Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Norsk : Helse : Medisin
 • Akershus universitetssykehus: Informasjon og nyheter om sykehuset.
 • Alfaklinikk AS: Tilbyr svettebehandling, rynkebehandling og forstørring av lepper. Lokalisert på Bønes i Bergen.
 • Axess sykehus og spesialistklinikk AS: Offentlig godkjent sykehus med poliklinikk i Oslo.
 • Den norske lægeforening: Interesseorganisasjon for leger og legestudenter. Fyldige sider med bl.a. utdanning og kurs, presseklipp, lønn og avtaler, lenker, stillinger, og tidsskriftet.
 • Det norske radiumhospital: Nord-Europas største kreftsenter lokalisert i Oslo. Pasientinformasjon, diagnose og behandling, forskning og undervisning og nyheter.
 • Ellipse-klinikken AS: Tilbyr hårfjerning, rynkereduksjon og tannbleking i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.
 • Ergoterapi: Informasjon om faget og utdanning, samt lenker.
 • Fagertun sykehjem, Hadeland: Sykehjemmets målsetting er omsorg for hele mennesket, og vi bestreber oss derfor til det ytterste for at den enkelte beboer skal ha høyest mulig livskvalitet hos oss.
 • Fornebuklinikken: Tilbyr kosmetisk plastikkirurgi som fettsuging og brystforstørring ved hjelp av silikon-innlegg. Informasjon om tjenestene og klinikken.
 • Fritt sykehusvalg Norge: Informasjon om ventetider til inngrep og utredninger ved norske sykehus, oversikt over landets sykehus og fakta om fritt sykehusvalg.
 • Haukeland universitetssykehus: Universitets- og fylkessykehus som ligger i Bergen og eies av Hordaland fylkeskommune. Informasjon om og fra sykehuset.
 • Helse Midt-Norge: Regionalt helseforetak for Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og i Møre og Romsdal. Informasjon om Helse Midt-Norge, helseforetakene, sykehus og institusjoner. Informasjon for pasienter og aktuelt.
 • Helse Nord: Regionalt helseforetak for Finnmark, Troms og i Nordland. Informasjon om Helse Nord, helseforetakene, sykehus og institusjoner. Informasjon for pasienter og aktuelt.
 • Helse Sør: Reginalt helseforetak for Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud, samt Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Informasjon om Helse Sør, helseforetakene, sykehus og institusjoner. Informasjon for pasienter og aktuelt.
 • Helse Vest: Regionalt helseforetak for Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Informasjon om Helse Vest, helseforetakene, sykehus og institusjoner. Informasjon for pasienter og aktuelt.
 • Helse Øst: Reginalt helseforetak for spesialisthelsetjenestene i Oslo, Akershus, Oppland, Hedmark og Østfold. Informasjon om Helse Øst, helseforetakene, sykehus og institusjoner. Informasjon for pasienter og aktuelt.
 • Helseforetak i Norge: Oversikt over samtlige helseforetak, lokale og regionale, samt pekere til deres respektive nettsteder etter hvert som slike opprettes.
 • Hjertesenteret i Oslo: Utfører angiografi, blokking (PTCA) og åpne hjerteoperasjoner. Informasjon om senteret, aktuelt, vanlig spørsmål og medisinske resultater.
 • Kristiansand privatklinikk AS: En privat spesialistpraksis i kosmetisk plastikkirurgi. Ansvarlig lege er Peter A. Jorkjend, spesialist i kirurgi og plastikkirurgi.
 • Lovisenberg diakonale sykehus: Har sektoransvar innen psykiatri og indremedisin i Oslo, men tar også i mot pasienter fra hele landet til planlagte operasjoner innen ortopedi og øre-nese-hals.
 • Medikon Norge: Spesialistpraksis og konsulentvirksomhet i reumatologi, fysikalsk medisin og rehabilitering.
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt: Skal arbeide for å bedre befolkningens helse ved å fremskaffe kunnskap om hvordan folkehelsa utvikler seg og hvilke forhold som påvirker helsa. Folkehelseinstituttet formidler kunnskap og gir råd om hvordan man kan fremme god helse og forebygge sykdom og helseskade.
 • Nasjonalt senter for telemedisin: Informasjon om mulighetene innen telemedisin for ulike grupper pasienter. Produserer, samler og formidler kunnskap om telemedisinske tjenester som skal være gratis for det offentlige norske helsevesen.
 • Nordlandssykehuset: Informasjon om helseforetaket som består av Bodø-sykehusene Nordland psykiatriske sykehus og Nordland sentralsykehus og Lofoten sykehus.
 • Olafiaklinikken: Senter for rådgivning, undersøkelse og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner og hiv. Tilbyr også vaksinasjon og reisemedisin.
 • Renew Clinic DA: Privatklinikk på Elvehavna medisinske senter i Trondheim som fokuserer på kosmetisk kirurgi uten bruk av skalpell. Klinikken er tilknyttet Aestetic Medicine Group.
 • Rikshospitalet: Universitetssykehus og en del av Helse Sør RHF. Sykehusets hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og rådgivning. Omfattende nettsider.
 • Ringerike Sykehus HF: Sykehus med hovedvirksomhet i Hønefoss som skal bejene øvre del av Buskerud.
 • Sentrum røntgeninstitutt: Informasjon til leger og pasienter om ulike undersøkelser ved instituttets avdelinger i hele landet. Generell informasjon om medisinsk bildediagnostikk og diskusjonsgruppe om radiologi.
 • Sykehusvalg: Oversikt over ledige operasjonsplasser og sykehusplasser på offentlige sykehus og private klinikker. Informasjon om Helsegruppen AS som driver nettstedet.
 • Tidsskrift for Den norske lægeforening: Generelt medisinsk tidsskrift som utgis av Den norske lægeforening. Søk etter medisinske artikler som har stått i tidsskriftet.
 • Ullevål universitetssykehus: Nyheter og informasjon om og fra de enkelte divisjoner og avdelinger ved sykehuset.
 • Ungplan AS: Organisasjon som tilbyr differensierte heldøgnstilbud til barn, ungdom og voksne basert på sosialpedagogiske prinsipper, samt polikliniske tilleggstjenester. Hovedmålgruppen er ungdom mellom 13 og 18 år med omsorgsbehov og atferdsproblemer.
 • Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN): Informasjonsportaler for pasienter, fagfolk, jobbsøkende, og media.
 • Volvat Medisinske Senter: Et veletablert supplement til det offentlige helsevesen. Volvatgruppen er landets største private helsekonsern.

This category in other languages:
Engelsk Aserbajdsjansk Bulgarsk
Katalansk Kinesisk med enkle tegn Kinesisk
Dansk Tysk Spansk
Baskisk Fransk Galisisk
Kroatisk Italiensk Japansk
Koreansk Litauisk Nederlansk
Polsk Rumensk Russisk
Finsk Svensk Tyrkisk
Ukrainsk Tsjekkisk   

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC