Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Norsk : Samfunn : Jus
Advokater og advokatfirma Domstoler
Organisasjoner  See Also:

 • Bevis: Kontaktorgan for Kriminalteknisk Forum.
 • Bidragshjelpen: Tilbyr en uavhengig rådgivningstjeneste til alle involverte parter i forbindelse med alle stadier av en barnebidragssak.
 • Clara: Informasjon om klarering av rettigheter for bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale. Oppdatert kontaktinformasjon for hvem som kan gi tillatelse til forskjellige typer bruk. Clara er etablert av de norske forvaltningsorganisasjonene BONO, Kopinor, LINO, Norwaco og TONO.
 • Din Jurist: Rådgiving og løsing av juridiske saker via Internett. Skreddersydd opplæring. Konfliktmegling for private og bedrifter. Samarbeid med spesialist og advokat.
 • Domsdatabasen: Konkursrådets domsdatabase inneholder rettslige avgjørelser om konkursrett og beslektede emner.
 • Eurett.no: Ressursside innen EØS- og EU-rett. Nettstedet er delt inn i rettskilder, emner, lenker, søkeside og studieinformasjon.
 • IRI: Dokumentsamling - artikler: Rapporter skrevet på norsk innenfor forskjellige områder av jus og IT. utgitt av Institutt for rettsinformatikk, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.
 • Juristfirmaet: Rettshjelp og juridisk rådgivning på internett. Autorisert av tilsynsrådet for advokat virksomhet. Lokalisert i Bergen.
 • Jus.no: Nettstedet til Juristenes informasjonssenter. Inkluderer Advokatforeningen, Juristforbundet og Juristenes utdanningssenter. Informasjon om juridisk hjelp, fri rettshjelp og hvordan klage på en advokat. Kursoversikt for jurister og advokater. Nettbutikk for organisasjonene og Juristforbundets forlag.
 • Jushjelpa i Midt- Norge: Rådgivningstjensten er åpen både for studenter og ikke- studenter, alle rettsområder unntatt strafferett og skattesaker. Fri rettshjelp.
 • Juss-Buss: en uavhengig, idealistisk rettshjelpsorganisasjon drevet av juss-studenter i Oslo. Tilbyr fri rettshjelp.
 • Jussformidlingen: En organisasjon drevet av studenter ved det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, som yter rettshjelp innenfor de fleste fagområder.
 • Jusstorget - Lov og rett: Alt innen jus og jurdisk bistand. Les om arbeidsmiljøloven, rett til arv, stiftelse av selskap eller få råd fra advokater.
 • Jusstudent.com: Sider for jusstudenter med nyheter, lenker, diskusjonsforum og chat.
 • Jusweb.no: Jusweb.no er en ressursside for søking etter rettskilder på Internettet.
 • Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA): Rådgivende organ som behandler klager om brudd på lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser og forskrifter gitt med hjemmel i denne. Nemndsmedlemmer, saksbehandling og regelverk.
 • Konfliktrådet: Har til oppgave å megle i tvister som oppstår mellom mennesker, det gjelder både sivile saker og straffesaker. Informasjon om konfliktrådene, meglerne og lovverket.
 • Konkursrådet: Nettstedet inneholder informasjon og anbefalinger utgitt av Konkursrådet.
 • Kripos: Kriminalpolitisentralen er et sentralt politiorgan. Informasjon, tips, aktuell informasjon, statistikk og rapporter.
 • Paragrafen.no: Gir oversikt over norske juridiske nettsteder og inneholder informasjon om juss. Muligheter for søking etter emner og komplett oversikt over norske advokater med eget nettsted sortert etter fagområde og sted.
 • Patentstyret: Styret for det industrielle rettsvern. Rettslig beskyttelse av oppfinnelser, design og varemerke. Nettstedet har Informasjon, nyheter, priser, kurskalender.
 • Politiets sikkerhetstjeneste: En egen organisasjon innen politiet. Informasjon, instrukser, enhetens oppgaver og innsyn i arkiver.
 • Rettshjelp.no: Tilbyr juridisk rådgivning via epost fra erfarne jurister innenfor områder som samlivsbrudd, arveoppgjør, husleieforhold, kjøp og salg av fast eiendom og forbruksvarer, trygderett og arbeidsrett.
 • Stiftelsen Lovdata: NorLex består av mer enn 80 søkbare databaser med sentrale, norske rettskilder. Basene omfatter regelverk, lovforarbeider, rettsavgjørelser, administrative avgjørelser, juridisk litteratur og folkerett.
 • Trondheim politidistrikt: Nyheter, råd og vink, informasjon om stasjoner og avdelinger, og statistikk.
 • Våpen og Jus: Informasjon om våpenloven, forskrifter, praksis og tolkninger.
 • ØKOKRIM: Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.

This category in other languages:
Engelsk Aserbajdsjansk Bulgarsk
Katalansk Kinesisk med enkle tegn Kinesisk
Dansk Tysk Spansk
Farsi Fransk Gresk
Kroatisk Indonesisk Italiensk
Japansk Koreansk Latvisk
Litauisk Nederlansk Polsk
Portugisisk Rumensk Russisk
Serbisk Finsk Svensk
Ukrainsk Tsjekkisk   

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC