Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Slovensky : Po?ătä́?e : Programovanie
Grafika Osobné stránky


 • Antares: C/C++, assembler, Windows, DirectX, programovanie hardware, hier a iné.
 • AspNet.sk: Stránka o .NET technológiách od Microsoftu.
 • Borland: Oficiálne slovenské stránky firmy produkujúcej vývojárske nástroje.
 • Develope: Programovanie v PHP. Články, fórum, download.
 • ExpertGrid: Otestujte sa online v jazykoch Java - EJB, JSP, Oracle PL/SQL, SQL (ANSI) a Object Oriented.
 • Flash Land: Programovanie a tvorbe pohyblivej grafiky v prostredí Macromedia Flash.
 • FoxPro: Kurz jazyka FoxPro
 • FoxPro a Visual FoxPro: Tipy a triky, skiny, aplikácie na stiahnutie, poradňa.
 • Hardware helpdesk: Vy?erpăvajCce informڃcie vEetkCho druhu o vɅetkCch prvkoch architekt݃ry x86.
 • IDV kurzy výpo?tovej techniky: Základy HTML a tvorby www stránok, slovník za?ănaj̓ceho pouڅރvatë́a.
 • Lotos: Informácie o talkerovom opera?nom systăme Lotos, zaloɅenom na AmNUTS 2.2.1.
 • Manualy.sk: Návody, príru?ky, FAQ o programovană, sieͅach, HW a inŃ.
 • Naprogramujte v Comenius Logu: Návody na programovanie jednoduchých hier v jazyku Comenius Logo.
 • Oracle: Poznámky z výu?by Oracle.
 • PHP.sk: Stránky autora PHPHOME. Obsahujú dokumentáciu, tutorialy a fórum o programovaní v PHP.
 • Perl.sk: Tutorial Perlu, referencie funkcií, knihy o Perle.
 • Robot Karol++: Programovací jazyk a programovacie prostredie pre deti.
 • Silent: Preklad knihy U?ebnica assembleru 80x86 v Borland C++, Sluąby DOSu spolu s prރkladmi.
 • Tvorba wap stránok: Tutorialy a programovanie pre WAP, WML, WMLScript.
 • programovanie.pc.sk: PC Denník - denník o po?ătä́?och. Návody a ?lănky na tCmy grafika, bezpeɄ?nosť, Linux, PHP, programovacie jazyky.

This category in other languages:
anglicky ázerbájdžánsky malajsky
bosensky katalánsky ?ănsky (zj.)
?ănsky dánsky německy
španielsky esperantom persky
francúzsky hebrejsky chorvatsky
italsky japonsky korejsky
litevsky ma?arsky macedónsky
holandsky nórsky poľsky
portugalsky rumunsky rusky
fínsky švédsky turecky
?esky     

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2018 All rights reserved, AllSites, LLC