Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Norsk : Vitenskap
Agronomi Arkeologi
Astronomi Avvikende og alternativ vitenskap
Biologi Filosofi@
Fysikk Geovitenskap
Historie@ Kjemi
Kjønnsforskning Medisin@
Matematikk Språk og lingvistikk
Teknologi  


Informatikk Museer@
Referanse Utdanning@See Also:

 • Alexanders psykologiside: Fortrinnsvis for studenter på grunnfag 110 og 120. Med oppgaver, artikler og nedlastbare programmer.
 • Apollon: Nettutgaven av forskningsmagasinet fra Universitetet i Oslo. Tema, artikler, leder, boknytt, aktuelt og portrett.
 • Arbeidsforskningsinstituttet (AFI): Heleid statlig aksjeselskap under Arbeids- og administrasjonsdepartementet som har en tverrfaglig tilnærming til arbeidslivets og samfunnets utfordringer. Informasjon om instituttet, forskning, prosjekter, publikasjoner og tjenester.
 • De nasjonale forskningsetiske komiteer: Komiteer for medisin, naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap og humaniora. Med medlemmer, mandat, publikasjoner, uttalelser, arrangementer og lenker.
 • Digitalarkivet: Inneholder folketellingene fra 1801, 1865, 1900 og andre kilder. Samarbeidsprosjekt mellom Arkivverket, ved Statsarkivet i Bergen, og Historisk institutt, Universitetet i Bergen.
 • Dokumentasjonsprosjektet: Digitalisering av humanistisk arkivmateriale. Ordbøker, bibliografier, stedsnavnsdatabaser og annet.
 • Er fjellvannet godt nok?: En undersøkelse av den mikrobiologiske drikkevannskvaliteten på serveringssteder i fjellet. Fordypningsoppgave ved Norges veterinærhøgskole skrevet av Cecilie Guttormsen og Karl Erik Birkeland.
 • Forbundet Unge Forskere: Organisasjon for ungdom med utspring i konkurransen Unge Forskere. Forbundet arrangerer konkurransen og Space Camp, BioMed Camp og Cyber camp.
 • Forskerbasen: Kompetansedatabase med fyldig informasjon om kvinnelige forskere og kvinne- og kjønnsforskere i Norge.
 • Forskning.no: Et nasjonalt nettsted for allmennrettet forskningsformidling med nyheter, bakgrunnsstoff og faktainformasjon. Nettstedet fokuserer på målgruppen unge voksne.
 • Forskningsdagene: En landsomfattende årlig festival, som holdes i slutten av september, der man får møte forskerne og forskningen på en ny måte. Arrangementsoversikt og informasjon om festivalen.
 • Gemini: Forskningsnytt fra NTNU og SINTEF. Fulltekstartikler, søk i arkiv og lenkesamling.
 • Havforskningsinstituttet: Driver forskning innen marine ressurser, marint miljø og havbruk. Nyheter, informasjon om aktiviteter og produkter, samt populærvitenskapelig faktastoff.
 • Illustrert vitenskap: Nordisk tidsskrift innen vitenskap, natur og teknikk. Utdrag fra siste nummer, nettbutikk, bestilling av abonnement og salg av tidligere nummer.
 • Institutt for gruppeanalyse: Informasjon om gruppeanalyse, utdanning og kurs, styret og diplomerte analytikere.
 • Kartlegging av piggsvin i Trondheim: Registrering og informasjonsside for pinnsvinprosjektet i Trondheim - et pilotprosjekt spesielt beregnet på grunnskolene i kommunen.
 • Keirsey Temperament Sorter: En test som forsøker å måle temperamentet ditt.
 • Litteraturvitenskapelig fellesskap: Sted for folk som studerer allmenn litteraturvitenskap eller har stor interesse for faget. Diskusjoner, eksamensbesvarelser og lenker.
 • LivsIT: Prosjektinformasjon om LivsIT-konseptet som skal klassifisere offentlig elektronisk informasjon på Internettet med utgangspunkt i livssituasjoner.
 • Martin Ystenes: Sprøytvarsleren: Vitenskapelige feil og antivitenskapelig tull i media. Nye artikler legges til fortløpende.
 • Nansenfondet: Fond til fremme av vitenskapelig forskning. Historie, statutter, informasjon om styre og virksomhet, samt søknadskjema.
 • Nasjonal forskningsinformasjon (NFI): Database med informasjon om vitenskap og forskning i Norge. Omfatter referanser til forskningsprosjekter og litteratur, personer og institusjoner innen fagfelt som humaniora og samfunnsvitenskap, matematikk, naturvitenskap, teknologi, medisin og landbruksfag.
 • Norges forskningsråd: Nettstedet til forskningsrådet. Nyheter, utlysninger, fagaktiviteter og informasjon om forskningsrådet.
 • Norges forskningsråd: Naturvitenskap og teknolog: Informasjonssider for fagområdet naturvitenskap og teknologi. Her finner du planer, utlysninger og liste over forskningsprogrammer.
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU): Industriell økologi: Tverrfaglig program for kunnskapsutvikling innen industriell økologi. Informasjon om aktiviteter, forskning og artikler.
 • Norsk biokjemisk selskap (NBS): elskapet representerer norsk biokjemi utad og ivaretar forbindelsen med internasjonale organisasjoner. Informasjon om medlemsskap og underavdelingene i Bergen, Oslo, Tromsø, Trøndelag og Ås.
 • Norsk demografisk forening: Informasjon om demografi og demografiske universitetsstudier, konferanser, arrangementer og prosjekter.
 • Norsk institutt for by- og regionforskning: NIBR et uavhengig forskningsinstitutt for anvendt samfunnsforskning lokalisert i Oslo og Alta.
 • Norsk institutt for luftforskning (NILU): Det nasjonale kompetansesenteret for luftforurensninger i Norge. NILU forsker, utreder og overvåker luftkvalitet i Norge og har også stor internasjonal aktivitet.
 • Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste: NSDs dataarkiver inneholder data som beskriver samfunnet på ulike nivåer. Datatilbudet er delt i tre hovedgrupper: regionale data, individdata og data om det politiske systemet.
 • Norsk utenrikspolitisk institutt: Uavhengig kompetansesenter for forskning og informasjon innenfor internasjonale politiske og økonomiske spørsmål.
 • PalVenn: En forening med sterk tilknytning til Paleontologisk museum i Oslo. Foreningen har som funksjon å skape et paleontologisk miljø med amatører og profesjonelle for å støtte Paleontologisk museum, både økonomisk og faglig.
 • Registreringssentral for historiske data: RHD er en nasjonal institusjon som har til formål å gjøre historisk kildemateriale tilgjengelig i et elektronisk format. RHD dataregistrerer de originale folketellingene og kirkebøkene som finnes i arkivverket.
 • Ringreven - forsøksringane i Nordmøre og Romsdal: Felles nettstad for forsøksringane i Nordmøre og Romsdal. Fagstoff, forsøk, rådgivning, arrangement innanføre jord- og plantekultur.
 • SPOR: Populærvitenskapelig tidsskrift som utgis ved NTNU, Vitenskapsmuseet, institutt for arkeologi og kulturhistorie. Her presenteres nyheter fra Midt-Norges fortid .
 • Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) AS: Markedsbasert forskningsorganisasjon med faglig tilknytning til Norges handelshøyskole (NHH). Informasjon om ansatte, forskningsentre og -tema, publikasjoner og konferanser.
 • Science: Populærvitenskapelig nettsted som tar for seg generelle vitenskapsnyheter, forskning, oppfinnelser, sprø nyheter, og spørsmål og svar.
 • Sosionikk: Informasjon om den forholdsvis nye (fra 1970) psykologisk teorien og om personlighetstyper og forhold.
 • Statens kartverk: Kart og geografiske data for Norge. Nettbutikk for kjøp av kartinformasjon. Noe gratis produkter.
 • Statens strålevern: Landets fagmyndighet på områdene strålevern og atomsikkerhet.
 • Statistisk sentralbyrå (SSB): Statistikk sortert etter emne og alfabetisk. Informasjon om kommuner, forskning, publikasjoner og selve SSB. Oppdateres daglig.
 • Statistisk språkbehandling: Forskerutdanningskurs 30. september til 4. oktober 2002 ved Universitetet i Bergen. Program, foredragsholdere og påmelding.
 • Universitetet i Oslo: Asianettverket: Nettverk for Asia-studier er et nasjonalt nettverk til fremme av studier og forskning om Asia i Norge.
 • VBloggen: Weblogg med oppdateringer og ekstra informasjon til leserne av bokserien Vitenskaps­biblioteket
 • Vestlandsforsking: Eit regionalt oppdragsbasert forskingsinstitutt med kontor i Sogndal. Instituttet er inndelt i miljøgruppa, it-gruppa og Samfunnsforskingsgruppa.
 • Viten.com: Nettmagasin som ønsker å synliggjøre forskningsresultater, og belyse tverrfaglige/flerfaglige aspekter.
 • arch-y3k: Diskusjonsforum med fokus på vitenskap, teknologi og samfunn. Med arkiv og liste over medlemmer.
 • Å betale: Penger som kommunikasjon: Hovedoppgave i medievitenskap, skrevet av Bent Sigmund Olsen.

This category in other languages:
Engelsk Islandsk Afrikaans
Arabisk Armensk Aserbajdsjansk
Asturisk Malayisk Bosnisk
Brezhoneg Bulgarsk Katalansk
Kinesisk med enkle tegn Kinesisk Kymrisk
Dansk Tysk Estisk
Spansk Esperanto Baskisk
Farsi Færøysk Fransk
Irsk Galisisk Skotsk-gælisk
Gresk Hebraisk Hindi
Kroatisk Indonesisk Interlingua
Italiensk Japansk Kannada
Kaszëbsczi Koreansk Kurdisk
Latvisk Luxemburgsk Litauisk
Latin Ungarsk Makedonsk
Nederlansk Polsk Portugisisk
Rumensk Retroromansk Russisk
Sardisk Slovensk Slovakisk
Serbisk Finsk Svensk
Tagalog Taiwansk Tamil
Tatarisk Tyrkisk Telugu
Thai Ukrainsk Vietnamesisk
Tsjekkisk     

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC