Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Suomi : Yhteiskunta : Hallinto
Euro Lähetystöt ja konsulaatitSee Also:

 • Suomi.fi: Julkishallinnon palveluiden yhteinen osoite. Julkiset palvelut linkitetty aiheen mukaiseen järjestykseen.
 • Environment.fi: Ympäristöministeriö ja ympäristökeskukset. Tietoja ympäristötietojärjestelmästä, joka kattaa veden, ilman, jätteet, kemikaalit ja luonnonsuojelun.
 • Euroopan komission Suomen edustusto: Palvelut, tietolähteet, julkaisut, ajankohtaista, lehdistöpalvelu, työskentely Euroopassa.
 • Euroopan parlamentti: Tietoa parlamentin toiminnasta, jäsenistä ja päätöksistä.
 • Europa: Euroopan unionin aloitussivu. Perustiedot unionista, uutisia, asiakirjoja ja linkkejä muihin EU-sivustoihin.
 • Hätäkeskuslaitos: Laitoksen tavoitteiden esittely, hätäkeskuslaki ja -asetus sekä organisaatiokaavio. Uutisia RTF- ja PDF-muodossa.
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö: Elinkeino-, teknologia- ja kuluttajapolitiikkaa. Toimivat markkinat, energia ja ympäristö sekä yrityspalvelut.
 • Liikenne- ja viestintäministeriö: Liikenne- ja viestintätietoa.
 • Maa- ja metsätalousministeriö: Tiedotteita ja uutisia. Ministeriön ja sen osastojen ja toiminnan esittely.
 • Merenkulkulaitos: Sen historia, organisaatio ja tehtävät sekä merenkulun turvallisuus ja tilastotuotanto. Jäämurtajista, veneilystä ja merimajakoista. Saaristoliikenne, sen alukset ja aikataulut.
 • Netra - Valtiohallinnon internetraportointi: Valtiokonttorin ylläpitämä verkkopalvelu, jolla voi selailla valtiohallinnon talousaineistoa.
 • Oikeusministeriö: Ajankohtaiset tiedotteet, oikeuslaitos, lait ja yhteiskunta sekä vankeinhoito.
 • Opetusministeriö: Ministeriön ja sen tavoitteiden ja toiminnan esittely sekä avustusten hakuilmoitukset ja ohjeet.
 • Patentti- ja rekisterihallitus: Yritysten, yhdistysten ja säätiöiden sekä teollisoikeuksien palvelutalo.
 • Puolustusministeriö: Tietoa puolustuspolitiikasta, materiaalihallinnosta, puolustusbudjetista ja rauhanturvaamistoiminnasta.
 • Puolustusvoimat: Esittely puolustusvoimien tehtävistä, sen historiasta ja Varusmieheksi-kirjan verkkoversio. Sivujen sisäinen haku edellyttää tietojen löytämistä.
 • Rahoitustarkastus: Rahoitustarkastus (Rata) on rahoitusmarkkinoita valvova viranomainen, joka toimii hallinnollisesti Suomen Pankin yhteydessä, mutta on päätöksenteossaan itsenäinen. Rahoitustarkastus pyrkii toiminnallaan edistämään rahoitusmarkkinoiden vakautta ja tehokkuutta sekä luottamusta valvottaviin ja markkinoihin.
 • Saamelaiskäräjät: Tietoa saamelaiskäräjistä ja niiden tehtävistä. Yhteystiedot.
 • Sisäasiainministeriö: Alue- ja paikallishallintoon, aluekehitykseen sekä sisäiseen turvallisuuteen liittyviä tietoja.
 • Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes: Uutiset, tiedotteet, julkaisut, tilastot ja rekisterit, hankkeet, tapahtumakalenteri.
 • Sosiaali- ja terveysministeriö: Johtaa ohjaa sosiaaliturvan ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistä ja toimintapolitiikkaa. Tiedotteet, julkaisut, ajankohtaista, vastuualueet, kansainväliset asiat, organisaatio.
 • Suomen Kuntaliitto: Kuntien yhteistyöelin
 • Suomen Tulli: Lomakkeet, tullimääräykset, tullipiirit, tullineuvonta, tiedotukset, ulkomaankauppatilastot.
 • Suomen eduskunta: Suunnitelmat, päätökset ja tiedotteet. Kansanedustuslaitoksen historia, nykyiset toimintatavat ja eduskuntatalon esittely.
 • Suomen tasavallan presidentti: Tietoja presidentti-instituutiosta, Suomen tasavallan presidenteistä sekä nykyisen tasavallan presidentin ohjelmasta. Sivuilta löytyvät myös nykyisen tasavallan presidentin puheet, matkaohjelma sekä kuvamateriaalia presidenttiparin toiminnasta.
 • Säteilyturvakeskus - STUK: Säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen ja alan tutkimuslaitos.
 • Turvatekniikan Keskus - Tukes: Kauppa- ja teollisuusministeriön alainen virasto, jonka tehtävänä on huolehtia teknisestä turvallisuudesta, muun muassa sähkö- ja paineastia- sekä kemikaaliturvallisuudesta Suomessa.
 • Työministeriö: Työhallinnon palvelut. Avoimia työpaikkoja kaikilta aloilta. Tietoa työsuhteesta, ammateista, maahanmuutosta ja muista työelämään liittyvistä aiheista.
 • Ulkoasiainministeriö: Valvoo Suomen ja suomalaisten etuja ulkomailla. Linjaukset, edustustot, palvelut, ajankohtaista.
 • Ulkomaalaisvirasto: Tietoa ulkomaalaisvirastosta, Suomen kansalaisuudesta ja oleskeluluvista.
 • Valtioneuvosto: Hallituksen kokoonpano, päätökset ja uutiset. Linkkejä ministeriöihin ja Euroopan unioniin.
 • Valtioneuvoston hankerekisteri: Tietoja eduskunnan, valtioneuvoston ja ministeriöiden asettamista komiteoista, toimikunnista, neuvottelukunnista, lautakunnista, selvitysmiestöistä, työryhmistä sekä valtion virastojen, laitosten ja liikelaitosten johtoelimistä. Rekisterissä on myös tietoja ministeriöissä virkamiestyönä valmisteltavista lainsäädäntöhankkeista.
 • Valtioneuvoston kanslia: Valtioneuvoston toimintaa koordinoiva ministeriö. Sivustolla tietoa mm. arvonimiasioista, valtioneuvoston tiedotuksesta ja muista yleishallintoasioista.
 • Valtionhallinnon keskustelufoorumi: Keskustelufoorumilla voi ottaa kantaa eri valtionhallinnon kysymyksiin.
 • Valtiovarainministeriö: Kansantalous, valtion budjetti, verotus, EU ja EMU.
 • Verohallinto: Tietoa verotuksesta ja verohallinnosta. Keskusverolautakunnan ennakkopäätöksiä. Ennakonpidätyslaskuri.
 • Viestintävirasto: Sähköisen viestinnän ja tietoyhteiskuntapalvelujen yleinen hallintoviranomainen.
 • Väestörekisterikeskus: Ohjeita muuttoilmoituksen tekijälle, tietoa sähköisestä henkilöllisyydestä sekä väestö- ja nimitilastoja.
 • YK:n Pohjoismainen tiedotustoimisto: Perustietoa YK:sta, YK:n teemavuodet, julkaisut, toimisto jne.
 • Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ: Patentti- ja rekisterihallituksen ja verohallinnon yhteinen palvelu yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat verohallinnon, kaupparekisterin tai säätiörekisterin asiakkaita.

This category in other languages:
Englanti Islanti Arabia
Azeri Malaiji Valkovenäjä
Bulgaria Katalaani Kymri
Tanska Saksa Viro
Espanja Farsi Ranska
Kreikka Heprea Kroaatti
Indonesia Italia Japani
Latvia Liettua Unkari
Makedonia Hollanti Norja
Oksitaani Puola Portugali
Romania Venäjä Albaani
Sloveeni Slovakki Serbia
Ruotsi Tagalog Turkki
Tšekki     

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC