Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Svenska : Datorer : Programvara : Ekonomi och administration

See Also:

 • 3pm it AB: Utveckling av program för administrativa uppgifter.
 • ADJob projektredovisning för byråer: Tid- och projektredovisning för byråer inom informations-branschen
 • Actit: Erbjuder kontroll och ökad lönsamhet genom kundanpassade affärssystem och kvalificerad ekonomistyrning
 • Anna fakturering: Gratisprogram för snabb och enkel standardfakturering
 • Arena Data AB: Utvecklar affärslösningar för små och medelstora företag.
 • BAS-kontoplaner: Industrilitteratur säljer bl a böcker om BAS-kontoplanerna. Böckerna finns även som programvara på CD-ROM och diskett.
 • Balans Affärssystem: Affärsstödssystem samt enskilda programvaror, med underhålls- och supportavtal.
 • Barium AB: Utvecklar informationsstyrningsprogramvaran Barium Platform.
 • Björn Lundén Information AB: Säljer ekonomiprogram, böcker, skatteinformation och kurser.
 • Bokis bokföring. Shareware datorprogram för bokföring enligt BAS-kontoplan.: Bokis bokföring - Shareware datorprogram. Avsett för småföretag, lantbruk och föreningar. Dubbel bokföring med BAS- eller EU-BAS-kontoplan. Gratis att använda i tre bokföringsmånader.
 • Briljant: Ekonomisystem för företag i skiftande branscher, exempelvis revisorer, redovisningskonsulter, arkitekter, verkstadsföretag, dentallaboratorier och restauranger.
 • Cambiosys: erbjuder svenska sjukvårdsorganisationer vårdadministrativa system utvecklade speciellt för vårdens unika processer
 • Capitex: Program för mäklare, försäkringsbolag, banker m fl.
 • Carat Lön AB: Lön och PA System i Windowsmiljö.
 • Datapartner: Bokningsprogram för att administrera resurser samt resistenstabell som visar vilka material som är resistenta för en kemikalie.
 • Deklarenta: Flexibel ekonomihantering för småföretag. Moderna datorprogram för modern redovisning/ekonomistyrning och budget/lönehantering
 • Digishop software development and webapplications: Utvecklar och säljer bokningsprogram och webbutiker.
 • Edison: Lättanvänt bokföringsprogram för mindre företag, men även för redovisningsbyråer och andra ekonomiproffs.
 • FDT: Administrativ programvara.
 • Generella administrativa datasystem: Här hittar man administrativa program för windows. Tillämpningsområden: Företags ekonomiadministration; Hyresadministration Inkassosystem; dagbok agenda kopplade till valfritt utformade små databaser, formular rapportgenerator.
 • Hogia-gruppen: I gruppen ingår flera företag inriktade på ekonomi och administration.
 • IST - International Software Trading Sverige: Bygger informationssystem för skola och barnomsorg. Administrativa program som ger dig säkrare information och effektivare administration.
 • Informer: Tidrapporteringsprogram för mindre företag.
 • Kontek Data AB: Program, support och utbildning för löneadministration.
 • Kvalitetsgruppen: Programvara för arbete med kvalitetsplan, kvalitetspolicy och miljöpolicy.
 • LEWEKO: Utvecklar adminstrativ programvara för mindre och medelstora företag.
 • Magenta Data AB: Utvecklar ekonomiprogram i Windowsmiljö med inriktning på små och medelstora företag.
 • Måleri på data AB: Mjukvara för kalkylering, administration och redovising för målarfirmor och glasmästerier.
 • Nora bokföringsprogram: Ett program för enkel och snabb bokföring. Lätt att använda utan specialkunskaper. Fullständig kontroll över ekonomin.
 • Norstedts Juridik: Program inom skatt och ekonomi.
 • Noventus: Utvecklar programvara för produktions- och distributionsstyrning.
 • OPM OrderProcessing Management: OPM omfattar styrning av material-, produktions- och betalflöden. Systemet är moduluppbyggt för Windowsmiljö med en enkel variant och en med SQL-databas, så att det skall passa många typer av företag. Du kan gratis ladda hem och prova hela OPM.
 • PP7 Sweden AB: Säljer PP7, ett affärs- och verksamhetssystem för företag som arbetar projektinriktat, särskilt bygg- och entreprenadföretag, konsulter och enstyckstillverkare.
 • PlantVision: Levererar informations- och beslutsstödssystem för lönsammare tillverkningsprocesser.
 • Profitaid: Utvecklar programvara för lönsamhetsutveckling. Produkter, utbildning och support.
 • Programbyrån: Bokföringsprogram och andra ekonomiprogram för kräsna företagare, både småföretag och redovisningsproffs som t ex revisorer och redovisningsbyråer.
 • Programgruppen: Skatte- och deklarationsprogram.
 • Programguiden: Guide till att hitta rätt programvara för verksamheten.
 • Project Planning Systems AB: Leverantör av projektstyrningssystem.
 • ProjectSense Solutions: Stöder projektverksamhet för företag och organisationer med hjälp av egenutvecklade verktyg och tjänster.
 • REPAB AB: Programvara för fastighetsförvaltning och ekonomistyrning.
 • SIE-gruppen: SIE är en standard för att utbyta redovisningsdata mellan olika program. Bakom SIE-gruppen står Sveriges ledande leverantörer av ekonomisystem.
 • Scandinavian PC Systems: Program för administrativa funktioner som bokföring, fakturering och lönehantering för små och medelstora företag.
 • Schemaanalys: Schemaplanerings- och bemanningsprogram för Windows 95/98/2000/NT. "Rätt bemanning vid rätt tid."
 • SimpliNova: Ett bokföringsprogram för de riktigt små företagen.
 • Sparlånekalkyler: Sparlånekalkyler i Excel för JAK medlemsbank.
 • Tic-Tac Tidrapportering: En internettjänst för tidrapportering och generering av rapporter och fakturor. För företag och enskilda användare.
 • Unicell: Ekonomiprogram för mindre och medelstora företag.
 • Wiig Data AB: Levererar Pyramid affärssystem.
 • WinBas: Säljer ett komplett administrativt system med funktioner för affärsstöd.
 • XOR: Tillverkar ekonomisystem för både små och stora företag.
 • ecowin: program för makroekonomiska och finansiella analyser
 • px control affärssystem projektredovisning: px control affärssystemet för konsulter
 • Åhus studioData ab: Utvecklar och marknadsför affärssystem till små och medelstora företag. Både för Linux och Windows-miljö.

This category in other languages:
Engelska Danska Tyska
Persiska Franska Japanska
Nederländska Rumänska Ryska
Tjeckiska     

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC