Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Polska : Nauka i Edukacja : Ekologia
Organizacje  See Also:

 • ABC Ekologii Federacji Zielonych: Internetowy przewodnik po podstawowych zagadnieniach ekologii, ochrony środowiska, przyrody i zrównoważonego rozwoju.
 • Agencja Promocji i Ochrony Środowiska "EkoSerwis": Kompleksowe usługi w ochronie środowiska
 • Atlas zalewowych obszarów Odry: Atlas obejmujący dolinę Odry z zaznaczonymi istniejącymi typami środowisk, wodami oraz informacjami z zakresu gospodarki wodnej.
 • Bagna.pl: Serwis mokradłowy prowadzony przez Stowarzyszenie Chrońmy Mokradła.
 • Biblioteka Ekologiczna w Wałbrzychu: Zasoby biblioteki ekologicznej, zasady korzystania, nowości, recenzje.
 • Brama Zielona: Ekologiczny serwer informacyjny.
 • Centrum Informacji o Środowisku: Raporty o stanie środowiska, metadane, analizy przestrzenne, kartografia, edukacja ekologiczna, ekologiczne zasoby internetu, nowości.
 • Darz Bór! - lista dyskusyjna przyrodników: Tematem dyskusji jest przyroda Polski i jej ochrona (zwierzęta, rośliny, środowisko).
 • Drewno Zamiast Benzyny.pl: Informacje o zasilaniu silników spalinowych i innych urządzeń drewnem.
 • Drzewing: Idea polegająca na namawianiu indywidualnych osób do sadzenia swoich własnych drzew.
 • Edukacja humanitarna na rzecz zwierząt: Wykorzystując naturalną fascynację dzieci zwierzętami staramy się przekształcić ją w wiedzę jak mądrze kochać zwierzęta. Tu znajdziesz cenne rady o sposobach dbania o różne zwierzęta, o ich potrzebach i prawach.
 • Efekt cieplarniany: Informacje o efekcie cieplarnianym.
 • Eko-net.pl: Serwis prowadzony przez Centrum Ochrony Środowiska Politechniki Gdańskiej. Platforma edukacyjna dla specjalistów z dziedziny ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzania ryzykiem.
 • EkoForum: Często aktualizowany serwis informacji z zakresu ochrony środowiska.
 • Ekoinfo.pl: Serwis informacyjny ochrony środowiska. Zanieczyszczenia środowiska, prawo związane z ekologią, technologie ekologiczne, edukacja ekologiczna, forum dyskusyjne.
 • Ekologia Praktyczna: Ogólnopolski miesięcznik informacyjno-techniczny; informacje o wydawnictwie, redakcja, aktualności.
 • Ekologia na Pomorzu: Informacje, organizacje, instytucje, firmy, publikacje ekologiczne z Pomorza Zachodniego.
 • Ekologika: Serwis ekologiczny. Artykuły i informacje dotyczące ekologii, zwłaszcza odnawialnym źródłom energii.
 • Ekosong - Festiwal Piosenki Ekologicznej: Festiwal organizowany od 1990 roku przez katowickich franciszkanów. Informacje o tegorocznej edycji, historia festiwalu, laureaci, zdjęcia.
 • Ekotoksykologia: Monografia ekotoksykologii na podstawie podręcznika pt. Hazardous Waste Management.
 • Ekotoksykologia, medycyna środowiskowa i fitofarmakologia: Informacji o właściwościach chemicznych i farmakologicznych roślin pasożytniczych. Wybrane publikacje dotyczące toksykologii węglowodorów ropopochodnych.
 • Ekozone: Najważniejsze informacje o problemach naszej planety, takich jak: efekt cieplarniany, oszczędzanie energii czy dziura ozonowa.
 • Energetyka wiatrowa: Publikacje dotyczące elektrowni wiatrowych.
 • Front Wyzwolenia Zwierząt: Serwis informacyjny, lista informacyjno-dyskusyjna, wzory plakatów, kampania "Piękno bez okrucieństwa".
 • GreenWorld - Serwis Ekologiczny: Rozbudowany serwis, wiele artykułów z zakresu ochrony środowiska, zbiór praw, dział z opisem ekosystemów, forum.
 • Kwartalnik Praw Zwierząt "Psubraty": Internetowa wersja pisma poświęconego ochronie humanitarnej zwierząt.
 • Ministerstwo Środowiska: Informacje, akty prawne, materiały informacyjne, odnośniki, jednostki podległe, praca, przetargi, nowości, bazy danych, projekty ustaw.
 • Na ratunek Ziemi: Rozbudowana strony miłośniczki przyrody. Sporo informacji o zagrożeniu środowiska na świecie.
 • Nasz Bałtyk: Historia Bałtyku, jego cechy morfometryczne, brzegi i wybrzeża, hydrologia, flora i fauna, zasoby naturalne, występujące zanieczyszczenia, ochrona Bałtyku.
 • Ogólnopolski Portal Ochrony Środowiska: Ogólnopolski Portal Ochrony Środowiska jest pierwszym portalem branżowym OS w Polsce, interaktywną platformą łączącą przedsiębiorców, inżynierów i rzeczoznawców, zapewniającą dostęp do wszelakiej wiedzy z zakresu ochrony środowiska.
 • Podlaski Serwer Ekologiczny: Strona ma na celu poprawę przepływu informacji dotyczących ochrony środowiska naturalnego północno-wschodniej Polski.
 • Proekologia - Serwis Ekologiczny: Serwis ekologiczny Proekologia. Zdrowa żywność, zanieczyszczenia, czysta produkcja, zanieczyszczenia, woda, powietrze, zdrowa żywność.
 • Program PCB Stop: Ochrona środowiska naturalnego przed skażeniem polichlorowanymi bifenylami.
 • Program ekologiczny: Edukacja ekologiczna klas I-III Szkoły Podstawowej.
 • Prozon: Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON. Skromna informacja o fundacji i zachęta do ochrony ozonu.
 • Przyroda Polska: Witryna czasopisma ekologicznego: wybór artykułów, aktualności.
 • Sześciofluorek siarki w elektroenergetyce: Przesłanki dotyczące BHP i ochrony środowiska, w sytuacjach gdy zastosowany jest sześciofluorek siarki w urządzeniach elektroenergetycznych.
 • ULV - Ratuj Wilki: Kampanie protestów przeciw odstrzałom wilków oraz informacje o zagrożeniach dla tego gatunku.
 • Wikipedia: Ekologia: Zbiór haseł związanych z ekologią w Wolnej Encyklopedii Internetowej.
 • Wydawnictwo "Zielone Brygady": Wydawnictwo 'Zielone Brygady' istnieje od 1989 roku i służy ruchowi ekologicznemu w całej Polsce.
 • Zielona Sieć - Ekologiczny Biuletyn Internetowy: Krótkie charakterystyki społeczno-ekonomiczne i najważniejsze problemy ekologiczne dziesięciu województw Polski, przedstawione prze ośrodki regionalne Polskiej Zielonej Sieci. Artykuły merytoryczne napisane w przystępny, przejrzysty sposób przez specjalistów.
 • gmo-eko.net: GMO - Ecology - Coexistence. Aktualności, publikacje i linki dotyczące organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

This category in other languages:
angielski azerski kataloński
niemiecki hiszpański francuski
chorwacki włoski japoński
rosyjski fiński szwedzki 

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC