Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Svenska : Hälso- och sjukvård : Organisationer
Farmaci@ Handikapporganisationer@
Mental hälsa@ Tandvård@


 • Astma och Allergi föreningen i Upplands-Bro: Information om föreningen och dess verksamhet. Syfte: att sprida kunskap om astma och allgeri.
 • Folkkampanjen för sjukvården: Ideell förening som kämpar för en bättre sjukvård i Dalarna. Målet är ökat gehör för folkviljan och bättre villkor för småsjukhusen.
 • Gynsam: Gyncancerföreningarnas nationella samarbetsorganisation. Info om organisationen och dess aktiviteter.
 • Histopatologi: Riksföreningen: En ideell förening för dig som är biomedicinsk analytiker. Föreningen fungerar som remissinstans rörande ett antal frågor inom området.
 • Hälsokostrådet: Hälsobranschens samarbetsorgan. Rådet arbetar med långsiktiga policyfrågor som utbildning, produktkontroll, information, faktapublicering, myndighetsärenden och internationella kontakter.
 • Kroppsterapeuternas Yrkesförbund: Svenska kroppsterapeuternas riksförbund är Sveriges största yrkesförbund för kroppsterapeuter.
 • Kvinnliga ortopeders sällskap: Anordnar seminarier, föreläsningar och sociala aktiviteter. Information om kommande möten samt medlemsinfo.
 • LKR - Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation: Artiklar, nyheter, utbildning, forskning och länkar om kiropratik. Register över alla utlandsutbildade legitimerade kiropraktorer i Sverige.
 • Landstingsförbundet: Nyheter och information om verksamheterna.
 • MetadonPatientFöreningen MPF: MPF är en patientförening/klientorganisation för metadonpatienter och behandlingsformens förespråkare.Mpf deltar i debatten, följer forskningen men är främst en kamratförening som stöder och hjälper medlemmarna i med och motgångar.
 • PS-Gävleborg: Svensk sida för panik-ångest drabbade.
 • Patientföreningen mot venös tromboembolism: Patientförening för dem som har tendens till blodpropp i ben och lungor. Upplysningar om ventrombos och emboli, samt råd och rekommendationer.
 • Riksföreningen Ananke: Stödförening för personer som lider av OCD/tvångssyndrom.
 • Riksföreningen för Cancersjuka: Ideell förening med uppgift att verka för en bättre vård och livssituation för cancerdrabbade, deras anhöriga och vårdpersonal.
 • Riksföreningen för ME-patienter: En sida för patienter som lider av ME/CFS. Information om föreningen och sjukdomstillståndet.
 • S:t Lukas i Helsingborg: En ideell förening med två verksamhetsområden. Dels en mottagning för professionell psykoterapi dels en offentlig programverksamhet med bl.a. föreläsningar.
 • S:t Lukas i Värmland.: En ideell organisation som driver en profesionell mottagning för psykoterapi, handledning, själavård och utbildning i Karlstad samt utvecklar vårdadministrativa dataprogram för psykoterapeuter, psykologer mfl.
 • SJI - Svenska Jellinekinstitutet: Ideell, fristående stiftelse, verksam med utbildning och utveckling inom beroende och ångestsyndromens områden.
 • Smittskyddsläkarföreningen: Innehåller bland annat smittskyddsläkarnas smittskyddsblad med läkar- och patientinformation om olika smittsamma sjukdomar. Adresser till smittskyddsläkare i Sverige.
 • Svensk Egenvård: Svensk Egenvård vill öka allmänhetens kunskaper om egenvårdens betydelse såväl som att skapa trovärdighet och goda kontakter med vårdpersonal, terapeuter, opinionsbildare, forskare och utbildningsinstitutioner.
 • Svenska Läkaresällskapet: Den svenska läkarkårens vetenskapliga organisation med syfte att främja forskning, utbildning och utveckling inom hälso- och sjukvård.
 • Svenska Naprapatförbundet: Ett yrkesförbund uppdelat i fem regioner och som är verksamma över hela landet.
 • Svenska Sjukvårdsföreningen: Svenska Sjukvårdsföreningen är en ideell förening som arrangerar konferenser, seminarier och kunskapsresor med anknytning till hälso-och sjukvård. Föreningen bildades 1930.
 • USKA Online: Samlingsplats för undersköterskor och omvårdnadsstudenter
 • Unga Allergiker: Allergi, astma, ungdom, förening, konsument, information.
 • Uppsala Regionens Qvinnliga Läkare: Ett diskussionsforum med frågor av intresse för kvinnliga läkare, där arbets- och utbildningssituation bevakas för att motarbeta diskriminering.
 • Viktopererades Riksförbund: Förening som verkar på riksnivå. Den ska tillgodose de opererades behov och sprida kunskap om överviktsoperationer i samhället, samt verka för en bättre eftervård runtom i landet.

This category in other languages:
Engelska Isländska Katalanska
Danska Tyska Spanska
Baskiska Persiska Franska
Italienska Japanska Koreanska
Nederländska Norska Polska
Rumänska Tjeckiska   

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC