Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Slovensky : Po?ătä́?e : Software
Opera?nă systɃmy  


 • Aitec: Právny informa?nă syst݃m. Program Jurista - elektronickɃ zbierka judikatCry.
 • Doom HTML Editor: Jednoduchý, non-visual, open source HTML editor napísaný v Delphi.
 • ES_04: Parametre polovodi?ov, diădy, tyristory, tranzistory, integrovanӃ obvody, VN-trafo HR a inɃ, podpora pre program ES_04: servisnɃ modul cez kalkul݃cie oprCv aE po fakturރcie, sklady.
 • Galeus Revis: Systém pre automatizovanú správu registratúry v zmysle zákona ?. 395/2002 a vyhlăEky MV SR D?. 628/2002. Poskytne prehľad o stave a postupe vybavenia spisov až na úroveň jednotlivých pracovníkov.
 • Hurricanesoft: Zbierka zákonov SR.
 • IT Slovakia: Specializovaný katalóg softwaru, aktuality zo sveta informa?năch technol݃giӃ.
 • Juraj Blaho: Freewarové programy pre šifrovanie a hry.
 • KT: Predaj ekonomického softvéra, výpo?tovej techniky, tlaĄ?iarní a spotrebného materiála.
 • Screensavers: Výber šetri?ov obrazovky na tămu prɃrodn̓ch mot݃vov.
 • Strojopis 10-prstami: Program pro výuku písania na stroji. Download a popis programu, referencie, cenník a objednávky.
 • V-SOFT: Podvojné ú?tovnăctvo, sklad, predaj tovaru, pokladne, faktur̓cia, evidencia majetku.
 • tahaj.sk: Download softwaru všetkých kategórií.

This category in other languages:
anglicky ázerbájdžánsky bosensky
bulharsky katalánsky ?ănsky (zj.)
?ănsky dánsky německy
španielsky esperantom baskitsky
persky francúzsky galicíjsky
hebrejsky indicky chorvatsky
italsky japonsky kurdsky
litevsky ma?arsky macedónsky
holandsky nórsky poľsky
portugalsky rumunsky rusky
srbsky fínsky švédsky
turecky ukrajinsky ?esky 

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2018 All rights reserved, AllSites, LLC