Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Norsk : Helse
Alternativ behandling For helsepersonell
Medisin Mental helse
Portaler Sykdommer og lidelser


Funksjonshemninger@ Graviditet og fødsel
Handel@ Legemidler
Mosjon Organisasjoner
Regionalt@ Rusmidler
Tannpleie Utdanning


Husdyr@  See Also:

 • Absentia: Bedriftshelsetjeneste som tilbyr konsulentbistand og kurs til bedriften eller ansatte. Informasjon om arbeidsmiljø og sykefravær, nyheter og diskusjonsforum.
 • Argus Synskirurgi: Øyelege Willy Pettersen har utført synskorrigerende behandling med laser siden 1990.
 • Barnelegene.no: Omfattende om barnesykdommer ved norske leger. Artikler, spørsmål og svar, nyheter og medlemssider.
 • Giftinformasjonssentralen i Norge: Døgnåpen telefon som svarer på spørsmål om forgiftninger. Nyhetsbrev er på nettet og trykte brosjyrer og plakater kan bestilles.
 • Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn: Informasjon om senteret, kurs og konferanser, samt lenker.
 • Senter for medisinsk metodevurdering: Senteret skal medvirke til at pasienter og befolkningen får helsefremmende og virksomme tjenester. Nyheter, prosjekter, publikasjoner, møter og konferanser og lenker.
 • Solverv psykoterapiinstitutt: Tilbyr psykoterapi, familieterapi, sexologi og kurs.
 • Statens helsetilsyn: Har det overordnete tilsyn med all helsetjeneste i Norge, og ivaretar forvaltningsoppgaver knyttet til utøvelse av tilsynet. Gjennom helsefaglig rådgivning og veiledning til politiske myndigheter, helsetjenesten og befolkningen skal Helsetilsynet medvirke til trygge helsetjenester for alle.
 • Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet: Rådet arbeider for å bedre ernæringssituasjonen og øke den fysiske aktiviteten i befolkningen, og overvåke situasjonen og utviklingen innen dette området i Norge. Nettstedet har informasjonsmateriell og kunnskapsbank.
 • Syk av huset?: Informasjon om bygningsmaterialer, avgassing, radon, høyspentledninger, elektromagnetisk stråling, fukt, muggsopp, støv, støy, vann og andre helsefarer i vårt moderne miljø ved Morten Lande.
 • Volven: Nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag, herunder kodeverk, klassifikasjoner, termer og mer.
 • Workact: Helserådgivere for næringslivet med fokus på sammenhengen mellom livsstil og arbeidskapasitet. Produktinformasjon og kompetanse- og referanseoversikt.

This category in other languages:
Engelsk Islandsk Afrikaans
Arabisk Armensk Aserbajdsjansk
Malayisk Bosnisk Brezhoneg
Bulgarsk Katalansk Kinesisk med enkle tegn
Kinesisk Kymrisk Dansk
Tysk Estisk Spansk
Esperanto Baskisk Farsi
Fransk Skotsk-gælisk Gresk
Hebraisk Kroatisk Indonesisk
Italiensk Japansk Kannada
Swahili Koreansk Latvisk
Luxemburgsk Litauisk Latin
Ungarsk Makedonsk Marathi
Nederlansk Polsk Portugisisk
Rumensk Retroromansk Russisk
Sardisk Slovensk Slovakisk
Finsk Svensk Tagalog
Taiwansk Tatarisk Tyrkisk
Thai Ukrainsk Vietnamesisk
Tsjekkisk     

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC