Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Slovensky : Po?ătä́?e : Hardware
 • 3C, s.r.o.: Predaj po?ătä́?ových komponentov.
 • Agem, s.r.o.: Distribútor po?ătä́?ových komponentov.
 • Computer Club, s.r.o.: Predaj a servis PC, komponentov, príslušenstva, telefónov, faxov, ústrední, registra?năch pokladn݃, software. Internet provider, webhosting.
 • Data Systems, s.r.o.: Obnova a záchrana dát.
 • Infomedia, s.r.o: Predaj notebokov zna?iek Acer, HP, UMAX, IBM a prăsluͅenstva k notebookom.
 • Luhos: Predaj a bazar hardware, software a elektroniky.
 • MacSystem, s.r.o.: Akcie, burzy a nákupy po?ătä́?ov Apple.
 • New Heso - com s.r.o.: Predaj a servis po?ătä́?ovej techniky, poskytovanie internetových služieb.
 • Obnova dát: Obnova dát harddiskov, aj poškodených a notebookových. Banská Bystrica.
 • PPCom: Po?ătä́?ové zostavy, komponenty, siete a servis.
 • ProCom, s.r.o.: Distribúcia a predaj použitej výpo?tovej techniky. Tvorba programov pre riadenie technologickăch procesov. Preklady.
 • QComp, s.r.o.: Repasované po?ătä́?e, monitory a notebooky s garantovanou zárukou. Predaj, servis, online obchod, maloobchod a veľkoobchod.
 • RK-Market: Predaj a servis zna?kovej văpo݄?tovej techniky Libra, Brave a zna?kovăch komponentov.
 • STORM computers: Predaj výpo?tovej techniky a ponuka internetovăch slu݅ieb.
 • Sofos-x, s.r.o.: Výpo?tovă technika, priemyselnC vCpo݄?tova technika, meracia a regula?nă technika, riadiace systCmy.
 • Software Partner, s.r.o.: Vybrané po?ătä́?e a komponenty od Appla.
 • Výpo?tovă technika: Po?ătä́?e a hardvér, softvér, multimédiá, ponuky výrobkov.

This category in other languages:
anglicky bosensky bulharsky
katalánsky ?ănsky (zj.) ?ănsky
dánsky německy španielsky
persky francúzsky galicíjsky
grécky chorvatsky italsky
japonsky korejsky litevsky
ma?arsky macedónsky holandsky
nórsky poľsky rumunsky
rusky srbsky fínsky
švédsky turecky thajsky
?esky     

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC