Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Slovensky : Zdroje : Výu?ba
 • 2004 - ENPC : Medzinárodné cykly pokra?ujăceho vzdelڃvania: Zú?astąujete sa projektov vyȅadujރcich rozvoj a uplatnenie Vaڅich technickCch schopnost݃. Pokrä́?ujúce vzdelávanie na Vysokej škole mostných a cestných stavieb (Ecole Nationale des Ponts et Chaussées)
 • AIVD: Asociacia Institucii Vzdelavania Dospelych v Slovenskej republike - nevladna, nepoliticka, neziskova, dobrovolna organizacia, ktorej poslanie je zdruzovat institucie a osoby, zaoberajuce sa vzdelavanim dospelych.
 • Agentúra ANO: Štúdium a práca v zahrani?ă, zahranḯ?né jazykové kurzy, školy a pracovné pobyty.
 • Akadémia vzdelávania: Ponuka jazykového, profesného, pomaturitnéhio a manažérskeho vzdelávania, štúdium informatiky, semináre a kurzy. Zoznam pobo?iek, ątruktCra a referencie.
 • Bazár kníh, skrípt a u?ebnăc: predaj a nákup kníh, skrípt a u?ebnăc za veͅmi nރzke ceny.
 • EduCity - online ponuka vzdelavacich kurzov: Prehlad vzdelavacich akcii, kurzov, skoleni, treningov, workshopov a konferencii. Zoznam firiem posobiacich v oblasti vzdelavania. Zaujimave informcie, clanky a odkazy v tejto oblasti.
 • Jazykové pobyty v zahrani?ă: Prázdninový jazykový pobyt vo Veľkej Británii, Nemecku, Rakúsku a na Malte, školský rok na stredných školách, jazykové pobyty vo Veľkej Británii,USA,Kanade, na Malte, vo Francúzsku, Nemecku, Rakúsku, Španielsku
 • Konferencie, kongresy a semináre: Konferencie, kongresy a semináre - katalógové a fulltextové vyhľadávanie vedeckých vzdelávacích podujatí organizovaných rôznymi spolo?nosąami.
 • Konferen?nă priestory - vyhɄadރvacC port̓l: Databáza konferen?năch priestorov: hotely, penzi݃ny kongresovӃ sɃly, Ekoliace priestory. MoEnosti vyhބadރvania podDa rރznych kritԃriɃ.
 • Kurzy.sk - vyhľadávací portál vzdelávacích aktivít: Fulltextové a katalógové vyhľadávanie vzdelávacích aktivít rôznych spolo?nostă v kateg̓riӃch: poD?íta?e, jazyky, e-learning, ątCdium v zahraniڄ?í, marketing, manažment, rekvalifikácie, personalistika, BOZP, hobby, šport...
 • Pro Ratio: Nadácia pre podporu práce žiakov a pedagógov.
 • Projekt INFOVEK Slovensko: Cielom projektu je pomoct integrovat informacne a komunikacne technologie do vzdelavania a skol.
 • SKOLENIA - vyhladavaci a inzerentny server: Inzerovanie a vyhladavanie skoleni, kurzov, seminarov, treningov a vsetkeho co suvisi so vzdelanim, nadobudanim zrucnosti a schopnosti.
 • Spolužiaci.sk: Priestor pre všetkých spolužiakov a spolužia?ky
 • Sutaze v programovani: Stranka venovana viacerym sutaziam urcenym najma pre stredoskolakov, ako Korespondencny seminar z programovania, Matematicka olympiada, kat. P a medzinarodna sutaz IPSC
 • Ucit sa po spanielsky v Madride: Kurz spanielciny zamerany na prakticke pouzivanie jazyka.
 • Výu?ba: Výu?ba angliĄ?tiny, nem?iny, ąpanielD?iny a talian?iny.
 • eReferaty: Referáty, ťaháky, vypracované maturitné otázky zo slovenského jazyka a literatúry, angli?tiny a nemĄ?iny.
 • phpGEV - Geodetické výpo?ty v php - pomăcka pre ԅtudentov strednCch geodetick݃ch ݅kCl:
 • Študentské stránky: Databáza referátov, ťahákov a vypracovaných maturitných tém.

This category in other languages:
anglicky islandsky arabsky
arménsky ázerbájdžánsky malajsky
Brezhoneg katalánsky ?ănsky (zj.)
?ănsky velšsky dánsky
německy estónsky španielsky
baskitsky persky faersky
francúzsky frisiansky írsky
galicíjsky grécky hebrejsky
indicky chorvatsky indonésky
interlingua italsky japonsky
kannadajsky korejsky kurdsky
litevsky latinsky ma?arsky
holandsky nórsky occitánsky
portugalsky rumunsky rusky
albánsky slovinsky srbsky
fínsky švédsky turecky
ukrajinsky vietnamsky ?esky 

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC