Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Svenska : Hälso- och sjukvård
Alternativmedicin Medicin
Mental hälsa Sjukdomar och åkommor
Speciella frågor@  


Barn Djur@
Folkhälsa Farmaci
Handikapp@ Missbruk
Organisationer Publikationer
Regionalt Reproduktiv hälsa
Sjukförsäkringar@ Skönhet
Stödgrupper Syn
Tandvård Utbildning
Viktminskning Webbutiker@See Also:

 • Anders Navigator: Anders Tronnbergs länksida för det senaste och det bästa inom sjukvård. Av en läkare, för alla.
 • Donationsregistret: Blankett för att anmäla sig till Socialstyrelsens donationsregister.
 • Försäkringskassan: Information om ekonomisk hjälp vid sjukdom och rehabilitering.
 • GeBlod.Nu: Information från blodcentralerna i Sverige. Portal för att ge blod.
 • Giftinformationscentralen: Råd till allmänheten vid inträffade förgiftningstillbud samt information om akuta förgiftningar. Listor över giftiga växter och kemikalier.
 • InfoMedica: En kunskapsbank om hälsa och sjukvård för allmänheten. Drivs av landstingen och Apoteket AB.
 • Kvantitativa (statistiska) och kvalitativa forskningsmetoder.: Översiktlig information om de vanligaste forskningsmetoderna.
 • Kvinnorshälsa.nu: En webbplats för läkare, barnmorskor och vårdpersonal som arbetar inom antikonception, fertilitet och hormonsubstitution.
 • Mama Mia: Mödravård.
 • Medical Link: En informationstjänst på Internet för informationsgivare som vill nå ut till svenska sjukvården. Medicallink har mer än 2500 medicinska länkar.
 • MotivaLife: I Blekinge. Personliga tränare, friskvård och kostråd för enskilda, grupper och företag.
 • Naturlig Familjeplanering i Sverige: Information om metoden som kallas Billingsmetoden som bygger på många års forskning och vetenskapliga undersökningar.
 • Näringsråd & näringsrön: Tidningen presenterar de senaste rönen inom näringsterapi och funktionsmedicin. Vi verkar också för ett samarbete mellan den så kallade alternativa/funktionsmedicinen och skolmedicinen.
 • Om stank och smuts: En essä av Peter Englund om hygienen genom tiderna, från medeltiden till våra dagar.
 • PION: Innehåller referenser till medicinsk information för patienter och anhöriga. I databasen förtecknas även adresser till patientföreningar, handikapporganisationer och liknande sammanslutningar.
 • PrimaVi: Guide till hälsa och friskvård med medicinska nyheter och frågelådor med svar från experter.
 • SCADB: Svenska certifieringsföreningen för behandlare av alkohol- och drogberoende. Information om certifieringen samt priser.
 • SFAMs råd för läkemedelsterapi: Vill skapa debatt kring läkemedelsfrågor framför allt bland allmänläkare, distriktsläkare. Vara ett forum för allmänläkare som är medlemmar av läkemedelskommittéer.
 • SPRIDA Kommunikationscenter: Örebrolandstingets resurs när det gäller utprovning och anpassning av begåvningsstödjande hjälpmedel resp kommunikationshjälpmedel.
 • Sjukvårdsupplysning: Länksamling.
 • Svenska nationella ambulansflyget: En flygambulansresurs som ska ingå i totalförsvaret och användas för transport av flera svårt skadade patienter vid en beredskapshöjning, men även i fredstid.
 • Vitea: Fakta, diagnoser och allmän information samt frågor och svar inom olika terapiområden. Som medlem har du en egen hälsomapp på internet för uppgifter rörande din hälsa.
 • Älgeredskollektivet: Ett komplement till fosterhem och traditionell institutionsplacering och arbetar främst med flickor och pojkar på mellan 14 och 16 år som är utåtagerande och behöver bryta destruktiva livsmönster.

This category in other languages:
Engelska Isländska Afrikaans
Arabiska Armeniska Azerbajdzjanska
Malaysiska Bosniska Brezhoneg
Bulgariska Katalanska Kinesiska (förenklad)
Kinesiska (traditionell) Walesiska Danska
Tyska Estniska Spanska
Esperanto Baskiska Persiska
Franska Skotsk-gäliska Grekiska
Hebreiska Kroatiska Indonesiska
Italienska Japanska Kannada
Swahili Koreanska Lettiska
Luxemburgiska Litauiska Latin
Ungerska Makedoniska Marathi
Nederländska Norska Polska
Portugisiska Rumänska Rätoromanska
Ryska Sardinska Slovenska
Slovakiska Finska Tagalog
Taiwanesiska Tartariska Turkiska
Thai Ukrainska Vietnamesiska
Tjeckiska     

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC