Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Norsk : Vitenskap : Fysikk
Akademiske institusjoner Fysikere
Organisasjoner  


Astronomi@ Atmosfærefysikk@
Elektromagnetisme Energi@
Kvantemekanikk Partikkelfysikk


 • Cappelen fysikk: Nettsted laget i forbindelse med læreverket "Rom, stoff, tid" som brukes i den videregående skole.
 • Erik Paulsens fysikkside: Informasjon om hva fysikk er og noen oversatte artikler om tidsreising, ormehull, dobbeltspalte-eksperimentet og teorien for alt.
 • Foucaults pendel: Forklaring av fysikken bak Foucaults pendel, og beskrivelse av hvordan den beviser at jorden roterer.
 • Fysikk i videregående skole: En kort innføring til en rekke områder innen fysikk.
 • Fysikk, Tanks videregående skole: En kort innføring til en rekke områder innen fysikk.
 • Fysikklæreren: Medlemsblad for Norsk fysikklærerforening.
 • Fysikksimuleringer: Samling av linker til fysikksimuleringer. Hovedsaklig Java.
 • Fysvev: Samling av øvingsoppgaver fra mange felter innen fysikk, samt fysikksimuleringer.
 • Hva er gravitasjon?: Artikkel skrevet av Fred Martin Kaaby.
 • Hva er lyn og torden?: Artikkel skrevet av Fred Martin Kaaby.
 • Lærebok i fysikk: Skrevet for VKII Romteknologi.
 • Ozon og drivhuseffekten: Side om ozon og drivhuseffekt, og miljøspørsmål knyttet til dette.
 • Publikum, skole & media: Fysikkstoff for ikke-fysikere. Sidene er i regi av Fysisk institutt, Universitetet i Oslo.
 • Relativitetsteorien: Kompendium skrevet av Svein Hoff (Høgskolen i Bergen).
 • Satellittbasert miljøovervåkning: Lærebok skrevet av Jøran Moen (Universitetsstudiene på Svalbard) og Bjørn Landmark (Nansensenteret i Bergen).
 • Stråling og helse: Lærebok om stråling, helse og radioaktivitet. Skrevet av Thormod Henriksen (Universitetet i Oslo).
 • Superkonduktivitet: Siden gir en innføring i superkonduktivitet (superledning) og annen fysikk som har relevans til dette.
 • Vår strålende verden: Temahefte om radioaktivitet, røntgenstråling og helse. Skrevet av Ellen K. Henriksen og Thormod Henriksen (Universitetet i Oslo).
 • fysikknett.no: Nettstedet er skrevet av fysikere ved norske universitet og omhandler fysikk, særlig moderne forskning innen fysikk. Noen utvalgte tema er sansene, superledning, fra Big Bang til mennesket, liv og bevissthet, partikkeleventyret og kvantefysikk.

This category in other languages:
Engelsk Aserbajdsjansk Bosnisk
Katalansk Kinesisk med enkle tegn Kinesisk
Dansk Tysk Spansk
Esperanto Baskisk Fransk
Hebraisk Kroatisk Indonesisk
Italiensk Japansk Koreansk
Litauisk Ungarsk Nederlansk
Polsk Portugisisk Rumensk
Russisk Slovakisk Serbisk
Finsk Svensk Tyrkisk
Ukrainsk Tsjekkisk   

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC