי טיולי? חɗ?והבי? חїٗ ߗԗɗ?ר לפרס? ח?ת תמונותיה? ח՗ܗח՗ ӗחٗӗ՗ ʗ— ܗޗǗ՗ޗ՗ ʗɗ՗ٗ? ב?חȗ. ŗԗė՗ȗ՗? כולל ג? חޗ?מרי?, חҗܗȗٗٗ ʗʗޗ՗՗, ʗʗɗ՗ї՗ ʗܗɗ?לות נפוצות ומילון מונחי?.
 • ?חٗȗ՗: סיפור? חɗ ܗ?תרי הטבע והנוף בנתניה והסביבה: שלולית החורף, ה?חٗȗ՗Wٗ?, שמורות הטבע, סיורי? חї—ٗ, ȗ՗ۗʗї՗ ʗ՗ޗ?מרי? חɗԗ՗ėٗ— ՗їʗǗɗ՗ȗ ʗԗޗǗ՗ޗٗ ʗ՗ԗ?רצית.
 • ?חܗʗ ȗʗٗ: מ?חҗ ȗɗ ܗޗWܗ՗ܗ ٗؗٗ՗ܗٗ?, בעיקר ברגל, בה? חؗٗٗܗ ՗ї—ܗ ٗԗ?תר. המסלולי? חޗW՗ӗȗٗ? על פי ?ח֗՗ȗٗ? ומלווי? חїʗޗ՗՗ ʗ՗ޗė՗ ʗWۗޗؗٗ՗.
 • ?חƗٗǗܗ՗ėӗٗ ԗޗė ԗܗٗӗٗ— ʗԗ?רץ: הסברי? חǗƗȗٗ? על ?חܗė ٗٗɗ՗їٗ? ו?חʗȗٗ? ב?חȗ, ŗїܗٗ՗՗ ٗʗޗ՗. ԗޗ՗ٗٗ? בתשלו? חٗۗ՗ܗٗ? להשתמש במערכת המפות המתקדמת ב?חʗ.
 • ?חʗȗٗ? וטיולי? חї?רץ: מ?חҗ ȗޗ?מרי? חٗɗ ߗԗޗ?וחסן ב?חʗ ȗW՗ٗ ʗ՗ۗ՗ܗ ܗޗWܗ՗ܗ ٗؗٗ՗ܗٗ? המ?ח՗ȗҗٗ? לפי ?ח֗՗ ȗ՗՗ɗ?: טיולי פריחה, טיולי? חїҗٗ? ל?ח՗ޗٗٗ?. (הערה: מומלץ לבדוק ה?ח? המסלולי? חԗɗʗ ՗՗ܗ? להסתמך רק על הכתוב ב?חʗ)
 • ה?חҗ՗ӗ ԗԗٗɗȗ?לית לטיפוח ציפורי הבר בחצר ה?חח՗ȗٗ: ה?חʗ ȗޗWė Ǘޗٗӗ —՗Ǘٗɗ՗ȗٗ? על ציפורי? חԗޗїǗȗ՗ ʗԗҗٗ՗ ʗԗїʗٗ?, ומציע פעילויות חינוכיות ורעיונות למשיכת ציפורי? חܗחƗ.
 • החברה להגנת הטבע: ניתן לעיין בלוח הפעילויות ולהתעדכן בחדשות סביבה וטבע. מדור חינוך והדרכה כולל רשימת הפעלות ועבודות מחקר הנמצ?ח՗ ʗїޗȗۗ ֗ԗԗė—ܗ՗ ʗї?בו כביר.
 • החברה להגנת הטבע בתל-?חїٗ: הסניף המקומי פועל לשיפור ?חٗۗ՗ ʗԗחٗٗ? והסביבה בעיר, ב?חޗƗ—՗ ʗԗҗїȗ ʗԗɗٗʗ՗ ×ɗ ܗʗ՗ɗї ٗԗ—ٗ ȗїʗۗ՗ ߗԗ—ٗ ȗї՗ɗ?י? חۗޗ ՗ɗޗٗȗ ʗԗח՗ ×ԗėʗ՗, חėٗʗ՗ חԗҗٗ՗ ʗ՗ԗė?רקי? ח՗—ٗƗ՗ їėʗȗ՗՗ ʗʗחї՗ȗ ԗחӗɗٗ?.
 • המרכז לחקר ציפורי ירושלי?: תחנת הטיבוע בסמוך לגן הורדי? חޗɗޗɗ ʗҗ? כמרכז פעילויות חינוכי. ב?חʗ ȗޗ՗Ɨҗ ʗܗ՗ חԗ֗ޗٗ? לטיבועי? ח՗җܗȗٗٗ ʗʗޗ՗՗ ʗɗ ܗޗʗӗї ٗԗޗȗۗ.
 • הציפורי? חԗ՗ӗӗ՗ ʗ?ינן יודעות גבולות: ?חʗ ȗޗɗ՗ʗ ×ɗ ܗԗޗȗۗ ֗ԗїٗܗ?ומי לחקר נדידת הציפורי? חїܗؗȗ՗ ߗ՗ޗȗۗ ֗ԗƗėȗ՗ ʗԗٗɗȗ?לי. ה?חʗ ȗޗ?פשר לעקוב ?חחȗ ٗޗWܗ՗ܗ ٗƗٗė՗ȗٗ? נודדות ממושדרות על גבי מפה של ?חٗȗ՗ė, ԗ?פריקה והמזרח התיכון.
 • חוג ?חܗ— - ӗؗٗ՗ܗ ٗɗؗ ח?תגריי?: חוג מטיילי שטח וחובבי טבע, המטיילי? חїǗїٗ—՗ ʗїȗחї ٗԗ?רץ. ה?חʗ ȗޗ֗ޗٗ ߗ?ת המתענייני? חܗԗۗٗ ȗ?ת החוג, ולהצטרף לטיולי?. חٗʗ ߗҗ? להתכתב ע? חחїȗ ٗԗח՗, җїޗWҗȗ ʗԗė՗ȗ՗?.
 • חוגי הסיירות של הקק"ל ע"ש ?ח՗ȗ ٗޗٗޗ՗: חוגי? חܗٗܗӗٗ? ולנוער ש?ח՗ԗ їܗؗٗٗ, ܗܗܗޗ՗ ӗ— ܗԗ?רץ, על הטבע ועל הסביבה. ה?חʗ ȗۗ՗ܗ ܗޗȗۗ ֗ԗӗȗۗ ԗ—? סיכומי השתלמויות ועזרי? חܗޗӗȗٗ.
 • טבע ונופי? חїٗɗȗ?ל: מ?חҗȗ ٗޗٗӗ —— ܗؗٗ՗ܗٗ? ב?חȗ, ŗɗޗ՗ȗ՗ ʗؗї —՗җٗ? ל?ח՗ޗٗٗ? וצמחי בר בישר?ח.
 • טבע נקי: ?חȗҗ՗ ߗޗʗӗїٗ? הפועל למען ניקיון ?חʗȗ ٗԗؗї —їٗɗȗ?ל.
 • טיולי? חї?רץ: ?חʗ ȗ?ישי של חגי בר-שלו?, חԗޗƗٗ җԗޗܗƗ՗ ʗܗؗٗ՗ܗٗ? בליווי תמונות ומפות, תוך מתן דגש לפן ה?חȗۗٗ?ולוגי.
 • טיולי? חї?רץ ישר?ח: גלרית תמונות של ?ח՗ȗ ߗɗ ŗޗȗחї ٗԗ?רץ. כל תמונה ע? חԗWї ȗǗƗ ȗԗޗܗ՗՗ ԗ?ותה בכדי לעזור למטיילי? חїїחٗȗ ʗٗ—ӗ ٗԗؗٗ՗ ܗԗޗ՗—ӗėٗ? עליה?.
 • טיולי? חїҗ՗ܗ: מ?חҗ ȗؗٗ՗ܗٗ? בגולן הניתן לחיפוש על פי סוג ו?ח֗՗ ȗԗؗٗ՗ ܗ?ו על פני מפת הגולן. שייך ל?חʗ ȗ—ޗ՗ʗ ʗԗʗٗٗȗ՗ ʗҗ՗ܗ.
 • מחמל"י: מרכז חקר, מידע וסיוע ליונקי? חٗޗٗٗ? בישר?ח, ܗ—ޗ՗ʗ ʗޗʗӗїٗ? הפועלת להבנת חיי הדולפיני? ח՗Ǘȗ՗їٗԗ?, ולחילוצ? חїޗǗȗ ԗԗƗ՗ȗ. ڗԗ?תר כולל מגדיר למיני? חԗɗ՗ٗ?, רשימת נוש?ח ٗԗޗחǗ ȗ՗חӗɗ՗ ʗޗԗ—՗ܗ?.
 • מנהלת הטיולי?: הנחיות ונוהלי? חܗؗٗ՗ܗٗ? במסגרת משרד החינוך. כולל דו"חות על עשרות מסלולי טיולי? חܗė ٗ?זור, הכוללי? חӗҗɗٗ? מנהלתיי? חחɗ՗їٗ? (נקודות גישה ע? חȗۗ їܗޗWܗ՗, ܗ—՗՗ ʗޗ՗ޗܗƗ՗, ʗ?זהרות מיוחדות)
 • מרכז הצפרות כפר רופין: מרכז פעילות המציע תוכניות במסגרת בית הספר ?ח ՗՗ė ɗޗɗėחʗ. ٗԗ՗W ×ٗʗ ߗܗ—ٗٗ ߗїחӗɗ՗ ʗƗėȗ՗ ʗޗԗ?זור וברשימת מיני הציפורי? ח՗ԗWؗؗ՗ Wɗܗԗ?.
 • מרכז הצפרות של קיבוץ לטן: מרכז מידע על עול? חԗƗٗė՗ȗٗ? בישר?ח. ܗԗޗȗۗ ֗ޗƗ? בריבות לוטן בערבה וב?חʗ ȗٗʗ ߗܗǗȗ՗? על הסיורי? ח՗ؗٗ՗ܗ ٗƗėȗ՗ ʗɗԗ՗? מציע.
 • ערוץ "טיולי? חї?רץ" של YNET: כתבות עדכניות וישנות על טיולי? חїȗחї ٗԗ?רץ. מומלצת במיוחד הפינה "תופעת טבע" של הצלמת שי גינות המציגה תמונות מרהיבות בליווי הסברי?.
 • פ?חȗ Ǘԗח՗ܗ՗: בין ?חɗӗ՗ ӗܗٗƗٗ? משתרע שטח חולות ודיונות יחודי לישר?ח, ܗԗʗ՗ ߗܗ?יו? חޗʗޗٗ ӗޗƗ ӗٗ֗ޗ ٗԗӗ"ܗ. ߗ?תר ה?חٗؗȗ ؗޗWė Ǘޗٗӗ —— ܗԗޗ?בק להצלת הפ?חȗ ǗܗƗ ӗޗWܗ՗ܗ ٗؗٗ՗ ܗ՗ʗޗ՗՗ ʗޗԗė?רק.
 • פורו? "חɗޗٗȗ ʗؗї" —їʗė՗: דיון מתמשך ?ח՗ӗ՗ ʗԗؗї —՗ԗɗޗٗȗ ԗ—ܗٗ. ՗ޗ՗ޗח ٗԗė՗ȗ՗? ישמחו לזהות עבורכ? חƗޗחٗ? ובעלי חיי? חɗƗٗܗޗʗ?, לענות על ש?חܗ՗ ʗ՗ܗ—ӗۗ ߗ?תכ? חїחӗɗ՗ ʗ— ܗɗޗٗȗ ʗԗؗї —їٗɗȗ?ל וג? חї—՗ܗ?.
 • צמחי ?חȗ ŗٗɗȗ?ל ושכנותיה: מ?חҗ ȗԗޗٗӗ —ɗ ܗԗҗ ߗԗї՗ؗ ٗїٗȗ՗ɗܗٗ?, בעריכת פרופ' ?חїٗ՗—? דנין מה?ח՗ٗїȗWٗؗ ԗԗ—їȗٗ. ʗԗ?תר כולל ?ח ʗȗɗٗޗ ʗƗޗח ٗԗ?זור לצד תמונות רבות ומצגות על צמחי ?"ח.
 • קמפוס טבע: פרויקט חינוכי של ?ח՗ٗїȗWٗؗ ʗʗ ܗ?ביב המשתמש ב?ח՗Wė ٗԗؗї —ɗ ܗԗ?וניברסיטה בכדי לחשוף ?ח ʗԗƗٗї՗ ȗԗȗח їӗȗ ڗė—ٗܗ՗ٗ՗ ʗї?ינטרנט ופעילויות בגן הז?ח՗ܗ՗җ ٗ՗їҗٗ? הבוטניי?.
 • רשות הטבע והגני?: ה?חʗ ȗۗ՗ܗ ܗޗٗӗ —ܗޗїǗȗٗ? בשמורות הטבע ובגני? חԗܗ?ומיי?, חԗޗܗƗ՗ ʗܗؗٗ՗ܗٗ?, חדשות מהשטח, וחומר חינוכי למדריכי?.

This category in other languages:
?חҗܗٗ דנית גרמנית
ספרדית קרו?חؗٗ יפנית
קור?חٗ הולנדית נורווגית
רומנית רוסית סרבית
שוודית טורקית צ'כית 

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC