Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Suomi : Elinkeinoelämä : Konsultointi

See Also:

 • 4T-Konsultit Oy: Rakentaa toimintajärjestelmiä sekä teollisuuteen että palvelualoille.
 • AJ-Consultants: Vaatetus- ja huonekaluteollisuuden konsulttitoimisto.
 • AKM Consulting Oy: Liiketoimintaa edistävien toimintajärjestelmien rakentamiseen, arviointiin ja kehittämiseen erikoistunut konsulttitoimisto.
 • AO - Projektit Oy: Toiminta- ja laatujärjestelmäkonsultti.
 • AQL Laatu- ja tuottavuusvalmennus Oy: Yritysten toiminnan kehittämiseen erikoistunut konsulttitoimisto.
 • Adepti Oy: Yritystoiminnan ja henkilöstön kehittämisen konsultti.
 • Andante Consulting Oy: Työyhteisöjen, organisaatioiden ja ryhmien kehittämispalveluja, työnohjausta, koulutusta ja ryhmäterapiapalveluja.
 • Bothnia Business Trim Oy: Erikoistunut mm. projektitoimintaan ja projektien johtamiseen, sekä IT-alan koulutus ja kurssitoiminnan järjestämiseen.
 • CEA: Kilpailuun ja kilpailuoikeuteen erikoistunut asiantuntijayritys.
 • Cap Gemini Ernst & Young Finland Oy: Yksi maailman suurimmista liikkeenjohdon konsultointiyrityksistä. Tuottaa liikkeenjohdolle yritysstrategian, operatiivisen toiminnan, organisaatioiden kehittämisen sekä tiedonhallinnan konsultointipalveluja.
 • Codesys Oy: IT-alan teknistä konsultointia erityisesti sovellusintegraatio- ja palvelinratkaisuihin.
 • Conseils Oy EuroConseils: EU-integraatioon, yritysten verkottumiseen sekä etätyöhön liittyviä konsultointi-, koulutus- ja asiantuntijapalveluja.
 • Consultica: PK-yritysten kehittämiseen erikoistunut konsultointiyritys.
 • Consulting Union Ltd Oy: Tuottaa verkostoitumiseen liittyviä palveluja yrityksille ja yhteisöille.
 • Credicon Oy: Liikkeenjohdon konsulttitoimisto Espoosta. Sivuilla yrityksen ja yhteistyökumppaneiden esittely.
 • Culminatum Oy: Uudenmaan liiton, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä Uudenmaan yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän omistama kehitysyhtiö.
 • Devcons Oy: Liikkeenjohdon konsulttitoimisto, joka keskittyy yritysten operatiivisen toiminnan kehittämiseen.
 • E & H Mesikämmen Oy: Liiketoimintasuunnitelmat, yrityksen nykytilan analysointi ja tulevaisuuden suunnitelmien rakentaminen sekä kriittisten menestystekijöiden arviointi.
 • EcoProfile Oy: Laatu- ja ympäristöjärjestelmien ylläpito ja kehittäminen.
 • EkonoTek Oy: Erikoistunut yritysjohtamisen ja yritysten hallinnon konsultointiin.
 • Ekonomitoimisto P. Lahti Ky: Taloushallinnon palvelut ja liikkeenjohdon konsultointi.
 • Finpro: Asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten yritysten kansainvälistymistä ja vähentää siihen liittyviä riskejä.
 • Foresight Oy: Liikkeenjohdon asiantuntijapalveluihin keskittyvä yritys.
 • Franchise Consulting FranCon: Erikoistunut franchisingliiketoimintaan liittyviin konsultointi-, koulutus- ja rekrytointitehtäviin.
 • HRM Partners Oy: Uudelleensijoittumiseen (outplacement) ja urakehityskonsultointiin erikoistunut yritys.
 • Induser Oy: Yksilöllisiä kehittämispalveluja yritysten ja muiden organisaatioiden ajankohtaisiin liiketoiminta- ja palveluprosesseihin.
 • Industria Oy: Liiketoiminnan kehittämiskonsulttitoimisto. Sivuilla esitellään tärkeimmät osaamisalueet ja henkilöstö.
 • Innodev Oy: Toimialana tulevaisuuden suunnittelun menetelmät, skenaarioiden ja visioiden luominen, strateginen suunnittelu sekä organisaatioiden oppimisen ja luovuuden kehittäminen.
 • Innovation Networks Oy: Liikkeenjohdon neuvonantajayhtiö. Yrityksen ydinosaamisalueena on kilpailukykyä kehittävien toimeksiantojen toteuttaminen ja uusien innovaatioiden luominen eri teollisuuden aloille.
 • Insinööritoimisto Timo Aali: Turvallisuusasioiden ja riskienhallinnan konsultointia.
 • International Business Operations Oy: Toimialoina liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen, liikkeenjohdon konsultointi ja koulutus kansainvälisessä ja kotimaan kaupassa, trading-toiminta.
 • JOH Consulting Oy: Konsulttitoimiston toimialana on työyhteisön kehittäminen.
 • Johdon konsultit Nemo Oy: Liikkeenjohdon konsulttitoimisto. Sivulla esitellään liikkeenjohdon konsultti Esa Konolan tausta ja kokemus.
 • KV-Konsultointi Oy: Liikkeenjohdon konsulttitoimisto, jonka sivuilla esitellään osaamisalueet, tuotteet ja henkilöstö.
 • Kamensky Consulting Oy: Liikkeenjohdon konsulttiyritys, joka on keskittynyt strategiseen johtamiseen.
 • Kaukoviisas Oy: Matkailualan yritysten strategisen ja operatiivisen johtamisen konsultointia.
 • Kivisto Consulting Oy: Yritysten ja julkisyhteisöjen hankintatoiminnan ja logistiikan kehittämiseen erikoistunut yksityinen konsultointiyritys.
 • Konsultia Oy: Yrityskoulutuksen ja konsultoinnin ammattilainen.
 • Konsultiina Oy: Suorittaa projektiluonteisia toimeksiantoja sekä järjestää koulutusta ja valmennusta. Erikoisosaaminen löytyy sosiaali- ja terveydenhuollon piiristä.
 • Kuopion Konsulttiverkko: Liiketoiminnan asiantuntijoiden yhteisö, johon kuuluu kymmenen itsenäistä jäsenyritystä.
 • Laatukonsultointi P. Kantelinen Oy: Yritys tuottaa koulutus- ja konsultointipalveluja ohjelmistotyön laadun, tuottavuuden ja prosessien kehittämiseksi sekä projektien hallinnan ja ennustettavuuden parantamiseksi.
 • Lepänkorva Oy: Toiminnanohjausjärjestelmien asiantuntija.
 • Lexatum Consulting Oy: Oikeudellisen alan toimeksiantoihin erikoistunut konsulttiyhtiö.
 • Liikkeenjohdon Konsultit LJK ry: LJK on eurooppalaisten konsulttiyhdistysten liitto FEACO:n ja maailmanlaajuisen konsulttiorganisaation ICMCI:n jäsen.
 • Liikkeenjohdon turvallisuuskoulutus ja -konsultointi: Organisaatioturvallisuuden asiantuntija. Turvallisuuden kehittämisprojektit, turvallisuussuunnitelmat, -politiikat, ja -ohjeet. Henkilökunnan turvallisuuskoulutus.
 • MTC Oy: Konsultoi sekä aloittavia että toimintaansa kehittäviä yrityksiä liikkeenjohdon ja taloushallinnon aloilla.
 • Mactive Oy: Johdon konsultointia ja valmennusta toiminnanohjausjärjestelmien kehittämiseen.
 • Marketing Management Concept Oy: Liikkeenjohdon konsultointia. Ydinosaamisalueina liiketoimintastrategiat, asiakkuuksien hallinta, johtaminen ja henkilöstön valmentaminen.
 • Melti Oy: Metalliteollisuuden liiketoimintaprosessien kehittämistä ja konsultointia.
 • Modulcon Oy: Pk-yritysten strateginen kehittäminen, verkostoituminen, itsearviointi ja verkkoliiketoiminnan kehittäminen.
 • Novetos Consulting Oy: Erikoistunut arvojen, työyhteisöjen hyvinvoinnin ja johtamisen kehittämiseen. Kouluttaa ja konsultoi sekä liikkeenjohtoa että henkilöstöä.
 • Oy GLM Consulting Ab: Liikkeenjohdon konsulttitoimisto, joka on erikoistunut palkkauskysymyksiin ja organisaation tehokkuuteen.
 • PL-Consulting&Training Oy: Toimialana asiantuntijapalveluiden kehittäminen, asiakastarpeiden hyödyntäminen sekä it-teknologiastrategiat.
 • Pevaktio Oy: Yritysjohdon konsulttitoimisto, joka on tuotteistanut erilaisia budjetoinnin ja seurannan välineitä Excel-taulukkolaskennan avulla.
 • Polstop Oy: Insinööri- ja konsulttitoimisto, joka on erikoistunut ympäristö- ja laadunhallintaan. Asiakkaina ovat teollisuus, palvelualan yritykset sekä julkinen sektori.
 • Priinia Oy: Laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusjärjestelmien sekä liiketoimintaprosessien koulutus- ja konsultointiyritys.
 • Profit Con ABC: Kehittämisohjelmat, jatkokoulutus- ja kehittämiskonsultointi sekä tuotteiden että palveluiden hinnoittelut.
 • Projektiexpertit Oy: Yritysten tuloksellisuuden ja toiminnan kehittämistä laadunparannusprojektien läpivientiä tukemalla.
 • Prolific Oy: Tuottavuuden ja tuloksen parantamiseen tähtääviä analyyseja ja projekteja.
 • Prosystems Consulting Oy: Kokonaistuottavuuden, laadunhallinnan, liiketoimintaprosessien, tuotantojärjestelmien sekä henkilöstön kehittämisen konsultointiyritys.
 • QL Laatutoiminta Oy: Yritysten ja julkisten yhteisöjen toiminnan systeemiseen laadulliseen kehittämiseen erikoistunut konsultointi- ja koulutusorganisaatio.
 • Rauman MWT Oy: Valmentaa henkilöstöä kehittymään ja viemään läpi erilaisia kehittämis- ja muutosprosesseja.
 • Reallog Oy: Johtamisen, yritys- ja organisaatiorakenteiden sekä logistiikka- ja tuotantoprosessien kehittäminen.
 • SEFO-konsultointi: Auttaa yrityksiä kehittämään toimintajärjestelmäänsä vastaamaan yrityksen sisäisiä ja ulkoisia tarpeita.
 • Sedecon Consulting Oy: Liikkeenjohdon konsultointiyritys, jonka toiminnan painopisteitä ovat osaamisen ja tiedon johtaminen, High Performance Organisation -palvelut, prosessijohtaminen sekä strateginen mittaaminen.
 • Sesam Consulting: Konsulttiyritys, jonka on kolme erikoisalaa ovat strategiakonsultointi, EDCP-menetelmä monimutkaisten hankkeiden analysointiin sekä Suomi-Ruotsi-konsultointi.
 • Solutum Oy: Palveluyritys, joka kehittää yritysten kilpailukykyä ja henkilöstön osaamista tukimuksen, koulutuksen ja konsultoinnin avulla.
 • Starico Instituutti: Valmennus- ja kehitysohjelmia, yritys- ja henkilöanalyyseja, avainhenkilövärväyksiä ja yritysjohdon konsultointia suorittava yritys.
 • Suomen Laatukeskus: Laatukeskus tukee suomalaisten organisaatioiden omaehtoista laadun ja kilpailukyvyn kehittämistä.
 • Swot Consulting: Liikkeenjohdon konsultointipalveluja tuottava asiantuntijaryhmä.
 • Synergy Management Consultants Finland SMCF OY: Kansainvälinen muutoksen hallintaan ja implementointiin erikoistunut liikkeenjohdon konsulttiyritys.
 • Talent Partners: Liikkeenjohdon konsultointia ja valmennusta harjoittavan yhtiön kotisivut.
 • Tietoturvakoulutus Oy: Tietoturvakoulutusta ja konsultointia yrityksille.
 • Trio Consulting Group Oy: Liikkeenjohdon konsulttiyritys joka toimii Suomessa, Skandinaviassa ja Keski-Euroopassa.
 • Tulosmarkat: Tuottavuuskoulutusta ja konsultointia pk-yrityksille.
 • Tuotantokonsultointi Ilpo Karinen: Toimialana on tuotantotoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen, rationalisointi ja tuotannon uudelleen organisointi.
 • Turvallisuustieto Oy: Liiketoiminnan turvallisuuden ja riskienhallinnan kehittämiseen erikoistunut konsultti- ja suunnitteluyritys.
 • VIA Group: Yritysten ja julkishallinnon kehittämisen konsulttitoimisto.
 • Virtual Trade Councellor: Kansainvälistymispalvelut yrityksille, liikkeenjohdon konsulttien palvelut ja seminaarit.
 • Yrico Oy: Liikkeenjohdon konsulttitoimisto. Ydinosaamisena ovat mm. yritysanalyysit ja johtamisjärjestelmien kehittäminen, palkkapolitiikka ja kannustavuus sekä johtamistyön opasteet.
 • Yrityskonsultointi Kari Kiuru Oy: Yrityksen johtamiseen ja hoitamiseen liittyvää kokonaisvaltaista konsultointia ja koulutusta.
 • Yritystaito Oy: Työyhteisön kehittämisen konsulttitoimisto.

This category in other languages:
Englanti Katalaani Kiina
Tanska Saksa Espanja
Ranska Kreikka Indonesia
Italia Japani Liettua
Hollanti Norja Puola
Portugali Romania Serbia
Ruotsi Ukraina Tšekki 

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC