Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Norsk : Vitenskap : Biologi
Akademiske institusjoner  


 • Botanikk-nett: Startside med oversikt over botanisk informasjon på nettet. Dekker særlig Norge og Skandinavia.
 • Botanisk og plantefysiologisk leksikon: Skrevet av Halvor Aarnes ved Biologisk institutt, Universitetet i Oslo.
 • Dinosaurus: Prosjektoppgave fra Høgskolen i Volda om dinosaurer og jordas urtid.
 • Ekorn: Informasjon om og bilder av ekorn.
 • Flora for Karlsøy: Bilder og beskrivelser av planter på Karlsøy.
 • Huggormen: Faktaside om Huggormen. Del av prosjektarbeid fra Høgskolen i Volda.
 • Kartlegging av piggsvin i Trondheim: Registrering og informasjonsside for pinnsvinprosjektet i Trondheim, et pilotprosjekt spesielt beregnet på grunnskolene i kommunen. Også barnehager og videregående skoler kan benytte seg av tilbudet i tillegg til at for eksempel hageeiere, gartnere, pensjonister og andre har interessante opplysninger å gi.
 • Kristins flora: Norsk flora sortert alfabetisk og etter farge.
 • Norsk botanisk forening: Informasjon om forening, lokallagene og lokalfloraprosjekter. Plantefotoarkiv og lenkesamling.
 • Norsk zoologisk forening: Foreningen er åpen for alle som er interessert i zoologi både amatører og fagfolk. Foreningens viktigste arbeidsoppgaver er å spre informasjon om dyrelivet og arbeide for vern av den ville faunaen og dens leveområder.
 • Nrk.no: Krypdyr i Norge: Informasjon om de fem landlevende krypdyrartene i Norge - to øgler og tre slanger.
 • Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA): En paraplyorganisasjon hvis formål er å fremme bevaringen av truede plante- og dyrearter samt naturtyper i Norge.
 • Soppherbariet i Oslo: Informasjon om herbariet og tilgang til dets omfattende soppdatabase. Nettstedet er også på engelsk.
 • Soppherbariet i Oslo: Database over norske sopparter, med beskrivelser, bilder og opplysninger om utbredelse. Etiketter til eget bruk, norske og latinske navn, faktaark, nettutstilling om giftige sopper i Norge.
 • Veksthusringen: Rådgivning på blomster, veksthusgrønnsaker, plantevern, gjødsling, dyrkingsmedier, økologisk- og klimastyring.
 • planter.naturfakta.com: Informasjon om moser, karsporeplanter, frøplanter, tre, biotoper og fylkesblomster. Register sortert etter art, familie og slekt.

This category in other languages:
Engelsk Aserbajdsjansk Katalansk
Kinesisk med enkle tegn Kinesisk Dansk
Tysk Spansk Esperanto
Baskisk Fransk Hebraisk
Kroatisk Italiensk Japansk
Koreansk Litauisk Ungarsk
Nederlansk Polsk Portugisisk
Rumensk Russisk Serbisk
Finsk Svensk Tyrkisk
Ukrainsk Tsjekkisk   

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC