Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Svenska : Referenser : Bibliotek
Arkiv@ Högskole- och universitetsbibliotek
Myndighetsbibliotek Näringslivsbibliotek
Specialbibliotek  


Användarstöd@ Biblioteks- och informationsvetenskap@
Elektroniskt författande@ Folkbibliotek
Myndighetsdokument  See Also:

 • Axiell Bibliotekssystem AB: Specialister på biblioteksdatasystem.
 • Bibliotek i samhälle: Bis är en socialistisk förening för biblioteksanställda och andra med intresse för biblioteksfrågor. Erbjuder information och litteratur.
 • Bibliotek.se: Samarbetsprojekt mellan Kungliga biblioteket/LIBRIS och Bibliotekstjänst. Nätresurs för samsökning i svenska offentligt finansierade biblioteks samlingar.
 • Bibliotekskataloger på Internet: Länksamling.
 • Bibliotekstjänst AB: ett kunskapsföretag som säljer och utvecklar produkter, tjänster och teknik inom media- och informationsområdet
 • Kungliga biblioteket: Sveriges nationalbibliotek.
 • LIBRIS: Nationellt biblioteksdatasystem som bland annat består av Webbsök, en katalog över miljontals böcker och tidskrifter på svenska bibliotek. Webbsök innehåller också flera separat sökbara specialdatabaser.
 • Länsbibliotek Sydost: Kompletterar kommunbiblioteken i Blekinge och Kronobergs län.
 • Skolbibliotekscentralen, Jönköping: Skolbibliotekscentralen samordnar skolbibliotekens aktiviteter, ger råd om böcker och datorprogram, arrangerar författarbesök m m. På webbplatsen hittar Du boklistor, recensioner av datorprogram, idéer, tävlingar, klurisar m m, samt aktuell information om vår verksamhet.
 • Svensk Biblioteksförening: Ideell förening med uppgift att verka för ett nationellt bibliotekssystem av hög standard. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar.
 • tt-magasinet: Ett samprojekt mellan Länsbiblioteket och biblioteken i Stockholms län och ger heltäckande information över ca 4700 tidningar och tidskrifter som kan läsas på biblioteken.

This category in other languages:
Engelska Isländska Bosniska
Katalanska Kinesiska (förenklad) Danska
Tyska Spanska Persiska
Franska Galiciska Kroatiska
Italienska Japanska Koreanska
Kurdiska Litauiska Nederländska
Norska Polska Portugisiska
Rumänska Ryska Finska
Tartariska Turkiska Ukrainska
Tjeckiska     

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC