Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Norsk : Referanse : Utdanning
Folkehøgskoler Grunnskoler
Steinerskolene Universitet og høgskoler
Videregående skoler  


Fjernundervisning  


Emner Organisasjoner@
Portaler Regionalt@
Språk  See Also:

 • Aftenposten: Fakta: Temapakker om viktige hendelser med utvalgte nyhetssaker, bakgrunnsmateriale og øyenvitneskildringer. Passer godt for lærere og studenter.
 • Aspect: Tilbyr utdanning i utlandet på språkkurs, high school og college. Generell informasjon, brosjyrer, kontaktinformasjon og nyheter.
 • Bergen industrielle kompetansesenter AS: Holder stroppekurs, kranførerkurs, truck- og maskinførerkurs, samt diverse HMS relaterte kurs.
 • Bruktskolebok.no: Gratis formidling av brukte skolebøker for videregående, høyskole, universitet og andre institusjoner.
 • Christiania Education Institute of information design: Privat undervisningsinstitutt i Oslo. Tilbyr nettbasert undervisning, bedriftsinterne kurs og arrangerer fagseminarer på området informasjonsdesign.
 • Database for statistikk om høgre utdanning (DBH): Samler statistikk for utdanningssektoren på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet. Statstikken er inndelt i kategoriene ansatte, studenter, økonomi, areal og forskning.
 • Den sosialpedagogiske høgskolen: Ideell stiftelse som tilbyr undervisning innen samfunnsfag med hovedvekt på sosialpedagogikk. Informasjon om studietilbud, kurs, samarbeidspartnere og faglig ansvarlige.
 • Dømmesmoen kurssenter: Kurssenter tilhørende Høgskolen i Agder. Kan arrangere små og store kurs og konferanser.
 • Fjellhaug bibel- og misjonshøgskole: En privat skole og høgskole som gir utdanning i kristendom og misjon til tjeneste i Norge og andre land. Informasjon om skolen og studietilbudene.
 • Folkeuniversitetet: Studieforbundet Folkeuniversitetet er en landsomfattende kursarrangør som tilbyr kultur- og fritidskurs, språkopplæring, utdanning på høyere nivå, yrkesopplæring og bedriftsintern opplæring. Informasjon om kurstilbud og avdelinger.
 • Foreldreutvalget for Grunnskolen (FUG): Rådgivende utvalg for Utdannings- og forskningsdepartementet. FUG følger med i alle saker som angår barn, skole og foreldreinnflytelse.
 • Friundervisningen i Bergen: Kurs innen allmennfag, språk, datafag, web og internett, økonomi, yrkesfag, helse og sosial, psykologi, sosiologi, fritidskurs.
 • Gamlevenner.com: Registrer skolene du har gått på slik at du kan finne gamle klassekamerater og venner.
 • Gmsys: Startside - Videregående undervisning og informasjon: Startside med hovedvekten lagt på utvikling av undervisningsmoduler i norsk og engelsk for den videregående skolen.
 • Goethe-Institut Oslo: Tysk kultur- og informasjonssenter. Norks avdeling av en non-profit organisasjon med oppgave å fremme det tyske språk og å støtte internasjonalt kultursamarbeid.
 • Handelsinstituttet: Privat skole i Bergen. Tilbyr utdanning på full- og deltid innen sekretær, reiseliv, økonomi, administrasjon, markedsføring, språk og IT.
 • IAESTE Norges alumni: Forum for tidligere medlemmer av IAESTE Norge og en kontaktflate for dagens medlemmer.
 • Idefagskolen: Vi gir utdanning innen: Grafisk design, TV-produksjon, Lydproduksjon, Multimedia og Dekor/Interiør design. Skolen ligger i Tønsberg.
 • Insteg Norge: Kursguiden: Strukturert oversikt over etter- og videreutdanningsmarkedet i Norge.
 • Institutt for journalistikk: Informasjon om kurstilbud, dokumentasjon, forskning, IJ-forlaget, rapporter, STUP, PFF og mer.
 • Kirkelig utdanningssenter i nord: Gir ettårig praksisrettet utdanning til daglig leder i menigheten, diakon, kateket, kirkeverge, organist, prest og samisk kirketolk. Dessuten gis det kurs-, etter- og videreutdanningstilbud. Holder til i Tromsø.
 • Kulturstudier: Tilbyr universitetsstudier på steder som byr på unike opplevelser av kultur og natur. Informasjon om studiene og stedene.
 • Kvinneuniversitetet: En liten utdanningsinstitusjon som arbeider for å bedre kvinners vilkår for læring og utvikling på individ-, organisasjons-, og samfunnsnivå.
 • Legathåndboken: Om boken med informasjon om mer enn 2300 stipend, legater og andre støtteordninger for utdanning, samt søk i legatdatabasen.
 • Læringssenteret: Nasjonalt kompetansesenter for hele utdanningssektoren med oppgaver og ansvar innen utvikling, vurdering og informasjon. Nyheter, pressemeldinger og informasjon om prosjekter og ansatte.
 • NRK: Kunnskapskanalen: Et åpent samarbeidsnettverk for formidling av forskning og undervisning i ulike medier, organisert av universitets-, høgskole-, forsknings- og kulturinstitusjoner.
 • Nansenskolen - Norsk humanistisk akademi: Nansenskolen samler mennesker med ulike politiske, religiøse og kulturelle interesser. Skolen holder til på Lillehammer.
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT): Eit statleg uavhengig organ som gjennom evaluering, akkreditering og godkjenning av kvalitetssystem, institusjonar og studietilbod, har til føremål å kontrollere og utvikle kvaliteten ved norske høgre utdanningsinstitusjonar.
 • Nettpedagogen: En portal for virksomheten til 4 pedagoger som tilbyr en rekke kurs relalatert til pedagogisk bruk av IKT, og bruk av IKT i skoler og organisasjoner generelt.
 • Norges brannskole: Et nasjonalt kompetansesenter og utdanningsinstitusjon innen brannvern- og sikkerhet. Informasjon om skolen, tilsatte, kursplasser, og stillingsutlysninger.
 • Norges toppidrettsgymnas: Norges Toppidrettsgymnas tilbyr ungdom som ønsker en idrettskarriere kombinasjonen av videregående skole og treningsøkter. Informasjon om skolen, studietilbudet og elevenes resultater.
 • Norges varehandelshøyskole (NVH): BIs nisjehøyskole for varehandel. Studietilbud og informasjon for studenter.
 • Noroff: Et kurs- og konsulentselskap som tilbyr tjenester innen kompetanseutvikling. Tilbyr kurs på følgende områder: Ledelse- og personalutvikling, juss og forvaltning, helse og omsorg, merkantilfag og IT. Samarbeider med Monash University i Australia.
 • Norsk yrkesdykkerskole: NYDS er en av 2 sivile yrkesdykke skoler i Norge, og skolen er godkjent av Statens Lånekasse; Norge, Sverige, og Danmark. Holder til på Nesodden ved Oslo.
 • Næringsakademiet: Privat undervisningsinstitusjon som tilbyr undervisning på ulike nivåer innen IT-fag, markedsføring, reiseliv, økonomi, kontorfag og helsefag.
 • Opplæring og utdanning i Norge: Informasjon om barnehager, grunnskoler, videregående opplæring, tekniske fagskoler, høgskoler og universiteter fra PEDLEX Norsk skoleinformasjon.
 • Opplæringskontoret for søm og små verneverdige fag: Formidling av læreplasser i tekstil- og håndverksfag på Østlandet. Informasjon om fagopplæring til bedrifter og lærlinger innen yrkesfag.
 • PH brannvern: Tilbyr teoretisk og praktisk brannvernopplæring for bedrifter.
 • Politihøgskolen: Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjon for politiet og lensmannsetaten og er underlagt Justisdepartementet.
 • Program for kulturstudier: Norges forskningsråds administrative enhet for kulturstudier, lokalisert ved HF-fakultetet, UiB.
 • Realfagskolen: Ble stiftet våren 2002 av bl.a. Statoil, SINTEF, ABB, Telenor og Det norske veritas, og har som formål å utvikle og tilby kvalitetskurs innenfor realfag som styrker den studieforberedende kompetansen.
 • Samordna opptak (SO): Serviceorgan for høgskoler og universiteter i deres opptak til høyere grunnutdanning. Tilbud om studieplass eller ventelisteplass kan besvares via internett. Søkerhåndboka, Restetorget og annen informasjon fra SO.
 • Sikkerhetssenteret Aukra: Driver sikkerhetsopplæring for offshoreindustrien og skipsfart. Informasjon om kurstilbudet og om hvordan komme seg til Aukra.
 • Skolehjelperen - Forsiden: Hjelp og informasjon om skole og skolefag, med diskusjonsforum og skolekatalog.
 • Skoletorget: Filosofisk nettsted for grunnskolen med lærestoff i de seks basisfagene norsk, engelsk, samfunnsfag, KRL, matematikk og natur- og miljøfag.
 • Skoletreff.no: Registrer deg og finn gamle skolekamerater. Dekker alt fra barneskoler til universitet.
 • Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped): Består av 15 statlig eide kompetansesentre og 25 andre spesialpedagogiske enheter. Disse yter spesialpedagogisk veiledning og støtte til kommuner og fylkeskommuner. Informasjon om enheter og vanskeområder.
 • Stiftelsen institutt for anvendt pedagogikk (INAP): Faglige nyheter og informasjon om begrepsundervisning etter Nyborgmodellen sam tilgjengelig litteratur og kursing i begrepsundervsining.
 • The Norwegian School in London: En norsk grunnskole og barnehage som følger norske læreplaner, og som ligger i London. Informasjon om skolen, begivenheter, planer, ansatte og elevsider.
 • Torshov kompetansesenter for sammensatte vansker: En støttefunksjon for pedagogisk-psykologisk tjeneste og gjennomfører utredninger av barn, ungdom og voksne. I tillegg til individarbeid ytes ulike systmrettede- tjenester; kurs, deltakelse i FoU arbeid og veiledning til fagpersoner i undervisningssektoren.
 • Treider privat VGS og college: Tilbyr privat videregående skole med spennende valgmuligheter og college med ett- og to-årige utdanninger innen reiseliv, TOPP-sekretær, butikk- og kontorledelse. Holder til i Oslo og Skien.
 • VOX - Voksenopplæringsinstituttet: VOX er en statlig institusjon som bygger på en sammenslåing av voksenopplæringsinstitusjonene Norsk fjernundervisning, Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt og Statens ressurs- og voksenopplæringssenter. VOX skal være en kunnskapsbase for alle som driver med opplæring av voksne.
 • bli.no: Felles startside for Norsk reiselivsskole, Norsk reiselivshøyskole og OMH Business School. Informasjon om studietilbud, studiemodell og tilbud til tidligere og nåværende studenter.
 • iProsess - kommunikasjon & veiledning: iProsess tilbyr veiledning, foredrag og seminar for lærere, skoleledere, foreldre og ledere i næringslivet. Informasjon om filosofi og foredrag.

This category in other languages:
Engelsk Islandsk Arabisk
Armensk Aserbajdsjansk Malayisk
Brezhoneg Katalansk Kinesisk med enkle tegn
Kinesisk Kymrisk Dansk
Tysk Estisk Spansk
Baskisk Farsi Færøysk
Fransk Frisisk Irsk
Galisisk Gresk Hebraisk
Hindi Kroatisk Indonesisk
Interlingua Italiensk Japansk
Kannada Koreansk Kurdisk
Litauisk Latin Ungarsk
Nederlansk Oksitansk Portugisisk
Rumensk Russisk Albansk
Slovensk Slovakisk Serbisk
Finsk Svensk Tyrkisk
Ukrainsk Vietnamesisk Tsjekkisk 

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC