Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Slovensko : Zdravje
Prehrana  See Also:

 • Alenkin Studio - frizerski salon: Ob?utka, smisla in volje nima vsak frizer, ima jih le dober. Prednost daje izobra�evanju, svetovanju, kvalitetnim produktom,...
 • Bayer Pharma d.o.o., Ljubljana: je nastala leta 1971 kot prvo skupno vlaganje tujega in doma?ega partnerja na naąih tleh v novejEem obdobju. Ugledna internacionalka Bayer AG iz Leverkusna je Eelela vstopiti na naޅ trg, Lek d.d. Ljubljana pa je Eelel pridobiti nova znanja in tehnologije.
 • Druątvo onkoloąkih bolnikov Slovenije: Zdruľuje bolnike z rakom, njihove svojce in prijatelje, zdravstvene strokovnjake ter vse, ki ľelijo prispevati svoj deleľ pomo?i pri reĄevanju problemov, s katerimi se sreń?ujejo bolniki in njihove druľine.
 • Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Maribor: Prostovoljno, samostojno, nepridobitno, nestrankarsko, stanovsko združenje medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov širše mariborske regije.
 • Društvo za zdravje srca in ožilja: Cilj društva je zdravstveno prosvetna in vzgojna dejavnost s podro?ja prepreĄ?evanja bolezni srca in ožilja.
 • Fidifarm d.o.o.: Fidifarm d.o.o. je družinsko podjetje, ki že od leta 1995 Slovencem ponuja vitaminsko - mineralna zdravila brez recepta ter dodatke prehrani najvišje kvalitete.
 • Forumi, kjer vi sprašujete, strokovnjaki odgovarjajo.: Psihiatrija, družinska medicina, ginekologija in porodništvo, dermatologija in še veliko drugih tem, kjer lahko vprašate strokovnjaka za nasvet ali pa si izmenjate nasvete in izkušnje.
 • Glavni ukrepi pri zastoju srca.: Tudi ti lahko rešiš življenje so?loveku! Najnovejąa spletna stran na temo zdravja in zdravega Eivljenja.Vse kar ޅelite in morate vedeti o zdravju. Aktualne novice, pogovori in najvaޅnejޅe vsak teden nekaj novega nekaj zanimivega. Stran kjer poskrbimo za vaEe zdravje!
 • Informacije o astmi za zdravnike in paciente: Zelo iz?rpne informacije o astmi - o vzrokih, zdravljenju in drugo.
 • Irman d.o.o.: O?esna ordinacija, kontaktne leĄ?e Ciba Vision, o?esne operacije z Excimer laserjem ali z vstavitvijo (implantacijo) intra okularne leĄ?e (IOL).
 • Klinika za nuklearno medicino: Kliniko za v KC v Ljubljani sestavljajo Oddelek za NM diagnostiko, Oddelek za bolezni ter Oddelek za radiofarmacijo in klini?ku radiokemijo.
 • Klini?ni center Ljubljana: Klini?ni center je odprta ustanova, prizadevamo si za korektno sodelovanje z vsemi predstavniki medijev. Prirejamo redne novinarske konference, naąi strokovnjaki pa so pogosti komentatorji aktualnih dogodkov na podroD?ju zdravstva.
 • Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto: Iz farmacevtskega laboratorija se je v nekaj desetletjih razvila v mednarodno farmacevtsko podjetje, z lastnimi inovativnimi pristopi in tehnologijo.
 • Lek, tovarna farmacevtskih in kemi?nih izdelkov, d. d.: je vodilno slovensko farmacevtsko podjetje, v svetovnem merilu pa sodi med srednje velika farmacevtska podjetja. Glavne dejavnosti so razvoj, proizvodnja in trženje zdravil. Osnovni farmacevtski program dopolnjujejo izdelki za samozdravljenje, kozmeti?ni izdelki, veterinarski izdelki in medicinski pripomoĄ?ki.
 • MGravis Spletni Servis: strani namenjene obolelim za miastenijo gravis
 • Med.Over.Net: Portal, ki se trudi nuditi zelo iz?rpne informacije o zdravju, zdravem ąivljenju, prehrani in drugo. Na voljo so izkuޅeni strokovnjaki, ki vam odgovarjajo na vaEa vpraEanja.
 • Moj mal?ek, revija za skrbne starąe: Revija, kjer boste našli veliko zanimivega pri odraš?anju vaąih najmlajEih, sedaj tudi na Internetu. Revija, ki ne zastara D?ez no?.
 • Ozara Slovenija: Nacionalno združenje za kakovost življenja je društvo, ki deluje v javnem interesu na podro?ju zdravstvenega in socialnega varstva. Je neprofitno, nevladno in socialno-humanitarno druątvo. Ozara deluje na podroD?ju skrbi za duševno zdravje v R Sloveniji.
 • Panacea: Protistresni program za skupine in posameznike, ki vsebuje rekreacijo in relaksacijo v mirnem zelenem okolju.
 • Pliva d.d.: je vodilno hrvaško in najve?je farmacevtsko podjetje v Srednji in Vzhodni Evropi.
 • Projekt clovek: Druga?en - ezoteriĄ?en pogled na ?loveka kot celoto, bolezen-zdravje V obliki predavanj, skript in delavnic vam ponujam veĄ?plastno, popolnejšo pot odkrivanja ter razlago pomena ali bistva naravnih pojavov, procesov, fenomenov, svetov, razli?nih zvrsti ali smeri znanosti, jedi, bolezni ali neravnovesij, terapij, prijemov ali naĄ?inov harmoniziranja ...
 • Prolat d.o.o.: Trženje medicinskih pripomo?kov, merilnik krvnega tlaka, termometri, vitamini, mikromasaąne hlaބ?ke.
 • Sinapsa: Stoletje možganov, dejstva o možganih, mit desetih odstotkov, možgani in kava.
 • Sindrom kroni?ne utrujenosti in fibromialgija: Slovenska skupina za samopomo?. Informacije o sindromu in fibromialgiji, forum o ąivljenju s kroniބ?no bole?ino, povezave.
 • Skupnost Socialnih Zavodov Slovenije: Skupnost socialnih zavodov Slovenije je združenje slovenskih domov za starejše in zavodov za posebne skupine odraslih oseb.
 • Splošna bolnišnica Murska Sobota: Dosti koristnih informacij o bolnišnici, novice, aktualni delovni ?asi ambulant, kontaktni naslovi osebja, zgodovina ...
 • Spodbujevalnik možganskih valov: Sproš?anje s pomoĄ?jo binauralnega nihanja. Proti vsem vrstam stresa, nespe?nosti, utrujenosti, krepi imunski sistem, poveĄ?uje spomin, sposobnost u?enja, hitro uĄ?enje tujih jezikov, intuicija, meditacija.
 • Tihi ubijalec: Ali ste prepri?ani, da nimate visokega krvnega tlaka?
 • Urška: Salon lepote. Kozmeti?ne, pedikerske in frizerske storitve.
 • Zavod za zdravstveno varstvo Celje: Z zdravstvenimi vsebinami na internetu vam želimo dodatno koristiti pri ohranjanju in izboljševanju zdravja, tudi pri iskanju prave mere spretnosti, ki vam bo omogo?ila zdravo in zadovoljno ąivljenje z ljudmi, ki jih imate radi.
 • Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani: Spletna stran nudi informacije o delovanju zdravstvenega doma - telefonske številke, ure delovanja in druge najnujnejše informacije.
 • Združenje zdravnikov družinske medicine: Uradna stran družinskih zdravnikov Slovenije, kjer je na voljo njihov statut ter kar nekaj uporabnih informacij o zdravju.
 • www.tosemjaz.net: Ljubezen je v meni. Raziskujem svoj jaz, skušam razumeti sebe, starše in prijatelje. Potrebujem jasne informacije – tudi o ljubezni in varni spolnosti.
 • zdravnik.net - Moje zdravje na internetu: Zdravnik.net je spletna stran z medicinskimi informacijami za vsakogar, novicami, opisi bolezni, svetovanji zdravnikov in se kaj.

This category in other languages:
English Icelandic Afrikaans
Arabic Armenian Azerbaijani
Malay Bosnian Brezhoneg
Bulgarian Catalan Chinese Simplified
Chinese Welsh Danish
German Estonian Spanish
Esperanto Basque Farsi
French Scots Gaelic Greek
Hebrew Croatian Indonesian
Italian Japanese Kannada
Swahili Korean Latvian
Luxembourgish Lithuanian Latin
Hungarian Macedonian Marathi
Dutch Norwegian Polish
Portuguese Romanian Romansh
Russian Sardinian Slovak
Finnish Swedish Tagalog
Taiwanese Tatar Turkish
Thai Ukrainian Vietnamese
Czech     

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC