Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Nederlands : Onderwijs : Organisaties
Studenten@  See Also:

 • Algemene Onderwijsbond: Behartigt belangen van docenten in alle sectoren van het onderwijs. Geeft "Het Onderwijsblad" uit en biedt juridische ondersteuning, cursussen en actueel nieuws uit onderwijsland.
 • Beroepsvereniging van Pedagogen: Informatie over de organisatie, nascholingsaanbod, en het beroepsregister.
 • Instituut voor Ontwikkeling van Schoolkinderopvang: Nieuws, agenda, informatie over cursussen, praktijkvoorbeelden en algemene informatie over het instituut.
 • Internationale Vereniging voor Neerlandistiek: Vereniging van docenten neerlandistiek aan universiteiten buiten Nederland en Vlaanderen.
 • LVLA - Landelijke Vereniging Leerplicht Ambtenaren: Informatie, folders en thema's over de uitvoering van de leerplichtwet voor leerplichtambtenaren en leerkrachten.
 • Landelijk Werkverband Zmok-scholen: Nieuws uit (speciaal)onderwijsland, informatie over de organisatie, de nieuwe ontwikkelingen (REC'S bijv.), een lijst van adressen, inspectierapporten, informatie over activiteiten, literatuur en vacatures.
 • Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teaching (LBRT): Nieuws, informatie over het tijdschrift en artikelen voor leden.
 • NCCIC: Heeft tot taak opleidingen voor buitenlandse studenten in Nederland te certificeren. Richt zich daarbij voornamelijk op non-degree programmes.
 • NOT: De vakbeurs voor alle vormen van onderwijs. Een oriëntatiepunt waar onderwijsgevend Nederland zich kan laten informeren over de ontwikkelingen op het vakgebied.
 • Nederlandse Montessori Vereniging: Mededelingen, personeelsadvertenties, over de methode en een lijst met scholen.
 • Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten: Algemene informatie over speltherapie, adressen van aangesloten therapeuten en informatie over de vereniging.
 • Nuffic: Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs. Informatie over diverse thema's, producten en diensten.
 • Onderwijsinspectie: Toezichthouder van het Nederlandse onderwijs en uitgever van jaarlijkse onderwijsverslagen, rapportages van scholen en de kwaliteitskaart.
 • Personeelscluster Oost - Nederland: Een vereniging van 90 basisscholen in de Liemers, Achterhoek en een deel van Twente. Informatie over de organisatie, activiteiten en vervangingspool.
 • Project Fricolore: Een groep van christelijke scholen voor voortgezet onderwijs in Friesland. Bundeling van krachten bij het aanvragen en uitvoeren van onderwijsprojecten en uitwisseling van personeelsleden in geval van vacatures.
 • RPCZ: Het Regionaal Pedagogisch Opvoedingcentrum Zeeland verzorgd opleidingen en cursussen voor docenten, schoolbesturen en ouders.
 • Radboudstichting: Stimuleert de vorming van studerenden vanuit de katholieke levensbeschouwing. Stelt studiebeurzen beschikbaar voor recent afgestudeerden (WO en HBO) voor een aanvullend jaar filosofie, theologie of ethiek aan één van de katholieke universiteiten.
 • Stichting Carmelcollege: Omvat veertien scholengemeenschappen voor katholiek voortgezet onderwijs, verspreid over Nederland. De taken en bevoegdheden richten zich vooral op het voorbereiden en realiseren van beleidsplannen en -projecten.
 • VVO: Vereniging te Utrecht voor het management in het voortgezet onderwijs. Visie, structuur, projecten, cursussen en actueel nieuws.
 • Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs: Te Curaçao. Adressen, geschiedenis, statuten, doelen, vacatures en links naar betrokken scholen.
 • Vereniging Verenigde Bijzondere Scholen (VBS): Werkgeversorganisatie voor bestuur en management die de belangen behartigt van het "andere onderwijs". Actualiteiten, achtergrondartikelen, inhoud van de belangenbehartiging en van de dienstverlening aan scholen, projecten, links naar andere onderwijsorganisaties.
 • Vereniging voor Openbaar Onderwijs: De belangenorganisatie voor alle betrokkenen - leerlingen, ouders, leerkrachten, schoolleiders, schoolbesturen, politici, onderwijsambtenaren, ouderraden en medezeggenschapsraden.
 • Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs: Overzicht van de verbonden en diensten. Met persberichten, reglementen en het maandblad Forum in doc-formaat.

This category in other languages:
Engels Catalaans Deens
Spaans Farsi Japans
Koreaans Noors Roemeens
Zweeds Turks   

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC