Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Slovensky : Zdravie
Fitness  


 • A-Z Slovenské kúpele: Lie?ebnă pobyty, indikɃcie pre kCpele a lieڄ?ebné zariadenia, praktické informácie na tému kúpeľná starostlivosť, terapie, lie?enă choroby a relaxaɄ?né programy.
 • Bylinkáreň: Využitie bylín pri výrobe masti?iek, olejov a Ą?ajíkov. Koreniny, aromaterapia a kozmetika.
 • Detský hospic Plamienok: Pilotný projekt domácej hospicovej starostlivosti o deti s život limitujúcimi chorobami. História, stanovy, aktivity, správy o ?innosti.
 • DiveMed: Stránky venované medicíne potápania. Kurzy potapania a odkazy na orgány ?loveka, Ą?lánky o rôznych nebezpe?enstvăch Eportu a kurzy prvej pomoci.
 • Drogové miesto: Informácie o drogách, ich posobení a charateristických vlastnosťoch.
 • Emulgator: Test konzerva?nych prăsad, diskusie o zdravej v̓݅ive.
 • Femalelife: Ženy a diev?ată s informCciami o zdravom Eivotnom ޅtCle, zodpovednosti v sexu݃lnom Eivote, plރnovanC rodiny a antikoncepcii.
 • Libresse: Intímna dámska hygiena, klasické a slipové vložky.
 • MUDr. Ľubomír Polaš?ăn: Internista a nefrológ.
 • MUDr.Kundráková Božena: Neštátny lekár pre deti a dorast.
 • Medici - zubári: Prezentácie vedeckých prací budúcich zubárov.
 • Medicus.sk: Zdravotnícky informa?nă servis, aktu݃lne sprCvy, novinky v medicCne, cestovatë́skރ medicCna, lieky, ambulancie, lek̓rne, adresCr medicCnskych zdrojov.
 • Meditácia: Ezoterika a alternatívna medicína, poradne, obrazové galérie, prednášky a ?lănky.
 • Nikdy: Anti-drogová stránka, fotografie diev?at zăvislCch na drog݃ch a ich fyzickC zmeny, propagaɄ?ný materiál a diskusné fórum.
 • Prevencia detí: Metodika práce a výskumy situácií, vyhodnotenie dotazníkov, grafy, problémy alkoholizmu, tabakizmu a závislostí.
 • Slovenský Zväz Sclerosis Multiplex: Organizácia zastrešujúca chorých na sklerózu Multiplex na Slovensku. Rekondície, fotky a klubový ?asopis.
 • Solen: Časopisy pre interných a praktických lekárov, gastroenterológov, neurológov a psychiatrov.
 • Svet Zdravia: Všeobecná zdravotná tématika pre laickú verejnosť. Popisy chorôb, lie?ebnă postupy, prehɄad dostupnރch lie݄?iv, poradňa a zdravotné inštitúcie.

This category in other languages:
anglicky islandsky afrikánsky
arabsky arménsky ázerbájdžánsky
malajsky bosensky Brezhoneg
bulharsky katalánsky ?ănsky (zj.)
?ănsky velšsky dánsky
německy estónsky španielsky
esperantom baskitsky persky
francúzsky Scots Gaelic grécky
hebrejsky chorvatsky indonésky
italsky japonsky kannadajsky
svahilsky korejsky lotyšsky
luxembursky litevsky latinsky
ma?arsky macedónsky marathijsky
holandsky nórsky poľsky
portugalsky rumunsky románsky
rusky sardínsky slovinsky
fínsky švédsky filipínsky
taiwansky tatársky turecky
thajsky ukrajinsky vietnamsky
?esky     

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC