Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Svenska : Hälso- och sjukvård : Mental hälsa : Professionella resurser
 • Ann-Mari Hofsten psykoanalys & psykoterapi: Privatpraktiserande psykolog, psykoterapeut och psykoanalytiker i Stockholm. Inriktning på bland annat livskriser, depression, relationsproblem och arbetsplatsrelaterade problem.
 • Aporia - mottagning för samtal och reflektion: Erbjuder psykoterapisamtal med existentiell inriktning, handledning/konsultation och medverkan i utbildningar i existentiell terapi och angränsande områden. Falun.
 • BUP Västervik: Information om klinikens behandlingsmöjligheter, och om olika barnpsykiatriska svårigheter, som psykoser, OCD och anknytningssvårigheter.
 • Beteendeterapeutiska föreningen: Information om kognitiv beteendeterapi (KBT) och med adresser till terapeuter.
 • Bildkraft Umeå: Erbjudar bildterapi och utbildning i bildterapi/bildkommunikation för utveckling av företag, institutioner och privatpersoner.
 • Bildterapi: Erbjudande om behandling med bildterapi av leg psykolog Carina Söder Sandberg. Stockholm.
 • Bildterapi i Kristianstad: Erbjudar bildterapi enskild eller i grupper. Kristianstad.
 • Björn Weingarten - psykoterapi och konsultation: Erbjuder psykoterapi för bland annat trauma, ångest, ätstörningar och relationer. Handledning i psykoterapi samt teamhandledning för sjukvårdspersonal i behandlingsarbete med psykosomatik, psykiska och fysiska handikapp.
 • Borell Psykologi & Arbetsterapi: Två KBT-terapeuter som håller föreläsningar och personalutbildningar samt har ett bokförlag som ger ut litteratur inom kognitiv beteendeterapi och arbetsterapi.
 • Britt Carin Olofsson, leg. psykoterapeut: Erbjudar psykodynamisk psykoterapi i Stockholm.
 • Careit Selfhelponline AB: Interaktiva självhjälpsprogram mot stress, huvudvärk, sömnproblem och panikångest.
 • Ekotera Allians: Erbjuder KBT-terapi mot depressioner, utbrändhet, ångest, fobier, livskriser, relationsproblem samt laserljusbehandling.
 • Existenso Nova KB: Erbjudar organisationsanalytiskt konsultarbete, psykologisk testning vid omstruktureringar, utval/rekrytering och vid inventering av vidarutbildningsbehov. Stockholm.
 • Filosofisk Terapi: Erbjudar filosofiskt orienterad terapi. Stockholm.
 • Funderar du på psykoanalytisk psykoterapi: Information om psykoanalytisk psykoterapi med information om offentliga sektorns tjänster och privata alternativ. Klinik på Kungsholmen.
 • Gestalta: Erbjuder chefscoaching, kris & konflikthantering, behandling av scenskräck & rampfeber, bearbetning av trauma och medberoende.
 • Gunvors Relax: Erbjuder kurser och studiecirklar där avslappning och mental träning är basen i kursmaterialet.
 • Göteborgs Psykoterapi Institut: Psykoanalytisk terapi och utbildning av terapeuter.
 • Handledningstjänst: Erbjuder processhandledning, personalstöd, bildpsykoterapi samt stödsamtal åt enskilda och grupper. Inriktning på personer med talhandikapp och autismproblematik.
 • Helande Drama: Erbjuder kurser i drama och dramaterapi.
 • Institutet för Handledning o Konsultation: 3-årig utbildning i psykosocial handledning.
 • Kognitiv psykoterapi: Information om behandlingsmetoden, och adresser till terapeuter.
 • Kognitiva Psykoterapimottagningen: Mottagning som erbjudar behandling för såväl privata som för myndigheter och företag, Umeå.
 • Kognitiva mottagning sportpalatset: Behandling av panikångest, fobier, depression, utbrändhet. Singelterapi och relationsproblem. Korttids- och hypnosterapi, EMDR. Stockholm.
 • Kransens Behandlingscenter: Erbjudar behandling av unga med psykiatriska och neuropsykiatriak svårigheter. Information om behandlingsmetoder, boende och skolor. Stockholm.
 • Kungsholms Strands Psykoterapi: Leg. psykoterapeut Olav Strand erbjudar och ger information om psykoanalytisk psykoterapi. Stockholm.
 • Leg. psykolog Siv Sjöström: Erbjuder par- och individualterapi kring bland annat stress, utbrändhet, coaching och samlevnad.
 • Leg. psykoterapeut Berit Gezelius: Erbjuder psykoterapi kring bland annat depression och utbändhet. Stockholm.
 • Leg.psykoterapeut Karin Hemlin Bjerkehag: Erbjuder individuell psykoterapi, parterapi och familjeterapi samt enstaka konsultationer kring bland annat kristerapi & symboldrama. Västerås.
 • Lising - leg psykoterapeut i kognitiv beteendeterapi: Kognitiv beteendeterapi genom Lis Johles, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, Stockholm.
 • LivsHälsa hälsocenter i Stockholm: Erbjuder bland annat kognitiv terapi, energiterapi, coaching och kurser i Astanga Yoga.
 • Livsinsikt - samtalsterapi i psykosyntes: Erbjuder samtalsterapi i psykosyntes till privatpersoner och stödsamtal inom företag i förändring. Vägledning i att hantera stress och undvika utbrändhet.
 • Livskraft G.N: Erbjuder samtalsterapi, kris- och stödsamtal, stresshantering, konflikthantering, konsultation, handledning och föreläsningar. Västerås.
 • MHE Kliniken: Erbjudar behandling på behandlingshem för psykosomatiska sjukdomar. Specialiserat på behandling av anorexia/bulimia nervosa och andra ätstörningar.
 • MN Trauma Forum HB: Erbjuder traumabearbetning, individuellt eller i grupp, kring sexuella övergrepp. Göteborg.
 • Mats Lindwall Psykoterapi: Mottagning för individuell psykoterapi i Helsingborg. Vårdavtal med Region Skåne.
 • Nordim: Erbjudar samtal, mental träning och hypnos i Oslo och Stockholm.
 • Ny insikt: Erbjuder terapi i form av psykosyntes.
 • O´Toole KBT: Erbjudar kognitiv beteende terapi och kurser, Göteborg.
 • Psykdoktorn: Erbjuder behandling för psykiska besvär med full anonymitet och utan krav. Beteende, kognitiv och psykodynamisk behandling.
 • Psykoanalytisk psykoterapi: Gunnel Wrede erbjudar psykoanalytisk psykoterapi i Helsinfors.
 • Psykolog Torbjörn Eliasson - Qilin: Erbjudar psykologisk behandling, utredning, handledning och utbildning för vuxna, barn och ungdom. Östersund.
 • Psykosyntesen: Ledarutveckling, ledarcoaching, coaching av individer och team, teamutveckling, samtalsterapi och personlig utveckling.
 • Psykoterapi & Handledning Ingvor Svedjenäs: Erbjudar psykoterapi, handledning och konsultation inom områdena kognitiv psykoterapi, kris och stödsamtal, personlig utveckling samt sex- och samlevnadsrådgivning. Allingsås.
 • PsykoterapiMässan 2004: Arrangeras av PsykoterapiStiftelsen stiftelsen för främjande av psykisk hälsa genom psykoterapi, i Stockholmsmässans lokaler i Älvsjö den 1315 maj 2004.
 • Riktning: Erbjuder utbildning och coaching med fokus på hypnos och neurolingvistisk programmering.
 • SNET - Svenska nätverket för existentiell terapi: Information om den existentiella terapin i Sverige, med lista på existentiellt inriktade psykoterapeuter.
 • Samtal.nu: Information om psykoterapi och hjälp om att hitta en passande terapiform.
 • Stefan Petterson Mental Coach: Erbjuder mental träning med tips kring självhjälp samt coaching.
 • Sveriges Handikappsykologers Förening: Information om psykologer inom handikappområdet.
 • Södra samtalsmottagningen: Psykologpraktik i Stockholm. Information om mottagningens tjänster.
 • TemaRelation - Relationskonsult: Erbjuder hjälp, stöd och verktyg för att komma vidare, växa och må bra i samspelet med andra. Stockholm.
 • Terapi, handledning o utbildning: Erbjuder indivdual- och familjeterapi, trauma- och fobibehandling med emdr samt handledning i psykosocialt arbete.

This category in other languages:
Engelska     

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2018 All rights reserved, AllSites, LLC