Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Ukrainian : Бізне? : Енергетика та екологі?
 • Блакитне паливо: Інтернет-проект "Газу України", дочірньої компанії національної акціонерної компанії "?АБđސӐА אÐڑБאݐ".
 • В?А "ƐՐݑ‘ՐݐՑӐ": Одна з чотирьох конкуруючих на оптовому ринку електроенергії України генеруючих компаній теплових електричних ?ёАݑƑ֐, ّ?кі продають електроенергію за ринковими тарифами.
 • Д?А "ސǐޑݐސܐޑݐՑđՐӐА": Інформаці? ѐߑ ސڐސܐߐАݑ֑: ΐݐސҐؐݐ, ֑ؑ?торі?, ѐڐޑߐޑБؐҐݐ АڑÐۑ̑‘Ñ. Аԑ֑?льні?ё‘: ̐ҐؐԐސёÑސ ڐݐБđ ؑ ֐ӐАב, ÐאՐ. Ԑޑ?новні показники. Політика охорони навколишнього ?ѐՑՐԐސҐؑɐ.
 • ДК Укртран?ѐӐА: Офіційний ?ѐАّ ڐސܐߐАݑ֑. א‘Аݐאؑ, אѐՑՐ֐Րݐݑ? і по?ёБǐАݐݑ? природного газу.
 • Енергетика: погл?ѐ Ԑ אڐؑԐҐ: Про компанію "Київенерго" (і?ёޑ֑? та ?ёÑǐБ?ний ?ёА). ݐQ‘Ðڑ‘Ñ АߐАېؐҐݐ-ސՐݐՑӐՑؑǐݐޑ אӐАۑÐב. ֐Ԑސґ֐ԐڐސҐ Б֐ݑĐޑܐБƑ֑?, огл?ѐ ԐߑՑ?и з 1999 р. ?Бő֐ ҐӐАאՑ "ؐґ֑?ник енергоринку".
 • Енергоатом: ?АБƑ֐ސݐАۑ̐ݐ АБސܐݐ АՐݐՑӐސӐՐݐՑÑΑǐ АڐސܐߐАݑ֑?. Керівництво, ?ё‘Ðڑ‘Ñ, Б֐ݐҐՑ?тиційні та міжнародні проекти. ?АޑܐБؐҐݐ АѐАא, Б֐ݑĐޑܐБƑ֑? про атомні електро?ёАݑƑ֑ אÐڑБאݐ. ؐƑ?торі? ѐБސܐݐޑ אՐݐՑӐՑؐڐ.
 • Західна нафтова група: Мережа автозаправних ?ёАݑƑ֐.
 • Комерцiйний центр "Бiзне?-ѐiĐݐАݑ?": Сайт львів?ё̐ڐޑ בđ֑ܐ, ؑ?ка торгує нафтопродуктами та надає по?ѐۑÐӐ ؐ אߐՑՐҐՐאՐݐݑ.
 • Компані? "ѐÐڑݐБđ": Інформаці? ѐߑ ސڐސܐߐАݑ֑, ΐԐސёÐҐАݐݑ? нафти та газу, тендер, рубрика дл? ё֐ݐҐՑ?торів.
 • Лукойл-Україна: Ді?ѐۑ̐ݑ֑?ть в Україні найбільшої нафтової бізне?-ѐӑÐߐ ؐޑ?ії. Операції з розвідки і видобутку нафти й газу, виробництво та реалізаці? ѐݐБđސߑސԑÐڑ‘֐.
 • Львів?ё̐ڐؐ ِԐޑ?лідний нафтома?ѐېސאАҐސ: Одне з най?ёБ֑Ȑؑ Őߑ֐ԐߑؑԐܑ?тв нафтопереробної та нафтохімічної галузей в Україні.
 • Ліга нафтопроми?ѐېސґƑ֐ ҐÐڑБאݐ: ?ААېАӐސԐ֐Րݐݑ? зв’?ѐאڑ֐ Ґ אޑӐАݐАܐ ؐҐؐڐސݐАґǐޑ ב АאАڐސݐސԐАґǐޑ אҐېАԐ. ؐސבސѐڐ АאАڐސݐސԐАґǐؑ ő АݐޑܐБؐҐݐؑ ŐАڑ‘֐. ҐÑ?тановчі документи ліги, ді?ѐۑ̐ݑ֑?ть, аналітична інформаці?. ѐސӐۑ?д ринку нафтопродуктів.
 • Магі?ё‘Аۑ̐ݑ ֐ݐБđސߑސҐސԐ "ؐԑÐ֐ѐ": I?ёޑ֑?, опи?, ёĐޑސӐАېՑՑ?, ?ёŐՐܐ, ؐߐؑАݐݑ? довкілл?.
 • Мережа метанових заправок "Укравтогаз": І?ёޑ֑? розвитку підприєм?ёҐ, ААԑՑ?и магазинів, ціни.
 • Полтав?ё̐ڐ АӐАאސݐБđސҐ АڐސܐߐАݑ֑?: Загальна інформаці? ѐߑ ސڐސܐߐАݑ֑ (Α?труктура, ді?ѐۑ̐ݑ֑?ть). Виробнича ді?ѐۑ̐ݑ֑?ть: видобуток, технології. Фінан?ѐސҐؐ ِސӐۑ?д компанії.
 • Сумиобленерго: Офiцiйний ?ѐАّ Ґ?Т "Сумиобленерго".
 • ТОВ ТПК "Таймінг": Компані? ѐݐАԐБ Ԑߐޑ?луги із тран?ѐߐޑ‘ÐҐАݐݑ? газу, взаємозаліки.
 • Україн?ё̐ڑ ֐ҐސԐݑ ֑ՑŐݐސېސӑ֑: По?ёБǐАݐݑ? ?ѐؑ?тем очищенн? ѐҐސԐ ؐԐۑ? побутових і проми?ѐېސҐؑ őƑ֐ېՐ, ِ БАڐސ ֑?и?ёՐ ܐސאސݐސҐސӐ ސޑǐؑɐՐݐݑ? повітр?.
 • Фірма “Львів-Петроль?: Компані? ѐאԑ֐ّ?нює гуртово-роздрібний продаж нафтопродуктів широкого а?ѐޑؐܐՐݑ‘ ÐԐۑ? підприєм?ё ґ֐אݐؑ őĐޑ ܐҐېБ?но?ё‘ ֑ ֐ݐБ?еленн? ё АߑސԐА ֐АґސאАߑǐБ?тин. Функціонує ?ёАݑƑ֑? технічного об?ѐۑÐӐސґÐҐАݐݑ? автомобілів.
 • Хмельницькобленерго: Одна з провідних регіональних компаній з виробництва, передаванн?, ѐߐޑ?тачанн?, ёސאߐސԑ֐ېՐݐݑ? та реалізації електроенергії.

This category in other languages:
?АݐӐۑ֐ّ?ька Дат?ё̐ڐ ?Б֐ܐՑƑ̐ڐ
І?ѐߐАݑ?ька Французька Япон?ё̐ڐ
Литов?ё̐ڐ Угор?ё̐ڐ Голанд?ё̐ڐ
?АޑҐՐב̐ڐ Румун?ё̐ڐ Ро?ё֐ّ?ька
Швед?ё̐ڐ Турецька Че?ё̐ڐ 

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC