Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Norsk : Hjem og familie : Familie : Adopsjon
  • Adopsjon.Com: Informasjon om adopsjon - lover, regler, foreninger etc. Nettstedet forteller også litt om prosessen rundt en adopsjon.
  • Adopsjonsforum: En humanitær forening med internasjonal adopsjon som sitt hovedarbeidsfelt.
  • Forum for koreansk adopterte (FKA): Landsdekkende organisasjon for koreanskadoptert ungdom over 18 år. Foreningen er politisk og religiøs uavhengig.
  • InorAdopt: InorAdopt formidler barn fra følgende giverland: Brasil, Kina og Ungarn.
  • Koreaklubben: Forening for adoptivfamilier med barn fra Korea. Formålet med foreningen er å danne et sosialt nettverk for familiene, samt være et informasjonssenter.
  • Venner av Los Pisingos: Informasjon for de som ønsker, skal eller har adopter fra barnehjemmet Los Pisingos, Colombia.
  • Verdens Barn: En organisasjon med formidling av internasjonale adopsjoner som hovedformål.

This category in other languages:
Engelsk Dansk Tysk
Spansk Fransk Koreansk
Nederlansk Svensk   

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC