Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Norsk : Helse : Sykdommer og lidelser
Astma og allergi Blodsykdommer
Endometriose Hjerte- og karsykdommer
Hudsykdommer Kreft
Muskel og skjelett Neurologiske
Søvnproblemer  


 • SMIL - Skandinavisk medisinsk informasjon for legfolk: Portal for kvalitetsvurderte nettsteder på norsk, dansk eller svensk om sykdommer og deres behandling. Det er bl.a. Universitetsbiblioteket i Oslo som står bak nettstedet.
 • Asperger.no: Informasjon om Aspergers syndrom.
 • Blodtrykk.info: Informasjon om blodtrykk og hypertensjon; årsaker, symptomer og behandling. Nettstedet er delt i to; en del for helsepersonell og en del for pasienter.
 • Borrelia infeksjon-(flåttsykdom, lyme-sykdom): Omtale av Borrelia burgdorferi bakterien fra flåttbitt som kan gi Lymesykdom også kalt flåttsykdom.
 • Diabetesinfo.no: Informasjon om diabetes fra helsefirmaet Novo Nordisk.
 • Hearing voices / stemmehøring: Informasjon om forskning og metodikk basert på den nederlandske psykiateren Marius Rommes' arbeid.
 • Hudlegekontoret: Informasjon om hudsykdommer, hudkreft, sårbehandling og allergiske sykdommer.
 • IBD.no - Et nettsted om tarmsykdom: Et nettsted om tarmsykdom utarbeidet av AstraZeneca AS i samarbeid med ledende norske gastroenterologer og Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommer.
 • Influensa: overvåking og kontroll: Folkehelseinstituttets temasider om influensa. Informasjon om sykdommen, virus og vaksine.
 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL): Tilbud til hjerte- og lungesyke om forebygging, behandling og rehabilitering. Informasjon om hjerteinfarkt, tuberkulose, astma, KOLS og skader som følge av røyking. Informasjon om organdonasjon.
 • M.E. nettverket i Norge (MENiN): En organisasjon for dem som er berørt av sykdommen myalgisk encefalomyelitt. Informasjon om sykdommen og organisasjonen, diskusjonsfourm og lenker til relaterte sider.
 • McGuire-programmet i Norge: Tilbyr stammebehandling for voksne. Informasjon om programmet og stamming generelt.
 • Mononukleose: Folkehelseinstituttets informasjon om virussykdommen Mononukleose/Epstein-Barr virus (EBV) også kalt Kyssesyken.
 • Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS): Kompetansesenter ved Haukeland universitetssykehus som arbeider for bedret diagnostikk, behandling og forebyggende behandling av pasienter med porfyri.
 • Norsk interesseforening for stamme (NIFS): Informasjon om foreningen, lokalforeninger og satmming generelt, diskusjonsforum, arrangementsoversikt og lenkesamling.
 • Norsk nettverk for down syndrom: Informasjon om organisasjonen, sykdommen og fagartikler.
 • Tipo Norge: Behandling av autisme og asperger symptomer gjennom intensiv trening i skole og barnehage. Inneholder beskriveler av ulike behandlinger og kontaktinformasjon.
 • Tom Green: Tilbyr behandling for stamming og stammeproblemer.
 • Valentina Clinic Ecoland: Behandling av øresus (tinnitus) og andre hørselsskader i Tallinn, Estland. Informasjon, priser og medieomtale.
 • Wegeners granulomatose: Informasjon om sykdommen skrevet av Stein Flaten. Sympomer, diagnose og behandling.

This category in other languages:
Engelsk Katalansk Kinesisk med enkle tegn
Dansk Tysk Spansk
Baskisk Fransk Kroatisk
Italiensk Japansk Koreansk
Litauisk Nederlansk Polsk
Rumensk Finsk Svensk
Tyrkisk Ukrainsk Tsjekkisk 

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC