Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Svenska : Samhälle : Debattämnen : Fred
Mänskliga rättigheter@  See Also:

  • CISV: En ideell, internationell, politiskt och religiöst obunden fredsorganisation. Syftet är att genom fredsfostran, baserad på de mänskliga rättigheterna och FN:s Barnkonvention, bidra till världens fredsansträngningar.
  • Forskare och Ingenjörer Mot Kärnvapen: Föreningens mål är att arbeta för globalt ansvar uttryckt som gemensam omsorg om världen som helhet, betoning av mellanfolklig förståelse, människornas fred och säkerhet och arbete för nedrustning, särskilt av kärnvapen och andra massförstörelsevapen, med den långsiktiga mål sättningen att skapa en kärnvapenfri värld.
  • PeaceQuest: Arbetar med konflikthantering, demokratiutveckling och stereotypbrytande.
  • Plogbillsrörelsen: Svenska avdelningen av den världsomspännande rörelsen som arbetar för avrustning av vapen. Information om rörelsen, grupper, insatser, webbradio och hur man blir medlem.
  • Svenska Freds: Svenska Freds- & Skiljedomsföreningen är världens äldsta och Nordens största fredsförening. Här finns information om vår verksamhet samt faktablad som kan skrivas ut direkt på Din skrivare. Det går också att beställa material, föredragshållare, kurser eller bli medlem i föreningen.

This category in other languages:
Engelska Azerbajdzjanska Katalanska
Danska Spanska Franska
Hebreiska Italienska Nederländska
Norska Finska   

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2018 All rights reserved, AllSites, LLC