Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Svenska : Vetenskap : Naturvetenskap : Biologi
Botanik Djurriket
Ekologi Genetik
Zoologi  See Also:

 • ArtDatabanken: Information om verksamheten och om de rödlistade växterna och djuren i Sverige.
 • Artordlista: Databas med ordlista över 6 300 arter av däggdjur, fåglar, fiskar, kräldjur, groddjur, storfjärilar och kärlväxter. I ordlistan finns dessutom namnen på ett stort antal övriga organismer, främst insekter, men också spindeldjur, kräftdjur, blötdjur, mossor, lavar och svampar.
 • BioMedLynx: Länkar och information till i första hand Svensk men också internationell biomedicin och bioteknik.
 • Coatech AB: Distributör för Endosafe's endotoxinprodukter i Norden.
 • Dinoland: Om dinosaurier och paleontologi.
 • Dinosauriernas tid: Fakta om dinosaurier och hur världen såg ut under deras tid.
 • Fisk och Vattevård i Norrland AB: Information om konsultverksamhet gällande bland annat fisk och miljö.
 • Institutionen för cell- och organismbiologi vid Lunds universitet: Forskningsinformation från institutionen inom områdena cellbiologi, genetik, mikrobiologi, växtfysiologi, zoofysiologi och zoologi.
 • Labdesign AB: Produkter för transfusion, immunologi, mikrobiologi  och blodprovtagning.
 • Magnus riskfyllda sida: Bilder på riskor, lactarius.
 • Marc's egen webbplats: Cellbiologi kurs på gymnasienivå
 • Master of Science in Bioinformatics: Magisterprogram med ämnesbredd i bioinformatik vid universitetet i Skövde. Programinnehåll, utbildningsplan antagningsstatistik och förkunskapskrav.
 • Vattenkikaren: Skall inspirera lärare, elever och enskilda till upplevelser och upptäckter i och nära havet.
 • Zoeco, konsult inom biologi: Zoeco är ett kunskapsföretag vid Göteborgs Universitet med fokus på föredrag, naturupplevelser, uppdragsforskning, research, översättningar, populärvetenskapliga artiklar och undervisning samt medieproduktion.

This category in other languages:
Engelska Azerbajdzjanska Katalanska
Kinesiska (förenklad) Kinesiska (traditionell) Danska
Tyska Spanska Esperanto
Baskiska Franska Hebreiska
Kroatiska Italienska Japanska
Koreanska Litauiska Ungerska
Nederländska Norska Polska
Portugisiska Rumänska Ryska
Serbiska Finska Turkiska
Ukrainska Tjeckiska   

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC