Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Polska : Społeczeństwo : Zagadnienia społeczne
Aborcja Prawa człowieka


Uzależnienia@  


Mniejszości seksualne@  


 • DDA - Dorosłe Dzieci Alkoholików: Wspólnota mężczyzn i kobiet, którzy wyrośli w otoczeniu, gdzie miały miejsce uzależnienia lub dysfunkcje.
 • Dlaczego Auschwitz? Dlaczego Kołyma? Dlaczego Kosowo?: Teksty o nienawiści i solidarności mówiące o konfliktach narodowych, etnicznych i religijnych w krajach byłej Jugosławii i gdzie indziej, o ich źródłach i sposobach ich rozwiązywania.
 • Dzieciństwo bez przemocy: Akcja informacyjna na temat przemocy wobec dzieci i zapobiegania temu zjawisku. Cele i formy kampanii, materiały, bibliografia tematyczna.
 • Dziecko w sieci: Kampania społeczna Fundacji Dzieci Niczyje. Naświetla istniejące zagrożenia wśród młodych użytkowników Internetu.
 • Dług: Pomoc w uzyskaniu aktu łaski dla Sławomira Sikory , którego historia stała się podstawą scenariusza filmu "Dług".
 • Forum Afery.org: Dyskusyjne poruszające szeroko pojętą tematykę skandali w Polsce jak i na świecie.
 • Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe: Organizacja pozarządowa stawiająca sobie za cel pomoc osobom prześladowanym w środowisku pracy przez przełożonych, współpracowników czy też podwładnych.
 • Mobbing na uczelniach: Informacje ogólne, przykłady, wykaz stowarzyszeń, rzecznik akademicki, literatura.
 • Mosty Tolerancji: Informacje związane z prawami człowieka, wielokulturowością, islamem, mniejszościami narodowymi.
 • Niebieska Linia: Strona Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Pomoc i porady dla doświadczających przemocy, wskazówki prawne, informacje o zjawisku przemocy domowej.
 • Nigdy Więcej, Stowarzyszenie i Grupa Anty Nazistowska: Przeciwdziałanie nacjonalizmowi, neofaszyzmowi, nienawiśći wobec obcych. Informacje o działalności, akcja Muzyka przeciw Rasizmowi.
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA: Opis celów i ich realizacji, wykaz punktów konsultacyjnych, bibliografia tematyczna.
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec Terroryzmu: Definicje zagadnienia, międzynarodowe traktaty i konwencje, działania i poltyka NZ i Rządu RP podejmowane w walce z terroryzmem, schemat organów ONZ zajmujących się tą problematyką.
 • Otwarta Rzeczpospolita: Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi. i Ksenofobii. Informacje ogólne, statut, działalność, aktualności.
 • Po prostu: Serwis informacyjny prowadzony przez środowiska wolnościowe/anarchistyczne.
 • Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności: Jest płaszczyzną współpracy ponad dwudziestu organizacji pozarządowych oraz instytucji sektora publicznego w sferze problemu bezdomności.
 • Pornografia internetowa: Przedstawienie problemu z punktu widzenia chrześcijańskiej etyki.
 • Przeciw przemocy: Materiał pomocniczy dla nauczycieli, wychowawców i rodziców do wykorzystania w walce z narastającą falą zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży.
 • Przemoc seksualna - Z ciemności ku światłu: Zbiór informacji i porad dla ofiar napaści seksualnych, z naciskiem na dorosłe ofiary molestowania dzieci. Przewodnik dla rodziców, wywiady, definicja gwałtu.
 • Przestępczość zorganizowana: Próba zdefiniowania pojęcia, historia, relacje prawne, literatura przedmiotu.
 • Rasizm Stop: Akcja społeczna przeciwdziałająca powielaniu na stronach internetowych symboliki i retoryki rasistowskiej, antysemickiej, faszystowskiej jak i nawoływanu do nienawisci i przemocy na tle narodowosciowym , etnicznym i rasowym.
 • Razem przeciw samobójstwom: Zbiór teamtycznych tekstów źródłowych, wykaz placówek w których można uzyskać wsparcie.
 • Recykling Idei, Media społecznie zaangażowane: Serwis publicystyczny prezentujący szeroko rozumianą krytykę społeczną. Polityka, ekologii, prawa człowieka, ruchy społeczne, sztuka.
 • Stop Korupcji: Informacje ogólnopolskiego stowarzyszenia. Aktualności, dokumenty, artykuły tematyczne.
 • Terroryzm.com: Informacje na temat terroryzmu jako zjawiska, jego rodzajów i historii.
 • Wsparcie - Nieformalna Grupa Przeciwko Przemocy: Grupa młodzieżowa promująca przyjażń i nieagresję, zajmująca się przemocą w rodzinie jak i w szkole
 • bezdomni.pl: Kampania reklamowa zwracająca uwagę na problemy osób bez dachu nad głową. Filmy, informacje o możliwościach wsparcia.
 • mobbing.pl: Definicja pojęcia, konsekwencje mobbingu, zmiany w polskim Kodeksie Pracy z nimz wiązane, materiały i informacje tematyczne.

This category in other languages:
angielski azerski Brezhoneg
kataloński duński niemiecki
hiszpański farsi (perski) francuski
grecki chorwacki włoski
japoński koreański litewski
węgierski holenderski norweski
portugalski rumuński rosyjski
słowacki fiński szwedzki
tagalog (Filipiny) turecki ukraiński
czeski     

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC