Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Nederlands : Maatschappij : Recht : Gezondheidsrecht
Advocaten@  


  • Drugsrichtlijn: Richtlijnen voor het opsporings- en strafvorderingsbeleid inzake strafbare feiten van de Nederlandse Opiumwet.
  • Euthanasie en Rechten van de Mens: Artikel van Martin Buijsen over de Nederlandse euthanasiewet en artikel 2 van het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.
  • Geneeskundepraktijk: Informatie van de dienst Geneeskundepraktijk van het Belgisch Federaal Ministerie van Volksgezondheid over de wetgeving van de beoefenaars van de geneeskunde.
  • Gezondheidsrecht: Uitgaven toegespitst op het gezondheidsrecht van uitgeverij SDU.
  • Healthlaw.nl: Jurisprudentie en wet- en regelgeving met betrekking tot Nederlands, Europees en internationaal gezondheidsrecht.
  • KSG Gezondheidsrecht: Cursussen en advies op het gebied van het gezondheidsrecht.
  • VBS - Wetgeving: Wetsteksten en documenten op de site van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten.
  • Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst: Tekst van de Nederlandse Wet Geneeskundige behandelingsovereenkomst.
  • Wet en recht: Wettelijke regelingen voor gehandicapten, verzameld door de Vereniging Spierziekten Nederland.

This category in other languages:
Engels     

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC