Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Latvian : Datori un Internets : Internets
Elektroniskais pasts Uzņēmumu lapas


 • ARKA Dizains: Web dizains, interneta lapu izgatavošana, interneta datu b?zes.
 • ASS: Joki, anekdotes, bildītes un cita izklaide.
 • All: Izklaides un iepazīšan?s portĄ?ls.
 • Apollo port?ls: Ziņas, e-pasts, ?ats, katalogs, kino afiąa, tv programma.
 • Batsoft: Firmas darbība ir datoru programmatūras ražošana, t?s pĄ?rdošana.
 • Cietnis: Latvijas tehnoloģiju ziņas: programmas, saites, internets.
 • Delfi: Jaun?kĄ?s ziņas latviešu valod?, Interneta katalogs, Mans DELFI, bezmaksas e-pasts, spĄles, horoskopi, laika ziӅas, e-kommercija
 • Digit?lais laiks: Ziņas, jaunumi par tehnologij?m, datoriem, Internetu, programmĄ?m, e-komerciju.
 • Doska: Priv?tsludinĄ?jumu serveris, pirkšana, p?rdoąana, darba sludinD?jumi.
 • E Pasaule: Web pakalpojumu sniedzējs.
 • Insure.lv: Apdrošin?ąanas portD?ls, online OCTA, KASKO, ceļojumu un īpašuma kalkulatori, forms, jaunumi
 • Interneta Dizains: Web lapu izstr?de un uzturĄӅana, e-reklD?ma, e-veikali, e-risin?jumi.
 • Isolis: Sniedz interneta lapu izstr?des, hostinga pakalpojumus, uz atvĄrtӄ? koda balstītu IT sistēmu izstr?di un apkalpoąanu.
 • Lamer Projekts: Latvijas interneta norišu apskats. Jaunumi un koment?ri.
 • Latnet: Latnet interneta pakalpojumi.
 • Latvian Club of Webmasters: WebClub Kenga
 • Latvijas Datortehnoloģiju asoci?cija: Inform?cija par Latvijas DatortehnoloĄiju asociÄ?cijas darbību.
 • Latvijas atvērt? koda asociĄ?cija: Ar atvērt? koda kustĄbu saist˄ti jaunumi, semin˄?ri, projekti. Viss par atvērt? koda (opensource) kustĄbu Latvij˄?.
 • On-line statistics: Apkopo on-line statistiku par reģistrēto lietot?ju interneta lapu apmeklĄjumu.
 • One: Mobilais internets, SMS nosūtīšana, paziņojumi uz mobilo telefonu.
 • Pods: Latvijas interneta zinas, jaunumi, CooLynX, programmas, hack, warez.
 • Puls: Bezmaksas statistikas sitēma, lietot?ji var iegąt on-line statistiku.
 • RIX Technologies: Programmatūras izstr?des un biznesa tehnoloĄiju konsultÄ?ciju uzņēmums.
 • Reiki Dziedniecības lapa: Inform?cija par reiki un citiem netradicionĄ?l?s medicĄnas veidiem.
 • Rhino: Dizaina aģentūra.
 • SV Nets: Pieslēgums internetam Ķengarag?, hostings, serveru fiziskĄ? izvietošana. Web lapu izstr?de un atbalsts. Datoru, komplektejoąo daDu p܄?rdošana un moderniz?cija.[Lv,Rus]
 • Siets: Latvijas interneta meklēt?js, ievĄro specifiskas latvieӅu valodas Dpatn˄bas. Par samaksu pieejamas uz˅Ƅmumu reӄistra, laikrakstu arhÄva un citas datub˄?zes.
 • Stepe.net: Programmas interneta lapu, cd-rom prezent?ciju un aplikĄ?ciju izstr?dĄ?šanai
 • Tvnet: On-line TV, TV programma, jaun?kĄ?s ziņas, diskusijas, ?ats, lifestyle.
 • Verdi: Inform?cijas sistĄmas un konsultӄ?cijas.
 • Vide: Interneta port?ls Vide. UząƄmumu katalogs, ziӅas, izklaide un daudz kas cits.
 • Zemgales inform?cijas tehnoloĄijas: Izglītojoša WEB lapa ar nosaukumu "Zemgales inform?cijas tehnoloĄijas".
 • eVolution: Interneta m?jas lapu izstrĄ?de, uzturēšana, daž?du internet jautĄ?jumu risin?ąana un konsultD?cijas.
 • hackers.lv: Raksti, jaunumi, gr?matas un citi materiĄ?li par interneta lapu programmēšanas un drošības jaut?jumiem.
 • indigo.lv: M?jas lapu izstrĄ?de un uzturēšana. Linux serveru instalēšana. Forums par webdizainu.
 • mendo: Interneta m?jas lapu izstrĄ?de un uzturēšana. Rekl?ma un mĄ?rketings internet?.

This category in other languages:
English Icelandic Arabic
Azerbaijani Malay Bosnian
Bulgarian Catalan Chinese Simplified
Chinese Danish German
Estonian Spanish Esperanto
Basque Farsi French
Irish Galician Greek
Hebrew Hindi Croatian
Indonesian Italian Japanese
Korean Kurdish Latin
Hungarian Macedonian Dutch
Norwegian Polish Portuguese
Romanian Russian Slovak
Serbian Finnish Swedish
Tatar Turkish Thai
Ukrainian Czech   

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC