Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Norsk : Samfunn : Samfunnsspørsmål
Barn, ungdom og familie Den Europeiske Union
Feminisme Fred
Innvandring Krig, våpen og forsvar
Menneskerettigheter Miljø
Næringsliv Rasemessige, etniske og religiøse forhold
Språk  See Also:

 • Adbusters Norge: Norsk avdeling av et aksjonsbasert nettverk som ønsker bruke design og kommunikasjonstalenter på meningsfylt sosial aktivitet heller enn reklame og salg. Nyheter, parodier, informasjon om kjøpefri dag og andre aksjoner.
 • Aksjon Palestina 2002: Organisasjon med målsetting å støtte palestinerne, kjempe mot okkupasjonen og for fred i området. Med informasjon om aktiviteter og om situasjonen i Palestina.
 • Aksjon slett u-landsgjelda (SLUG): Forum for utvikling og miljø sin arbeidsgruppe på gjeld, som samtidig fungerer som et eget samordningsorgan med over 50 tilknyttede organisasjoner.
 • Arbeidslivets Janusansikt: Informasjon om trakassering og mobbing i arbeidslivet.
 • Arbeidssøkerforbundet i Norge: Et fagforbund av og for arbeidssøkere - dagpengemottakere, uførestrygdede, attføring, sosialhjelp. Med informasjon om dagpenger, håndbok for sosialklienter og arbeidsmarkedoversikt.
 • Christianssand protestfestival: En protest mot avmakt og likegyldighet og for engasjement og handling; et program i Axel Jensen, Jens Bjørneboe og Henrik Wergelands ånd. Informasjon om festivalen og ideen bak.
 • Dyrevernalliansen: Informasjonsenhet for myndigheter, dyrevernorganisasjoner og publikum. Stiftelsen dokumenterer menneskelige overgrep mot dyr, særlig dyreplageri som angår dyr i kommersiell utnyttelse og dyremishandling som vernes av gjeldende lovverk.
 • Foreningen for republikk i Norge: Organisasjon som jobber for republikk i Norge.
 • Framtiden i våre hender: Organisasjon som engasjerer seg i fattigdom og fordeling, natur og miljø, og livskvalitet. Med nyheter, aktiviteter og publikasjoner.
 • Frigi Gigi: Støttegruppe som krever løslatelse av Luigino Longo, som er fengslet etter demonstrasjonene mot EU-toppmøtet i Gøteborg. Med bakgrunnsinformasjon og opprop.
 • Gjeldsoffer-Alliansen (GOA): Organisasjon som driver rådgivning til mennesker som har kommet opp i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av høy gjeld. Med nyheter, informasjon og hjelp til selvhjelp.
 • Hundebitt: Setter søkelyset på uvettig og negativt hundehold. Fokus på den nye norske loven om hundehold.
 • KastMasken: Prosjekt som er et av Motorførernes avholdsforbunds tiltak for økt trafikksikkerhet.
 • Lund-rapporten: Rapport til Stortinget fra kommisjonen som ble nedsatt av Stortinget for å granske påstander om ulovlig overvåking av norske borgere.
 • Midtøstenkonflikten: Prosjektarbeid fra to elever på Alta videregående skole om dagens situasjon og historien til midtøstenkonflikten.
 • Norges Krigsbarnforbund: NKBF er en interesseorganisasjon for barn født i perioden 1940 1946 av norsk mor og far som tilhørte okkupasjonsmakten.
 • PACEM: Tidsskrift for etisk og teologisk refleksjon, utgitt av feltprestkorpset. Med artikler fra 1998 og framover.
 • Porten til Midt-Østen: Med nyheter og bakgrunnsinformasjon om konfliktene i Midt-Østen, fra organisasjonen Med Israel for fred.
 • Razzia: Artikler og nyhetskommentarer om rusmiddelpolitikk, cannabiskultur og legalisering.
 • Soroptimist International Of Norway: En organisasjon som arbeider for menneskerettigheter og kvinners stilling. Med prosjekter, organisasjon, lokalgrupper og historikk.
 • Statoil, oljens maktsenter.: Kritisk artikkel om statens eierskap i oljeselskapet Statoil.
 • Uproot Media: Tar for seg alle temaer og lar folk slippe til med sin sak og sin historie.
 • Velferdsalliansen: Et nettverk for de som har kommet i et uønsket økonomisk avhengighetsforhold til det offentlige. Med nyheter og medlemsgrupper.
 • global.no: Veiviser til norske aktører som arbeider med nord-sør-spørsmål og internasjonal utvikling.
 • www.panserideologene.no: Om menneskverd, fred og rusgifter. Med artikler og film- og musikktips.

This category in other languages:
Engelsk Aserbajdsjansk Brezhoneg
Katalansk Dansk Tysk
Spansk Farsi Fransk
Gresk Kroatisk Italiensk
Japansk Koreansk Litauisk
Ungarsk Nederlansk Polsk
Portugisisk Rumensk Russisk
Slovakisk Finsk Svensk
Tagalog Tyrkisk Ukrainsk
Tsjekkisk     

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC