Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Norsk : Samfunn : Jus : Advokater og advokatfirma
 • ACCURO Advokatfirma MNA: Et Moss-basert advokatkontor som tilbyr juridisk rådgivning til både private og næringskunder.
 • Advocatia: Et landsdekkende advokatsamarbeid mellom 8 større selvstendige advokatfirmaer med formål å bygge opp og utvide de samarbeidende advokatfirmaers kompetanse.
 • Advokat Ala'i: Praksis som omfatter strafferett, forretningsjus og privatrett. Tilbyr fri rettshjelp. Har kontor i Stavanger.
 • Advokat Erling Ekornes: Generell forretningsjus, alminnelig advokatpraksis ved Advokatkontoret Moa, Ålesund. Kontoret er innrettet mot små og mellomstore bedrifter.
 • Advokat Georg I. I. Panzer: Tilbyr juridisk bistand innenfor medie-, underholdnings- og teknologisektorene. Virksomheten er lokalisert Oslo.
 • Advokat Grøholdt MNA: Advokatkontor som tilbyr juridisk bistand innen forretningsjuridiske felt og fast eiendom. Bistår også privatpersoner og kommuner i rettsspørsmål knyttet til fast eiendom.
 • Advokat Hans Chr. Steenstrup: Juridiske tjenester for næringsliv og private innenfor de fleste sivilrettslige felter. Lokalisert i Oslo.
 • Advokat Kristine Schilling LL.M.: Alminnelig praksis i Asker. Har bakgrunn som dommer- og advokatfullmektig. [Krever Flash.]
 • Advokat Lars R. Berg: Driver advokatvirksomhet innenfor de fleste fagfelt: Fast eiendom, kjøpsrett, arv, samlivsbrudd/skilsmisser, gjeldsforhandlinger, tvangsfullbyrdelse og erstatningrett. Behandler også fri rettshjelpssaker.
 • Advokatene Buttingsrud & Co.: Advokatkontor med fokus på odel, fast eiendom, selskapsrett og prosedyre. Lokalisert på Jevnaker.
 • Advokatene Støen og Brørby: Advokater på Gran med engasjement på eiendomsmarkedet.
 • Advokatene ved Smedasundet: Tilbyr juridiske tjenester på alle områder og holder til i Haugesund. Virksomheten består av advokatene Truls Østen Lea og Ellen Sandvold Strømme.
 • Advokatfirmaet Adnor: Tilbyr bistand på de fleste rettsområder. Lokalisert i Trondheim.
 • Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig: Firma i Oslo som tilbyr tjenester innen strafferett og sivilrett, både privat- og forretningsjus.
 • Advokatfirmaet Aurstad: Ytrer bistand innenfor de fleste rettsområder med hovedvekt på skatterett, selskapsrett, personskadeerstatning, arbeidsrett og boligrett. Lokalisert i Oslo og Møre og Romsdal.
 • Advokatfirmaet Aurstad & Co: Advokatfirmaet Aurstad & Co tilbyr juridiske tjenester inne de fleste rettsområder, med særskikt kompetanse innen skatterett for private og bedrifter, ligningsrett, selskapsrett og forsikringsrett.
 • Advokatfirmaet Haavind Vislie DA: Dekker alle de forretningsjuridiske og offentligrettslige områder. Har også betydelig oppdragmengde innenfor prosedyre, herunder for Høyesterett. Informasjon om fagområdene og advokatene.
 • Advokatfirmaet Hellerøy & Co, Ski: Tilbyr advokattjenester overfor næringsdrivende, privatpersoner og det offentlige - innen de fleste rettsområder.
 • Advokatfirmaet Juridisk Forum AS: Advokat Magne Jette. Lokalisert i Tønsberg.
 • Advokatfirmaet NorJus: Tilbyr advokattjenester innen arvesaker, opphavsrett, kontraktsrett, selskapsrett, arbeidsrett, eiendomssaker, finansiering og inkasso/gjeld.
 • Advokatfirmaet Norlaw DA: Tilbyr juridiske tjenester for nasjonale og internasjonale virksomheter. Hovedtyngden av arbeidsområdene er relatert til forretningsjus, men firmaet bistår også privatklienter. Lokalisert i Oslo.
 • Advokatfirmaet Skansbo: Advokat Skansbo har en praksis i Oslo som er rettet mot både privatpersoner og næringsdrivende. Porteføljen består blant annet av erstatningsrett, kontraktsrett, arverett og familierett.
 • Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA: Advokatfirmaet behersker hele det forretningsjuridiske felt og besitter internasjonal rådgivningserfaring på bred forretningsjuridisk basis.
 • Advokatfirmaet Strandenæs: Forretningsadvokater som arbeider med skatterett, arbeidsrett, selskapsrett, revisjonsrett, regnskapsrett, EØS-rett, kontraktsrett, immaterialrett, opphavsrett, EDB-rett, kommersiell helserett og annet. Lokalisert i Oslo.
 • Advokatfirmaet Øydne: Firmaet arbeider for private klienter og bedrifter, samt formidler eiendommer i Norge og på Costa del Sol i Spania.
 • Advokatforum: Et kontorfellesskap av advokater. Tilbyr bistand innen de fleste områder. Lokalisert i Oslo.
 • Advokatmekler Øystein Flatebø: Advokatmekler med utdannelse og erfaring fra England og Norge.
 • Advokato Algimanto Kiono Kontora: Utfører internasjonalt rettet forretningsjuss med Litauen som hovedmarked.
 • ArbeidsRettslig Consulting: Et nyskapende advokatfirma som jobber utelukkende med arbeidsrett. I tillegg til rådgivning både til arbeidsgivere og arbeidstakere, tilbyr de også kurs, coaching og megling.
 • Bing & Co: Advokat- og konsulentselskap som arbeider innenfor området jus og informasjonsteknologi.
 • BullCo: Advokatfirma som fokuserer på immaterialrett, konkurranse-/markedsrett og IT-rett. Tilbyr elektroniske advikattjenester.
 • Codex Advokat AS: Firma med kontorer i Trondheim, Oslo, Bergen, Tromsø, Kristiansand og Sandnes. Vi yter juridisk bistand innenfor et vidt felt, med særlig vekt på det forretningsjuridiske området.
 • Eurojuris Norge: Et samarbeid mellom advokatkontorer over hele landet. Informasjon om sekretariat og forskjellige faggrupper.
 • Forsikringsadvokatene: Advokatfelleskap i Oslo med har erstatningsrett og forsikringsrett som spesialområder. Lenker til lovsamlinger og dommer. Informasjon om rettigheter og praktiske råd i forbindelse med skader og ulykker.
 • Høgseth Advokatkontor: Avokatvirksomhet lokalisert i Bergen og Alta.
 • Legaliz: En totaltjeneste rundt lov og rett med juridisk rådgivning, advokatfirma, søkbar advokatdatabase, ressurskatalog, ordbok, nyheter og diskusjonsforum.
 • Lister Advokatene AS & Lister Eiendomsomsetning AS: Advokatbistand til private og næringslivet innenfor de fleste rettsområder. Eiendomsmegling i Lister-regionen. Lokalisert i Flekkefjord.
 • Nettadvokaten: Juridisk assitanse via nettet. Kontorfellesskapet består av Advokat Bengt Beverfelt, Advokat Per Slinde, Advokat Espen Kolding og advokatsekretær Vivi Skydal.
 • Selmer DA: Tilbyr primært juridisk og strategisk rådgivning overfor næringslivet. Nettstedet har oversikt over merkedsgrupper, fagressurser, medarbeidere og artikler.
 • Simonsen Føyen Advokatfirma DA: En totalleverandør av juridiske tjenester for størstedelen av næringslivet og offentlig sektor. Firmaet har en sterkt internasjonalt rettet virksomhet med en betydelig oppdragsmengde internasjonalt.
 • Stabekkadvokatene: Kontorfellesskap etablert mellom Advokatfirmaet Øydne, advokat Frode Christensen og advokat Anne Kjersti Hauge.
 • TKGL Advokatfirma: Thommessen Krefting Greve Lund er et norsk forretningsadvokatfirma med flere enn 140 advokater. Har kontorer i Oslo, Bergen, London og Brussel, i tillegg til et bredt internasjonalt nettverk.
 • Vogt & Wiig AS: Forretningsadvokatfirma med 70 jurister som betjener klienter fra kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim.
 • Wiersholm, Mellbye & Bech: Advokatfirma innen det forretningsjuridiske området. Lokalisert i Oslo.
 • Winther Christensen & Co ANS: Spesialister i personskadeerstatning og forsikring. Hovedområdet er juridisk bistand til skadelidte.
 • dineADVOKATER: Et advokatfellesskap bestående av 3 advokater og som holder til i Oslo. Klientene er i hovedsak privatpersoner, og små og mellomstore bedrifter. Tar også saker som hører under fri rettshjelp-ordningen.

This category in other languages:
Engelsk Dansk Tysk
Spansk Fransk Italiensk
Japansk Ungarsk Nederlansk
Polsk Finsk Svensk
Ukrainsk     

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC